Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010 12:07

Ημερίδα στην Τρίπολη για τη διαχείριση καταστάσεων κρίσης

Γράφτηκε από την

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας διοργανώνει, στα πλαίσια του έργου «Σύστημα Αυτόματης Ειδοποίησης και Διαχείρισης Καταστάσεων Κρίσης για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας», ημερίδα ενημέρωσης των φορέων και πολιτών του νομού.

Στόχος της ημερίδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό κέντρο του Δήμου Τρίπολης την Τρίτη  23 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 11:00 πμ, είναι η προβολή του έργου και η συμβολή του στην αυτόματη ειδοποίηση και διαχείριση καταστάσεων κρίσης στο νομό.
Στην ημερίδα θα παρουσιαστεί το σύστημα Αυτόματης Ειδοποίησης, και Διαχείρισης Καταστάσεων Κρίσης και έχουν προσκληθεί ομιλητές από την ένωση αναδόχων εταιρειών όπως και από την Ν. Α. Αρκαδίας.

Σκοπός και στόχοι
Η Ν. Α. Αρκαδίας με το έργο «Σύστημα Αυτόματης Ειδοποίησης και Διαχείρισης Καταστάσεων Κρίσης για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας»   στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος αυτόματης ειδοποίησης και διαχείρισης καταστάσεων κρίσης, με βασικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, προστατεύοντας και διαφυλάσσοντας το περιβάλλον και το φυσικό πλούτο της περιοχής. Με τη αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών, τη διαχείριση της απαιτούμενης γνώσης και της απρόσκοπτης πληροφόρησης προς τους πολίτες, το έργο συμβάλλει στη δημιουργία αισθήματος ασφαλείας και υπευθυνότητας στους πολίτες, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή.

Προσδοκώμενα οφέλη
Τα οφέλη για το Νομό από τη χρήση του συστήματος θα είναι:
Ο καλύτερος σχεδιασμός για την προετοιμασία και ετοιμότητα της Νομαρχίας.
Η αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων της Νομαρχίας κατά την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κινδύνων.
Η άμεση απόκριση σε περιπτώσεις καταστροφικών συμβάντων.
Η αποδοτικότερη λήψη αποφάσεων που βασίζεται σε όλα τα διαθέσιμα δεδομένα (ενέργειες, συμβάντα, πόροι, κτλ).
Ο αποτελεσματικότερος συντονισμός της Νομαρχίας με τους άλλους φορείς τόσο κατά την πρόληψη όσο και κατά την αντιμετώπιση των κινδύνων.
Ταχύτερη αποκατάσταση των βασικών λειτουργιών και μείωση του συνολικού χρόνου που απαιτείται για τη διαχείριση του συμβάντος
Η ευέλικτη διαχείριση των ενεργειών αποκατάστασης της περιοχής που επλήγη.
Ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην πρόληψη κινδύνων και στην προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών του νομού
Καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών με τη συμμετοχή τους στο σύστημα


Το Εργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς Πόρους.

Από το Γραφείο Τύπου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αρκαδίας


NEWSLETTER