Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011 13:49

Η "Μαντινειακή Συμπολιτεία" για τη διαχείριση σκουπιδιών στο Δήμο Τρίπολης

Γράφτηκε από την

Κατά τη συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου Τρίπολης στις 21 Φεβρουρίου, ένα από τα θέματα της Η.Δ. ήταν η λήψη απόφασης για την «Ενταξη του Δήμου στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών της "Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ"». Ο υπογράφων υποστήριξε την πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου και επιπλέον παρουσίασε στο Δ.Σ. τις συνημμένες εδώ προτάσεις τις οποίες είχαμε προηγουμένως υποβάλλει στη Γραμματεία του προέδρου του Σώματος, σύμφωνα με τις οποίες:
1. Για την αποτελεσματική εφαρμογή δράσεων Ανακύκλωσης στο Δήμο, απαιτείται η ύπαρξη ενός "μπούσουλα", με άλλα λόγια η εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου. Το εν λόγω Διαχειριστικό Σχέδιο θα πρέπει να είναι έτοιμο προς εφαρμογή έως τα τέλη Μαΐου (Αίτηση με αρ.πρωτ. 6642 / 21.2.2011).
2. Σε σχέση με το οξύτατο συνολικό πρόβλημα της Διαχείρισης των σκουπιδιών, και με δεδομένα ότι: α) Από τις αρχές Δεκεμβρίου 2010 υπάρχει νέο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, β) Οπως έχουν ανακοινώσει τόσο ο περιφεριάρχης κ. Τατούλης όσο και η κυβέρνηση - με βάση αυτό το ΠΕΣΔΑ - θα προκηρυχθεί μέσα στο Μάρτιο διεθνής διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την επίλυση του προβλήματος,
με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα, θεωρούμε απολύτως αναγκαία και για το λόγο αυτό προτείνουμε τη διοργάνωση τον ερχόμενο μήνα μιάς Ημερίδας Ενημέρωσης-Διαβούλευσης με τους αιρετούς συμβούλους του Δήμου (δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους), με τους πολίτες και με τους φορείς τους (Αίτηση με αρ.πρωτ. 6645 / 21.2.2011).
Οι προτάσεις μας, όπως και αυτή της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου, παραπέμφθηκαν για συζήτηση/επεξεργασία/λήψη απόφασης στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μέσα στις επόμενες ημέρες. Από την πλευρά μας θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η ανάληψη συναφών ουσιαστικών πρωτοβουλιών και δράσεων εκ μέρους της νέας Δημοτικής Αρχής να μην παραπεμφθεί ούτε προς τρίτους ούτε στις ελληνικές καλένδες (όπως συνέβη κατ΄επανάληψη με τις προηγούμενες δημοτικές αρχές).

Βασίλης Γιόκαρης
Δημοτικός Σύμβουλος της "Μαντινειακής Συμπολιτείας"NEWSLETTER