Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010 17:31

Φούρκας προς Χατζημιχάλη για την παράκαμψη Βουτιάνων-Σελλασίας

Γράφτηκε από την

Αξιότιμε Κύριε Γενικέ,
Με μεγάλη χαρά πληροφορήθηκα την ανακοίνωσή σας για την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των αστοχιών του δρόμου Παράκαμψη Σελλασίας-Βουτιάνων, αφού πέρασε ήδη ένας χρόνος από τότε που εμφανίστηκαν τα πρώτα προβλήματα που κατέστησαν το δρόμο «αδιάβατο».
Δεν σας κρύβω ότι τη χαρά διαδέχτηκε ο προβληματισμός και πολλά ερωτήματα που αφορούν στη μελέτη, τον προϋπολογισμό και την επίβλεψη του έργου.
Συγκεκριμένα, ως Ν.Α.Λακωνίας διεκδικήσαμε το έργο εν έτη 2003 από τον τότε Γ.Γ.Π.Π., τον αείμνηστο Αντώνη Ματσίγκο. Πράγματι, καίτοι ο προϋπολογισμός του έργου ήταν υψηλός, το έργο εντάχθηκε στο Γ΄ ΚΠΣ, γεγονός που μας χαροποίησε ιδιαίτερα, μιας και η Λακωνία θα γνώριζε επιτέλους ένα σημαντικό έργο πνοής και ανάπτυξης.
Το έργο ξεκίνησε με μεγάλη καθυστέρηση το 2005, ενώ η κατασκευή του διήρκεσε πέντε περίπου έτη,  αφού ο δρόμος παραδόθηκε στην κυκλοφορία στο τέλος του 2009. Εντωμεταξύ, κατά την κατασκευή του έργου απαιτήθηκε δεύτερη εργολαβία επιβαρύνοντας τον ήδη υψηλό αρχικό προϋπολογισμό κατά 17 εκ.ευρώ περίπου.
Ωστόσο, κατά την παράδοσή της Παράκαμψης Σελλασίας-Βουτιάνων διαπιστώθηκε ότι πολλά αντικείμενα της αρχικής μελέτης είχαν τροποποιηθεί ή και παραλειφθεί. Ειδικότερα, οι γέφυρες αντικαταστάθηκαν με επιχωματώσεις, οι παράπλευροι δρόμοι που εξασφάλιζαν πρόσβαση στις αγροτικές ιδιοκτησίες παραλείφτηκαν, όπως άλλωστε παραλείφτηκαν και οι φυτεύσεις των πρανών από τις τομές και τα επιχώματα.
Υστερα από όλα αυτά, πληροφορούμαστε σήμερα ότι το έργο βαρύνεται με επιπλέον 27 εκ.ευρώ, δηλαδή ο προϋπολογισμός για κάθε χιλιόμετρο του υπερβαίνει το αντίστοιχο κόστος της Αττικής Οδού.
Κύριε Γενικέ,
Αισθάνομαι την ανάγκη και την υποχρέωση, και είμαι σίγουρος ότι συμμερίζεστε την ανησυχία μου αυτή, να ενημερώσω το λαό της Λακωνίας πως καταλήξαμε στο σημείο αυτό. Επιπλέον, κρίνω επιτακτική την απόδοσή ευθυνών στους ιθύνοντες, κάτι βέβαια που και κατά το παρελθόν είχα ζητήσει με το α.π.Γ.Ν.24/16-2-2010 έγγραφό μου.
Εχοντας εμπιστοσύνη στη δική σας ευαισθησία για τη σωστή ενημέρωση των πολιτών, και μάλιστα σε μια οικονομικά κρίσιμη για τη χώρα περίοδο, όπου οι εργαζόμενοι χάνουν σημαντικό μέρος του εισοδηματός τους και οι συνταξιούχοι βλέπουν τη σύνταξη τους να εξανεμίζεται, προσβλέπω στη συνδρομή σας για την τήρηση πλήρους διαφάνειας στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος.
Για τους ανωτέρω λόγους, παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε τα εξής στοιχεία:
Αρχικό προϋπολογισμό του έργου
Προϋπολογισμό αρχικής σύμβασης
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Έργων
Γνωμοδότηση για την τροποποίηση της αρχικής μελέτης
Προϋπολογισμό συμπληρωματικής δημοπράτησης
Προϋπολογισμό σύμβασης δεύτερης δημοπρασίας
Συμβάσεις και τρόπο ανάθεσης των μελετών αποκατάστασης
Εάν διενεργήθηκε έρευνα για την αστοχία της αρχικής μελέτης και ποια τα αποτελέσματα αυτής
Εάν αποδόθηκαν ευθύνες της αστοχίας και σε ποιους
Οι πιστοποιήσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα για τις μελέτες και τις εργασίες των έργων (φωτοαντίγραφα των λογαριασμών) και
Προϋπολογισμό των έργων αποκατάστασης.
Κύριε Γενικέ,
Ενα άλλο έργο, εξίσου υψίστης σπουδαιότητας για την αναπτυξιακή πορεία του τόπου, είναι η Παράκαμψη της Σπάρτης. Γι’ αυτό άλλωστε ως Ν.Α.Λακωνίας συντάξαμε τις σχετικές μελέτες, διεκδικήσαμε και τελικά πετύχαμε την ένταξη του έργου στο Γ΄ ΚΠΣ.
Πράγματι το πρώτο τμήμα του έργου, το τμήμα της επαρχιακής οδού Σπάρτη-Σκούρα,  ανέλαβε να υλοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Το έργο ολοκληρώθηκε επιτυχώς, παρόλα τα εμπόδια και τις δυσκολίες που προέκυψαν από την απρόσμενη εμφάνιση αρχαιολογικών ευρημάτων.
Το δεύτερο τμήμα, το τμήμα Σκούρα - Πυρί ανέλαβε να υλοποιήσει η 3η ΔΕΚΕ με τα γνωστά προβλήματα. Συγκεκριμένα, πληροφορούμαι ότι ο ανάδοχος του έργου αυτού κηρύχθηκε έκπτωτος, ενώ του είχαν ήδη καταβληθεί χρήματα και μάλιστα διπλάσια από το ύψος του έργου που είχε υλοποιήσει. Τέλος, πληροφορούμαι ότι ο προϋπολογισμός ολοκλήρωσης του έργου είναι υπερδιπλάσιος της αρχικής σύμβασης.
Για τους ίδιους λοιπόν λόγους που επικαλούμαι και για το έργο της Παράκαμψης Σελλασίας-Βουτιάνων, παρακαλώ όπως μου χορηγηθούν τα ακόλουθα στοιχεία για το τμήμα Σκούρα – Πυρί :
Προϋπολογισμό δημοπράτησης του έργου
Προϋπολογισμό της σύμβασης
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ‘Εργων, εάν υπάρχει
Αντίγραφα των λογαριασμών που εκδόθηκαν από την Υπηρεσία σας και
Προϋπολογισμό αποπεράτωσης του έργου

Κύριε Γενικέ,
Προτάσσοντας την προάσπιση των συμφερόντων των Λακώνων, αλλά και των πολιτών της Περιφέρειας Πελοποννήσου εν γένει, και έχοντας ως δεδομένο ότι η συνολική χρηματοδότηση στο μέτρο για συγκοινωνιακά έργα του Περιφερειακού Προγράμματος ανέρχεται στα 72 εκ.ευρώ, ενώ το συνολικό επιπλέον κόστος των έργων «Παράκαμψη Σελλασίας-Βουτιάνων» και  «Παράκαμψη Σπάρτης» είναι 49 εκ.ευρώ (27 εκ.ευρώ και 22 εκ.ευρώ αντίστοιχα), κρίνω σκόπιμο ο προϋπολογισμός των δύο αυτών έργων να καλυφθεί από το Τομεακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, διαφορετικά τα εναπομείναντα χρήματα στο συγκεκριμένο μέτρο θα είναι ελάχιστα καταδικάζοντας την κατασκευή οποιουδήποτε άλλου έργου σε ολόκληρη την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Γνωρίζοντας το αμέριστο ενδιαφέρον σας για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, παρακαλώ και προσβλέπω στις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση,
Ο Νομάρχης Λακωνίας


Κωνσταντίνος Φούρκας


NEWSLETTER