Κυριακή, 07 Νοεμβρίου 2010 03:09

Πού ψηφίζουμε και πώς ψηφίζουμε

Γράφτηκε από την

Η ψηφοφορία σήμερα θα αρχίσει στις 7 π.μ. και θα λήξει στις 7 μ.μ. Την επομένη Κυριακή, 14, θα γίνουν επαναληπτικές εκλογές, όπου δεν θα έχει αναδειχθεί νικητής από την πρώτη Κυριακή, με τις ίδιες ώρες έναρξης και λήξης της διαδικασίας. Σε περίπτωση, που η ψηφοφορία δεν διεξαχθεί για οποιονδήποτε λόγο σε έναν δήμο ή σε ένα ή περισσότερα εκλογικά τμήματα, τότε αυτή θα γίνει την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2010.
Πώς ψηφίζουμε
Με την αστυνομική ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων.
Αν κάποιος εκλογέας δεν περιλαμβάνεται στον εκλογικό κατάλογο και δεν έχει στερηθεί το εκλογικό του δικαίωμα, μπορεί να απευθυνθεί στον δήμο, ή την κοινότητα, όπου είναι γραμμένος και να ζητήσει πιστοποιητικό εγγραφής του στα δημοτολόγια, προκειμένου να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.
Ποιοι ψηφίζουν
α) Ψηφίζουν όλοι οι δημότες του νέου δήμου που:
* Εχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί πριν την 31η Δεκεμβρίου του 1992.
* Είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του δήμου ή της κοινότητας, που από την 1η Ιανουαρίου του 2011 θα αποτελούν έναν δήμο.
β) Οι πολίτες των λοιπών 26 κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι οποίοι δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, αλλά:
* Κατοικούν στην Ελλάδα
* Εχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή εφόσον έχουν γεννηθεί πριν την 31η Δεκεμβρίου του 1992.
* Είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του σημερινού δήμου, ή της κοινότητας, όπου κατοικούν ή κατοικούσαν (έως και τις 31 Αυγούστου του 2010)
Για τις Περιφέρειες ψηφίζουν όλοι όσοι θα ψηφίσουν και για τους δήμους εκτός:
* Από τους πολίτες των κρατών - μελών της ΕΕ.
* Τους ομογενείς.
* Τους νόμιμους υπηκόους των τρίτων χωρών.
Δεν ψηφίζουν όσοι έχουν στερηθεί το εκλογικό τους δικαίωμα.
Δεν είναι υποχρεωμένοι να ψηφίσουν:
* Οι κάτοικοι του εξωτερικού.
* Οσοι έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους
* Οσοι διαμένουν, την ημέρα της ψηφοφορίας, σε απόσταση μεγαλύτερης των 200 χιλιομέτρων από το εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζουν και έχουν εφοδιαστεί με την ειδική βεβαίωση (χιλιομετρική απόσταση) από τον δήμο της περιοχής τους.
Πού ψηφίζουμε
Για το πού ακριβώς ψηφίζουμε, ενημερωνόμαστε από:
* Τον δήμο, όπου κατοικούμε.
* Την ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης www.ypes.gr.


NEWSLETTER