Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011 15:55

Η Αναπτυξιακή Τουριστική Πολιτική στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας

Γράφτηκε από την

Η ανάπτυξη του τουριστικού τομέα και της τουριστικής οικονομίας στην περιοχή του Δήμου Νότιας Κυνουρίας που μας Ενώνει είναι ένας σύνθετος και ευαίσθητος στόχος με πολλές συνιστώσες, που πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να υπάρχει ένα θετικό, ισόρροπο και περιβαλλοντικά βιώσιμο αποτέλεσμα.
Η σύγχρονη αντίληψη για την ανάπτυξη του τουρισμού στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας στηρίζεται στην ποιότητα, την πιστοποίηση, την διεύρυνση και την διαφοροποίηση των τουριστικών υπηρεσιών, την σύνδεσή τους με την τοπική οικονομία και την ολοκλήρωση μιας σειράς έργων τα οποία αφορούν στις υποδομές και στο περιβάλλον.
Καταρχήν, δεν νοείται μακρόπνοη Τουριστική Ανάπτυξη:
α). Χωρίς τα αναγκαία έργα Υποδομής (Αεροδρόμιο στην Τρίπολη,  σιδηρόδρομος στην Τρίπολη και το ΄Αργος, οδικά δίκτυα, λιμάνια, μαρίνες, θαλάσσιες μεταφορές, ευρυζωνικά δίκτυα  κ.λ.π).
β). Χωρίς την ανάδειξη της κοινής μας ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των όμορων Δήμων, χωρίς την προώθηση του θρησκευτικού και του προσκυνηματικού τουρισμού κ. α.
γ). Χωρίς τον σεβασμό – την προστασία και την προβολή του Περιβάλλοντος (δομημένου – εξωαστικού – αγροτικού).
δ). Χωρίς την σύνδεση του τουρισμού με την αγροτική οικονομία των επώνυμων και ποιοτικών προϊόντων, χωρίς την προβολή του τσακώνικου μοντέλου διατροφής, όπου κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει ο αγροδιατροφικός τομέας.
ε). Χωρίς την αξιοποίηση του μεγαλύτερου πλούτου που διαθέτει ο τόπος μας, που είναι το Ανθρώπινο Δυναμικό του.
Στις σημερινές συνθήκες δεν κάνουμε λόγο απλά για Τουριστικό Κλάδο, αλλά για Τουριστική Οικονομία της Νότιας Κυνουρίας.
Ανοίγει δρόμους ανάπτυξης σε εκατοντάδες επιχειρήσεις, δημιουργεί θέσεις εργασίας, δίνει ζωή και πλούτο σε περιοχές που υστερούν σε άλλες παραγωγικές δυνατότητες, αποτελώντας έτσι έναν από τους πιο σημαντικούς μοχλούς τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
Ενώ, όμως, οι τάσεις της παγκόσμιας αγοράς δείχνουν ότι, ο Τουρισμός είναι ένας από τους δυναμικότερους και ανταγωνιστικότερους κλάδους της οικονομίας, οι στρατηγικές, οι πολιτικές και τα εργαλεία βελτίωσής του αποτελούν διαρκώς το μεγάλο ζητούμενο.
Τα προβλήματα είναι πολλά και γνωστά: Η εποχικότητα του επαγγέλματος, το ευμετάβλητο εξωτερικό περιβάλλον που επηρεάζει άμεσα το τουριστικό προϊόν, τα προβλήματα υποδομών, η έλλειψη σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για τον τουρισμό, η γραφειοκρατία, η ανάδειξη νέων αγορών στον τρίτο κόσμο και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, η σημαντική μείωση του κόστους των μεταφορών και η ελεύθερη διακίνηση προσώπων, κεφαλαίων και πληροφορίας, που οξύνουν τον ανταγωνισμό, κυρίως στην προσφορά των κλασικών τουριστικών προϊόντων.
Η ανάγκη για τον άμεσο επαναπροσδιορισμό των στόχων και η προσαρμογή μας στα νέα διεθνή δεδομένα, θεωρείται επιτακτική. Η πολιτική μας για την  προβολή του τουριστικού προϊόντος της Νότιας Κυνουρίας αποκτά πλέον κομβική σημασία:
* Στήνουμε μια ενιαία στρατηγική επικοινωνίας για την προβολή της περιοχής μας στο σύνολό της.
* Εστιάζουμε ταυτόχρονα στη διαφοροποιημένη προβολή ανάλογα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες των επιμέρους περιοχών.
* Αναδεικνύουμε την Νότια Κυνουρία ως περιοχή πολλαπλών μορφών τουρισμού και αναψυχής.
* Αξιοποιούμε την σύγχρονη διεθνή και ελληνική εμπειρία των επαγγελματικών ή θεσμικών τουριστικών φορέων.
* Ιεραρχούμε τους επιχειρησιακούς στόχους του τουρισμού μας.
* Αμεσα σχεδιάζουμε πρόγραμμα αντιμετώπισης της κρίσης ειδικά στους προορισμούς μας.
* Κάνουμε διάκριση των τουριστικών ομάδων προς τις οποίες πρέπει να στραφεί η προβολή στο διεθνές και ελληνικό κοινό, με κριτήρια εισοδηματικά, κοινωνικά και πολιτισμικά  και κατηγοριοποιούμε με σαφήνεια τον κοινό-στόχο.
* Διατυπώνουμε ένα ενιαίο τουριστικό δόγμα και μια ενιαία στρατηγική επικοινωνίας με προγραμματισμό και συντονισμό όλων των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων, με την ανάλογη προετοιμασία τους, με την αποτελεσματική προώθηση των στόχων τουριστικής προβολής μέσω ενός προγράμματος  οργάνωσης και υλοποίησης πολιτικών προώθησης επιδιώξεων (lobbing) στο εσωτερικό και εξωτερικό.
* Χαράζουμε μια τουριστική στρατηγική για την Νότια Κυνουρία με στόχο την δημιουργία μιας σταθερής τουριστικής πελατείας με συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
* Συνεργαζόμαστε στενά με τους φορείς της επιχειρηματικής κοινότητας, με στόχο τη διασύνδεση των τουριστικών και πολιτιστικών προορισμών της Νότιας Κυνουρίας, μέσω της διαμόρφωσης ενιαίων τουριστικών πακέτων, που στηρίζονται στη δικτύωση των τόπων και των υπηρεσιών.
* Συνεργαζόμαστε με τους όμορους Δήμους με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της τουριστικής συγκυρίας.
* Επιδιώκουμε την ανταγωνιστική τοποθέτηση της Νότιας Κυνουρίας στο διεθνές τουριστικό περιβάλλον με προσανατολισμό:
α). Προς τον ποιοτικό τουρισμό ανώτερου εισοδηματικού και κοινωνικού επιπέδου, με ανάλυση των δυνατοτήτων του τουρισμού των επιμέρους περιοχών, ώστε να δημιουργηθεί ένα πολυσυλλεκτικό φάσμα υπηρεσιών και υποδομών, εστιασμένων σε διαφορετικές ηλικιακά και οικονομικά ομάδες.
β). Προς τις τουριστικές μορφές με συγκεκριμένο θεματικό και εναλλακτικό περιεχόμενο (positioning), χωρίς να  εγκαταλείπεται η προσπάθεια προσέλκυσης γενικούτουρισμού, που θα εξασφαλίζει σταθερά το ελάχιστο παραδεκτό επίπεδο διαρκούς τουριστικής ανάπτυξης με διαχρονικότητα και επαναληπτικότητα.
γ). Προς την προσέγγιση ομάδων ειδικών ενδιαφερόντων για:

* Θαλάσσιο τουρισμό.
* Οικολογικό τουρισμό.
* Πολιτιστικό - πολιτισμικό - θρησκευτικό τουρισμό.
* Ομογενειακό.
* Συνεδριακό.
* Επιχειρηματικό.
* Γαστρονομικό.
* Περιπατητικό.
* Προπονητικό - αθλητικό κ.λ.π.
δ). Προς τον ημεδαπό και τον ευρωπαϊκό τουρισμό με:

* Μεθοδική προσέγγιση της Ελλάδας και της Ευρώπης.
* Ερευνητικά προγράμματα για τα μέσα, τα μηνύματα και τις μεθόδους προσέγγισης των αγορών.
* Ανοιγμα σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές όπως η Ρωσία, η Κίνα και οι ΗΠΑ.
Διαμορφώνουμε την Τουριστική Ταυτότητα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας που βασίζεται:
* Στην διεύρυνση και τη θεματική διαφοροποίηση του τουριστικού μας προϊόντος.
* Στην αναβάθμιση της ποιότητας και την πιστοποίηση των παρεχόμενων τουριστικών και συνοδευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.
* Σε σύγχρονες υποδομές (λιμάνια, μαρίνες, οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, ακτοπλοϊκές συνδέσεις, έργα ύδρευσης - αποχέτευσης κ.λ.π), που ενισχύουν μια ολοκληρωμένη προοπτική Τουριστικής Ανάπτυξης της Νότιας Κυνουρίας.
* Σε στοχευμένες δράσεις ανάδειξης και προστασίας του φυσικού – πολιτιστικού μας περιβάλλοντος. 
* Στην στήριξη των δραστηριοτήτων των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, αλλά και στην προσέλκυση νέων επενδύσεων.
* Στην εκπαίδευση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου μας, μέσα από δράσεις διαρκούς επιμόρφωσης, δια βίου εκπαίδευσης, πιστοποίησης δεξιοτήτων, επαγγελματικής κατοχύρωσης.
* στα καινοτόμα τουριστικά προϊόντα, δηλαδή σε προϊόντα διαφοροποιημένα, σύγχρονα και σε ανταγωνιστικές τιμές,  που θα συνδέουν τον τουρισμό με την τοπική οικονομία και τον πολιτισμό και θα προωθούνται μέσα από δίκτυα τουρισμού (cluster) κατά περιοχή και διαπεριφερειακά. Η συνεργατικότητα είναι το μεγάλο στοίχημα για την προκοπή των μικρών επιχειρήσεων στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που και διαμορφώνεται και είναι η απάντηση – με πρόταση - στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύουμε.
Μία σύγχρονη προσέγγιση επιβάλλει την συγκρότηση ενός «διαρκούς φόρουμ διαλόγου», ενός «Περιφερειακού Παρατηρητήριου Τουρισμού»,  στο οποίο θα συμμετέχουν όλα τα στελέχη των Δήμων και των Επιμελητηρίων καθώς και οι Επαγγελματίες του Τουρισμού, με σκοπό να συνθέτουν, να αξιολογούν, να προτείνουν, αλλά και να εφαρμόζουν, όπου καλούνται, τουριστικές πολιτικές, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού.

Οι Ανθρωποι του Τουρισμού

Η εμπειρία και η γνώση των ανθρώπων του τουρισμού και η άριστη συνεργασία που έχουμε μαζί τους, θα φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα για τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας, για τον Νομό Αρκαδίας και την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Η προσπάθεια για την τουριστική προβολή της Νότιας Κυνουρίας θα περιλάβει  ΑΜΕΣΑ, χωρίς καμιά καθυστέρηση, τις ώριμες και τις δυναμικές, ως προς την τουριστική ανάπτυξη περιοχές και θα στηρίξει και τις περιοχές που είναι αξιοποιήσιμες τουριστικά.

Δεν θα αφήσουμε να χαθεί ούτε μέρα, για την τουριστική προβολή. Οι ενέργειες προβολής θα έχουν συνέπεια και συνέχεια και θα εμπλουτίζονται συνεχώς. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την δύσκολη περίοδο που ήλθε.
Για τους λόγους αυτούς συστήνουμε άμεσα την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας, η οποία, θεσμοθετημένα, θα χαράξει την Αναπτυξιακή Στρατηγική μας για τον ΤΟΥΡΙΣΜΟ και την δημοτική περίοδο 2011-2014, στην οποία ευχόμαστε επιτυχία στο καθοριστικό για την οικονομίας μας έργο της, σημειώνοντας ότι όπως λέει η βασική Αρχή της διαφήμισης

«Δεν δημιουργούμε ποτέ προσδοκίες που δε μπορούν να ικανοποιηθούν».

Γιάννης Τριανταφύλλου: αντιδήμαρχος Τουρισμού
Γιάννης Η. Μαρνέρης: δήμαρχος Ν. Κυνουρίας


NEWSLETTER