Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011 17:32

Στο Σιλέντο της Ιταλίας ο Δ. Καφαντάρης

Γράφτηκε από την

ε επικεφαλής το Δήμαρχο Δημήτριο Π. Καφαντάρη, αντιπροσωπεία του Δήμου Πύλου-Νέστορος θα επισκεφθεί το Σιλέντο της Ιταλίας από τις 24 έως τις 26 Φεβρουαρίου, στα πλαίσια της τρίτης συνάντησης του δικτύου των εμβληματικών κοινοτήτων για τη μεσογειακή διατροφή. Στην αντιπροσωπεία θα συμμετέχει η Καθηγήτρια Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφολογίας και Διευθύντρια του συνεργαζόμενου Κέντρου Διατροφής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα Αντωνία Τριχοπούλου και ο Καθηγητής Μεσαιωνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Μόντενα και Βυζαντινής Ιστορίας στο College Year in Athens Andrea Nanetti καθώς επίσης και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας της εμβληματικής Πόλης της Κορώνης Ιωάννης Παπασαραντόπουλος και η Αναστασία Γιαλλελή στέλεχος του Δήμου Πύλου-Νέστορος. Την αντιπροσωπεία θα πλαισιώνουν εκπρόσωποι από τα Υπουργεία Πολιτισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης.
Στην παρέμβασή του στην συνάντηση του Σιλέντο ο κ. Καφαντάρης θα προτείνει τη δημιουργία Συντονιστικού Οργάνου των τεσσάρων εμβληματικών κοινοτήτων, το οποίο θα χαράζει στρατηγική, ακολουθώντας πιστά την απόφαση της Unesco, εναρμονισμένη με τις εθνικές στρατηγικές, αλλά στο εν λόγω όργανο κυρίαρχο ρόλο θα έχει η αυτοδιοίκηση. Επιπλέον, τη δημιουργία μιας κοινής γραμματείας, υπεύθυνης για την υλοποίηση της στρατηγικής του Συντονιστικού Οργάνου, η οποία σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς θα επεξεργάζεται τις προτεινόμενες προτάσεις. Τέλος, τη δημιουργία κοινής βάσης δεδομένων στις 4 γλώσσες για την ανταλλαγή απόψεων των εμπλεκόμενων φορέων, με σκοπό τη διεύρυνσή της σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου, όπως είχε συζητηθεί στη Συνάντηση της Σόρια. Ο κ. Καφαντάρης θα προτείνει επίσης να πραγματοποιηθεί στις 10-11 Ιουνίου στην Κορώνη συνάντηση των εμβληματικών κοινοτήτων με τη συνεργασία των συναρμόδιων υπουργείων, εμπλεκόμενων τοπικών φορέων και τη συμμετοχή πανεπιστημιακών καθηγητών που έχουν σχέση με τη διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, λαογράφων όπως του γνωστού Μουσικολόγου-Λαογράφου Παναγιώτη Μυλωνά, κ.α.
Μετά από την επιστροφή της αποστολής από το Σολέντο απόφαση του Δημάρχου είναι να διοργανωθεί ημερίδα στην Κορώνη σε συνεργασία με τα υπουργεία και με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τη Μεσογειακή Διατροφή, προκειμένου να γνωστοποιηθούν η αξία και οι προοπτικές της ως αγαθό άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, που η προστασία και ανάδειξή του αποτελεί εθνική υπόθεση.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Πύλου-Νέστορος


NEWSLETTER