Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011 13:36

Εργαζόμενοι στο ΙΓΜΕ συναντήθηκαν με το δήμαρχο Τρίπολης

Γράφτηκε από την

Με τον Δήμαρχο Τρίπολης συναντήθηκε την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011 αντιπροσωπεία του Συνδικάτου εργαζομένων  του ΙΓΜΕ που ήρθαν από την Αθήνα προκειμένου να ενημερώσουν την Περιφερειακή Μονάδα του ΙΓΜΕ στην Τρίπολη και να δώσουν και συνέντευξη Τύπου στο Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας. Ο Πρόεδρος του Συνδικάτου Γ. Κατσίκης και η Αν. Γραμματέας Ελεον. Χάγιου έθεσαν τα προβλήματα που προκαλούνται από τις ανακοινώσεις της Κυβέρνησης για κατάργηση ή συγχώνευση του Ινστιτούτου, την εξαγγελία της εργασιακής εφεδρείας που δυναμιτίζει την αναπτυξιακή πορεία της στην κατεύθυνση της έρευνας και αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου, των υπόγειων υδάτων, της στήριξης των τεχνικών έργων.
Ο Δήμαρχος εξέφρασε την αντίθεσή του στην προοπτική αυτή, υπογραμμίζοντας το θετικό έργο που έχει επιτελέσει το ΙΓΜΕ και την άριστη συνεργασία που υπήρχε τα τελευταία χρόνια με τις υπηρεσίες του Δήμου, την Περιφέρεια (και πρώην νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και Δήμων). Τους διαβεβαίωσε δε ότι θα προβεί στις απαραίτητες παραστάσεις προς τα αρμόδια υπουργεία, για την διασφάλιση των θέσεων εργασίας και της συνέχισης της επιστημονικής δραστηριότητας του Ινστιτούτου, που είναι άκρως απαραίτητη για τις ανάγκες των Δήμων και της  Περιφέρειας.
Δήλωσε την αμέριστη συμπαράσταση του στο αγώνα των εργαζομένων για μη κατάργηση ή συγχώνευση του ινστιτούτου,  το οποίο θεωρεί πολύτιμο συνεργάτη και εργαλείο στην προσπάθεια περιφερειακής ανάπτυξης της περιοχής μας.
Αντίθετα, λαμβάνοντας υπόψη την μακροχρόνια προσφορά του στον τόπο,  θεωρεί ότι επιβάλλεται η περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του με νέες προσλήψεις που θα του δώσουν την δυνατότητα να ανταπεξέλθει και  να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίλυση των έντονων προβλημάτων της περιοχής, τόσο αναπτυξιακού όσο και κοινωνικού χαρακτήρα.
Το επί δεκαετίες προσφερόμενο ερευνητικό έργο του ΙΓΜΕ (νερά, ενεργειακά ορυκτά, προστασία του περιβάλλοντος, γεωθερμία, γεωτεχνικές μελέτες, ανάδειξη φυσικού τοπίου,  κλπ.) συνδέεται άμεσα με τα προβλήματα αλλά και την ανάπτυξη της περιοχής.
Το ΙΓΜΕ περιλαμβάνεται στους φορείς των οποίων η προσφορά έχει καταξιωθεί στην κοινωνία, και γι΄ αυτό πρέπει να στηριχθούν και αναπτυχθούν από όλους τους τοπικούς φορείς. Η ύπαρξη του Ινστιτούτου και των Περιφερειακών του Μονάδων και η αναβάθμιση του ρόλου του στη λύση των προβλημάτων πρέπει να διασφαλισθεί.
Για τους λόγους αυτούς θεωρεί απαραίτητη την ανάκληση της πρότασης διάλυσης του Ινστιτούτου.


NEWSLETTER