Πέμπτη, 03 Μαρτίου 2011 17:09

Πετράκος: Ενέργειες του Περιφερειακού Συμβουλίου για άμεση διακοπή εργασιών κατασκευής των δεξαμενών αποθήκευσης των χημικών στο Σουσσάκι Κορινθίας

Γράφτηκε από την

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη,
Οπως ασφαλώς γνωρίζετε, στις 18 Οκτωβρίου 2010 το Υπουργείο Περιβάλλοντος ενέκρινε του περιβαλλοντικούς όρους για τη δημιουργία αποθηκών χημικών της εταιρείας «Sussaki Logistics Α.Ε.», που βρίσκεται εγκατεστημένη στη θέση «Σουσσάκι» του Δήμου Αγ. Θεοδώρων Νομού Κορινθίας.
Η θετική γνωμοδότηση έγινε παρά την αρνητική γνωμοδότηση και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίων Θεοδώρων και του Νομαρχιακού Συμβουλίου του Νομού Κορινθίας.
Οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Θεοδώρων, όσο και του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κορινθίας είχαν στηριχθεί στα γεγονότα ότι η εταιρεία επιδιώκει την εγκατάσταση 5 δεξαμενών γεμιστηρίου και κατασκευή αγωγών τροφοδοσίας, δεξαμενών αλλά και μεταφορά με βυτιοφόρα και πλοία στυρένιου, οξικού αιθυλεστέρα, αιθυλικής αλκοόλης και φυτικών λαδιών.
Η περιοχή είναι ήδη βεβαρυμμένη βιομηχανικά αφού λειτουργούν μονάδες, παραγωγής άλατος, καλωδίων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης θείου και αδρανών λιπασμάτων καθώς και διυλιστήρια. Επιπλέον σύμφωνα με τις καταγγελίες φορέων και οργανώσεων η περιβαλλοντική μελέτη της εταιρίας έχει αποκρύψει ή και δίνει ανακριβή στοιχεία, ώστε να εγκριθεί η κατασκευή της εν λόγω μονάδας. Έχει αποκρύψει το γεγονός ότι στην περιοχή όπου προτίθεται να εγκατασταθεί η μονάδα, υπάρχει διέλευση αγωγού φυσικού αερίου άρα ο κίνδυνος της αλληλουχίας (φαινόμενο Domino) είναι υπαρκτός για το οποίο στην μελέτη δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Η μελέτη αναφέρει ότι το διυλιστήριο βρίσκεται σε απόσταση πάνω από 1000 μέτρα από την περιοχή που προτίθεται η εταιρία να κατασκευάσει την μονάδα κάτι που είναι αναληθές, όπως και ότι οι εγκαταστάσεις θα βρίσκονται σε απόσταση 130 μέτρων από τον αιγιαλό ενώ θα είναι πολύ κοντύτερα και πάντως λιγότερο από 100 μέτρα.
Επιπλέον τονίζω ότι στην περιοχή υπάρχουν τρείς οικισμοί και οι αποθήκες θα είναι πολύ κοντά στα διυλιστήρια και πάνω σε ένα ηφαίστειο.
Το θέμα αυτό απασχόλησε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή και στην οποία ο αρμόδιος Επίτροπος Περιβάλλοντος απάντησε και μεταξύ των άλλων η απάντησή του αναφέρει:
«Μονάδα αποθήκευσης και διακίνησης χημικών προϊόντων είναι δυνατόν να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας Seveso II ανάλογα με τις χημικές ουσίες και τις σχετικές ποσότητες που υπάρχουν σε αυτήν».  «Στο άρθρο 8 προβλέπεται ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανησυχίες για την επικινδυνότητα πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων από οποιαδήποτε γειτονική μονάδα, όπως στην προκειμένη περίπτωση τα διυλιστήρια ή οι αγωγοί».  Συνεχίζοντας στην απάντηση του ο Επίτροπος αναφέρει ότι «στο άρθρο 13 παράγραφος 5 προβλέπεται ότι πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στο κοινό να εκφέρει γνώμη σχετικά με το σχεδιασμό νέων μονάδων ανώτερης βαθμίδας σύμφωνα με την οδηγία 85/337/ΕΚ, γνωστή επίσης ως «οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων» (ΕΠΕ)» και καταλήγει τονίζοντας ότι : «Η ακρίβεια των πληροφοριών της περιβαλλοντικής μελέτης είναι δυνατόν να προσβληθεί σε οποιοδήποτε στιγμή των διαβουλεύσεων, προτού ληφθεί τελική απόφαση» μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) ή ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα ― όπως στην προκειμένη περίπτωση ― να προσβάλουν συνολικά την εκτίμηση λόγω των στοιχείων στα οποία βασίστηκε, εάν τα στοιχεία αυτά δεν αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση ή προφανώς δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διατάξεων της οδηγίας ΕΠΕ».
Η θετική γνωμοδότηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος έχει ξεσηκώσει τις διαμαρτυρίες των πολιτών της περιοχής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την κατασκευή των επικίνδυνων αποθηκών και τονίζουν ότι με το συγκεκριμένο έργο:
α) Θα αποθηκεύονται μόνιμα 6.000 τόνοι επικίνδυνων χημικών δίπλα στα διυλιστήρια και πάνω στο ηφαίστειο.
β) Θα ξεφορτώνονται ετησίως στη θάλασσα τόνοι χημικών που θα μεταφέρονται οδικώς με φορτηγά βυτιοφόρα.
γ) Υποβαθμίζεται η περιοχή ακόμη περισσότερο, δεδομένης και της μεγάλης επιβάρυνσης που έχει από τις μεγάλες βιομηχανίες και κυριότερο
δ) Εγκυμονούνται μεγάλοι κίνδυνοι για το περιβάλλον και συνολικά και συνολικά για τη ζωή των πολιτών.
Με βάση όλα αυτά τα δεδομένα, ζητούμε να συζητηθεί το θέμα άμεσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με σκοπό να καταλήξουμε σε απόφαση, η οποία αξιοποιώντας την απάντηση του αρμοδίου Επιτρόπου Περιβάλλοντος κ. Ποντόλσκι στην ερώτηση του Ευρωβουλευτή Νίκου Χουντή:
Θα προσβάλλει συνολικά την εκτίμηση της περιβαλλοντικής μελέτης, λόγω των ελλιπών και ανακριβών στοιχείων πάνω στα οποία στηρίχθηκε και τα οποία δεν αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση
Θα ζητά την άμεση διακοπή των εργασιών κατασκευής των δεξαμενών των χημικών.
Θα ζητά την ανάκληση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της θετικής έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, με βάση τους οποίους επιδιώκεται να γίνει η κατασκευή των αποθηκών.
Θα απαιτεί την οριστική ματαίωση του εν λόγω επικίνδυνου έργου.


Ο επικεφαλής του συνδυασμού
«Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου»
Θανάσης ΠετράκοςΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER