Τρίτη, 07 Ιουνίου 2011 16:19

Ο Δήμος Ευρώτα για το Συμβούλιο Ενταξης Μεταναστών

Γράφτηκε από την

Ομόφωνα ψήφισε, κατά την τελευταία συνεδρίασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Ευρώτα, την εισήγηση του αντιδημάρχου Ευρώτα κ. Η. Παναγιωτακάκου, για την έναρξη των διαδικασιών συγκρότησης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.
Η εν λόγω εισήγηση παρατίθεται ακολούθως:
«Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ.) προβλέπεται ως θεσμικό όργανο των νέων ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ σύμφωνα με το άρθρο 78/ν.3852. Σήμερα, με την απόφασή μας, θεσμοθετείται και στον Δήμο Ευρώτα.
Στόχος μας, η συνέρευση, η συνεννόηση και η συναίνεση μεταξύ των πολιτών του δήμου μας, με τους αλλοδαπούς όποιων χαρακτηριστικών, ως συμπολίτες στο διάστημα της παραμονής μας.
Ο Δήμος Ευρώτα, με πρωτοβουλίες του Δημάρχου, σ΄αυτούς τους πέντε μήνες, προσπάθησε με πενιχρά μέσα να παρέμβει, ώστε να αποφευχθούν οξύτητες και ακραίες συμπεριφορές και να υπάρξει κλίμα ομαλότητας στην περιοχή.
Είναι γνωστό και αποδεκτό ότι, τα μεταναστευτικά ρεύματα της δεκαετίας του 1990 (με την πτώση του τείχους στο Βερολίνο, ως σημειολογία) έως σήμερα, «εισέβαλαν» στις δομές της ελληνικής κοινωνίας και του κράτους, με τα γνωστά αποτελέσματα.
Η μεταναστευτική πολιτική από τις κυβερνήσεις, όλα αυτά τα χρόνια, δεν είχε στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς, που να δίνει πειστικές απαντήσεις, στην αιφνιδιασμένη να αντιδράσει ελληνική κοινωνία.
Η κυριαρχία των μέτρων καταστολής έναντι άλλων πολιτικών, δεν έφερε½ ½ τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ώστε σήμερα το πρόβλημα να γίνεται οξύτερο και δισεπίλυτο.
Δεν παραγνωρίζουμε τη γεωμορφία της χώρας, με ανοικτά θαλάσσια σύνορα, βαλκανικό περίγυρο, αιγαίο και μεσόγειο και των πολιτικών των γειτονικών χωρών, με την προώθηση παράνομων μεταναστών στην πρώτη Ευρωπαϊκή Χώρα, την Ελλάδα.
Οι διακρατικοί πόλεμοι και οι εμφύλιες συρράξεις ή άλλοι πόλεμοι που αναπτύσσονται στην Αφρική και την Ασία ευνοούν νέα κύματα φυγής.
Όσο κι αν καταγγέλλεται η ελληνική κοινωνία, έχει αποδειχθεί η πλέον φιλόξενη κοινωνία και το κοινωνικό κράτος είχε επιβαρυνθεί πολυεπίπεδα, για την όποια περίθαλψη.
Δεν μπορεί να ακυρωθεί η προσφορά των οικονομικών μεταναστών στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και γενικότερα της χώρας.
Όμως, το πρόβλημα βρίσκεται σε οριακό σημείο με τραγικές συνέπειες για την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή. Είναι απαιτητό, πλέον, από την ελληνική κοινωνία προς την Ε.Ε., να παρέμβει άμεσα με πολιτική δράση και επίλυση την επαναπροώθηση των παράνομων μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους.
Είναι αναγκαίο, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να συνεργασθεί με την κυβέρνηση και τις Πολιτικές Δυνάμεις του τόπου, για τη διασφάλιση, κύρια των πυλών εισόδου και τιμωρίας και δια οικονομικών μέτρων των συνεργαζόμενων με την Ε.Ε. χωρών (π.χ. Τουρκία).
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ευρώτα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, θα βοηθήσει τη λειτουργία του Σ.Ε.Μ., ώστε να υπάρξει κλίμα ομαλότητας και συνεργασίας στην περιοχή.
Κατανοούμε τα δίκαια αιτήματα των συμπολιτών μας, ιδιαίτερα στα θέματα υγιεινής, ασφάλειας και παραβατικότητας που αυξάνονται ραγδαία στην περιοχή.
Εργαζόμαστε και συνεργαζόμαστε με όλες τις δυνάμεις που έχουν ρόλο και καλούμε την Κυβέρνηση να αποδεχθεί το πλαίσιο των αιτημάτων που έχουμε καταθέσει.
Προτείνουμε, η συγκρότηση του Σ.Ε.Μ. να είναι εννεαμελής, αποτελούμενη από:
Τέσσερα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Πέντε πολίτες, κύρια μετανάστες του Δήμου Ευρώτα
Μετά την ψήφιση, η Πρόεδρος του Δ.Σ. καλείται να προσκαλέσει τους πολίτες, κύρια τους μετανάστες, να υποβάλλουν αίτημα συμμετοχής.
Σημειώνεται ότι, το Σ.Ε.Μ. είναι όργανο εθελοντικής προσφοράς».

Γραφείο Τύπου


NEWSLETTER