Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011 19:48

Μαρνέρης καλεί Τσιγκούνη να παραδώσει

Γράφτηκε από την

Εχοντας υπόψη την από το νόμο υποχρέωσή σας να παραδώσετε στη δημοτική αρχή Νότιας Κυνουρίας την Υπηρεσία - την Περιουσία (κινητή και ακίνητη) - τον εξοπλισμό - τα κληροδοτήματα - τα Ν.Π.Δ.Δ - τις βεβαιωμένες οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τρίτους - τις οφειλές πολιτών / φορέων και οργανισμών (δημοσίων και ιδιωτικών) προς αυτά κ.λπ.,
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΑ,
με το δικαίωμα και την εξουσιοδότηση που μου έδωσε η λαϊκή εντολή και με έχει εφοδιάσει το αξίωμα του δημάρχου, αλλά και η ανεκδιήγητη και απαξιωτική για όλους μας άρνησή σας και συμπεριφορά σας, να το κάμετε, το αργότερο μέχρι και την 15η Μαρτίου 2011, με αναλυτικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, που θα συντάξετε ο ίδιος και θα ελέγξει η αρμόδια Επιτροπή Απογραφής.
Σημειώστε σας παρακαλώ ότι την παράδοση αυτή απαιτούν από σας ομόθυμα τόσο οι πολίτες όσο και όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της Δημοτικής Αρχής Νότιας Κυνουρίας.
Τονίζοντας πως αν αργοπορήσετε θα επισύρετε με ευθύνη σας τις συνέπειες του νόμου και των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων για τις παρατυπίες σας και τις παραλείψεις σας, αναμένω άμεσα σχετικές ενέργειές σας.

27-02-2011
ΓΙΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ


NEWSLETTER