Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011 12:35

Γιαν. Μαρνέρης: Συγκρότηση Οργάνου Προώθησης των Συμφερόντων της Κυνουρίας

Γράφτηκε από την

Το οικονομικό – το αυτοδιοικητικό και το αναπτυξιακό τοπίο που δημιουργείται με τον Καλλικράτη, το οποίο κινείται με ταχείς ρυθμούς και η διαδημοτική συνεργασία που στηρίζουν με σθένος οι Δήμαρχοι Βόρειας Κυνουρίας Μανώλης Σκατζός και Νότιας Κυνουρίας Γιάννης Μαρνέρης, επιβάλλουν την συγκρότηση Οργάνου Προώθησης των Συμφερόντων της Κυνουρίας.
Για τους λόγους αυτούς προτείνεται όπως οι παραπάνω Δήμαρχοι αναλάβουν πρωτοβουλία συγκρότησης του οργάνου και συσκέψεων των μελών του ανά δίμηνο, με σκοπό την ευδοκίμηση των στόχων που θα προσδιοριστούν προς συγκεκριμένες και συμφωνημένες κατευθύνσεις.
Το όργανο αυτό θα αποτελείται από τις Εκτελεστικές Επιτροπές (Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι) των δύο Δήμων και θα συνεδριάζει εναλλάξ στα Δημαρχεία των αντίστοιχων Οργανισμών, προεδρεύοντος του Δημάρχου του φιλοξενούντος ο.τ.α.
Με τη λειτουργία του οργάνου αυτού θα προσδιορίζονται – θα συμφωνούνται και θα προωθούνται δράσεις και πολιτικές για το αναπτυξιακό μοντέλο της Κυνουρίας καθώς και πρακτικές  που θα συνέχονται από τη βασική αρχή «Ενώνουμε τις Δυνάμεις μας, σε Αυτοδιοικητικό και Αναπτυξιακό Επίπεδο».
Επίσης θα καταβληθεί προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις στο ερώτημα με ποιες πολιτικές θα μεθοδευτεί ένας κοινά αποδεκτός αναπτυξιακός σχεδιασμός και προγραμματισμός, με ποια αποτελεσματικότητα και διαφάνεια θα υλοποιηθεί, ώστε η Κυνουρία να βγει κερδισμένη από τη μάχη του ΕΣΠΑ. Ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός θα είναι σύγχρονος και ρεαλιστικός, ανάλογος με τις υπάρχουσες οικονομικές δυνατότητες της Χώρας και των Δήμων Βόρειας & Νότιας Κυνουρίας και το Αναπτυξιακό ΄Οραμά μας θα είναι ευρύτερο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί και τις δυνατότητες που προσφέρονται.
Σύμβουλοι του Οργάνου θα είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία «ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε» και οι υπηρεσιακοί παράγοντες των Διευθύνσεων Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Ανάπτυξης των Δήμων αυτών.


Γιάννης Η. Μαρνέτης
Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας


NEWSLETTER