Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011 14:09

Ο Δήμος Μεσσήνης για την κατάργηση των γραφείων ΕΛΤΑ σε Χατζή και Ανδρούσα

Γράφτηκε από την

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μεσσήνης με έκπληξη πληροφορήθηκε την κατάργηση του γραφείου των Ελληνικών Ταχυδρομείων στο Χατζή της Δημοτικής Ενότητας Βουφράδος, καθώς και την επικείμενη κατάργηση του αντίστοιχου Γραφείου στην Ανδρούσα της Δημοτικής Ενότητας Ανδρούσας.
Οι ως άνω ενέργειες έγιναν χωρίς διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες χωρίς την ενημέρωση της Δημοτικής Αρχής. 
Είναι σίγουρο ότι μια τέτοια περίπτωση θα δημιουργήσει προβλήματα στην εξυπηρέτηση των κατοίκων των προαναφερομένων περιοχών, που στην πλειοψηφία τους είναι αγρότες και ηλικιωμένοι που πραγματοποιούν το σύνολο των οικονομικών τους συναλλαγών μέσω των συγκεκριμένων γραφείων.
Δεν προβλέπεται άλλη προσβάσιμη δομή για αυτούς τους πληθυσμούς, που θα εκτελεί ενέργειες όπως πληρωμές συντάξεων, είσπραξης λογαριασμών ΔΕΗ και ΟΤΕ και διακίνησης αλληλογραφίας.
Οι ανωτέρω ενέργειες οδηγούν σε περαιτέρω ερημοποίηση της περιφέρειας.
Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μεσσήνης, κατά την 7η συνεδρίασή του και με την υπ’ αριθ. 78/2011 απόφασή του, ομόφωνα εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα: 
ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης εκφράζει την αντίθεσή του με την κατάργηση του Γραφείου ΕΛΤΑ στο Χατζή Δημοτικής Ενότητας Βουφράδος Δήμου Μεσσήνης, την επικείμενη κατάργηση του Γραφείου ΕΛΤΑ στην Ανδρούσα Δημοτικής Ενότητας Ανδρούσας Δήμου Μεσσήνης, αλλά και όσων άλλων γραφείων ΕΛ.ΤΑ. δρομολογείται η κατάργησή τους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης καλεί το σύνολο των αρμοδίων φορέων όπως προβούν σε αναθεώρηση της απόφασής τους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης καλεί τους Βουλευτές του Νομού, όπως ενεργήσουν τα δέοντα προκειμένου να αποφευχθούν τα ανωτέρω.
Το παρόν να κοινοποιηθεί: α/ στον Υπουργό Μεταφορών Υποδομών & Δικτύων κ. Ρέππα Δημήτριο, β/ στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου κ. Αποστολόπουλο Αναστάσιο, γ/ στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Τατούλη Πέτρο, δ/ στον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας κ. Μαλαπάνη Χρήστο, ε/ στον Περιφερειακό Δ/ντή ΕΛ.ΤΑ. Πελοποννήσου κ. Καστανό Παν/τη, στ/ στον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Κουσελά Δημήτριο, ζ/ στην Βουλευτή Μεσσηνίας Κα Γιαννακοπούλου Νάντια, η/ στον Βουλευτή Μεσσηνίας κ. Βουδούρη Οδυσσέα, θ/ στον Βουλευτή Μεσσηνίας κ. Λαμπρόπουλο Ιωάννη, ι/ στα τοπικά Μ.Μ.Ε. 

Ο Δήμαρχος                       Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αναστασόπουλος Στάθης     Ρούτσης Ι. ΚωνσταντίνοςΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER