Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011 11:15

Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας για το ΓΠΣ

Γράφτηκε από την
Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας για το ΓΠΣ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας στην επεισοδιακή συνεδρίαση της Πέμπτης αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

 

1. Αναγνωρίζει την αξία και τη σημασία του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

2. Υποβάλλει αίτημα συνέχισης της διαδικασίας διαλόγου για επαναδιατύπωση της Β2 φάσης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Καλαμάτας για τυπικούς λόγους (μη οριστική παραλαβή) και για μια σειρά ουσιαστικούς λόγους (εισηγήσεις παρατάξεων, φορέων, τοπικών συμβουλίων / αποφάσεις φορέων / διαβούλευση).

3. Ζητεί, σε περίπτωση άρνησης του διαλόγου, την μη κύρωση του ΓΠΣ, την αναπομπή και την αρχειοθέτησή του.

4. Συγκροτεί επιτροπή για τη διεκδίκηση των παραπάνω αποτελούμενη από τους:

• Δήμαρχο Καλαμάτας κ. Νίκα Παναγιώτη

• Αντιδήμαρχο Καλαμάτας κ. Ριζά Χρήστο

• Αντιδήμαρχο Καλαμάτας κ. Καραγιάννη Ανδρέα

• Επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας:

κ. Μπρεδήμα Θεόδωρο,

κ. Διασάκο Νικόλαο

κ. Μπεχράκη Σταμάτη

κ. Φωτέα Νικόλαο

• Πρόεδρο Νομαρχιακής Επιτροπής Μεσσηνίας TEE

• Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων Καλαμάτας και  Βέργας και Τοπικών Κοινοτήτων Μ. Μαντινείας και Ελαιοχωρίου

στην οποία μπορούν να συμμετέχουν και οι λοιποί πρόεδροι και  Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και εκπρόσωποι τοπικών κοινωνιών.

5. Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στην υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και  Ιονίου, στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Χωροταξίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και
στους Βουλευτές του Νομού Μεσσηνίας.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER