Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011 13:03

Παράταση της προθεσμίας για Επιτροπή Διαβούλευσης στο Δήμο Ευρώτα

Γράφτηκε από την

Με την αρ. πρωτ. 1336 / 01-02-2011 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος που δημοσιοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο κλήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010) και της εγκ. 59 / 2010 του ΥΠΕΣΑΗΔ,  όσοι επιθυμούσαν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ευρώτα να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους, έως τις 11 Φεβρουαρίου 2011.
Με την αρ. πρωτ. 2114 / 16-02-2011 δόθηκε παράταση έως τις 25 Φεβρουαρίου 2011.
Λόγω της μικρής συμμετοχής δίνεται νέα παράταση στην ανωτέρω προθεσμία και συγκεκριμένα μπορείτε να δηλώσετε την επιθυμία συμμετοχής σας στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ευρώτα, υποβάλλοντας την αίτησή σας, στο Δημαρχείο του Δήμου Ευρώτα και στο γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου, έως τις 31 Μαρτίου 2011.


Ο δήμαρχος
Ιωάν. Γ. Γρυπιώτης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER