Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011 17:37

Θαν. Πετράκος: Στο ΕΣΠΑ το κτήριο του Γυμνασίου-Λυκείου Κορώνης

Γράφτηκε από την

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη,
Οπως ασφαλώς γνωρίζετε, στις 17 Μαρτίου 2011 ο Δήμαρχος Πύλου – Νέστορος σας απέστειλε την υπ’ αριθμόν 51/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου – Νέστορος περί ένταξης του έργου «Κατασκευή κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Κορώνης» στο Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013. Συγκεκριμένα όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. 51/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου – Νέστορος το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα:
1. Την ένταξη του έργου με τίτλο «Κατασκευή κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Κορώνης» στο Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013 με την παράλληλη υποβολή σχετικού αιτήματος προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3/2010 απόφασης της Ν.Α.Μ., για χρονικό διάστημα (5) πέντε χρόνων ή όσο διαστήματος απαιτηθεί και την παραχώρηση της οικοπεδικής έκτασης στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. (Ο.Σ.Κ.), για να είναι δυνατόν ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. (Ο.Σ.Κ.) να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης του έργου στο Ε.Σ.Π.Α. της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
2. Η μελέτη του έργου να εκπονηθεί από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. (Ο.Σ.Κ.), ο οποίος να είναι και ο φορέας εκτέλεσής του.
3. Η χωροθέτηση, η καταλληλότητα και το τοπογραφικό να εκπονηθούν από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Πύλου – Νέστορος.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας,
Επειδή όπως προκύπτει απ’ την ανωτέρω απόφαση, το θέμα είναι επείγον, παρακαλούμε όπως ενταχθεί προ ημερησίας διάταξης, ώστε το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου να αποφασίσει:
1. Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3/2010 απόφασης της Ν.Α.Μ., για χρονικό διάστημα (5) πέντε χρόνων ή όσο διαστήματος απαιτηθεί και την παραχώρηση της οικοπεδικής έκτασης στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. (Ο.Σ.Κ.), για να είναι δυνατόν ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. (Ο.Σ.Κ.) να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης του έργου στο Ε.Σ.Π.Α. της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
2. Η μελέτη του έργου να εκπονηθεί από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. (Ο.Σ.Κ.), ο οποίος να είναι και ο φορέας εκτέλεσής του.
3. Η χωροθέτηση, η καταλληλότητα και το τοπογραφικό να εκπονηθούν από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Πύλου – Νέστορος.
Όπως δηλαδή ζητά με την απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου – Νέστορος.

21/3/2011
Ο επικεφαλής του συνδυασμού
«Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου»
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ

Υ.Γ. Επισυνάπτω το απόσπασμα από τα πρακτικά και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου – Νέστορος.
ΘΕΜΑ: ΠΕΜΠΤΟ (5ο)

Με την έναρξη της συζήτησης του παραπάνω θέματος της ημερήσιας διάταξης, o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος του Φωτίου, αφού διαπίστωσε ότι το Σώμα συνεδριάζει με απαρτία, το λόγο έδωσε στον Δημοτικό Σύμβουλο και Αντιδήμαρχο του Δήμου Πύλου - Νέστορος κ. Παναγιώτη Καρβέλα του Θεοδώρου, ο οποίος προς ενημέρωση του Σώματος είπε ότι το έργο με τίτλο ¨Κατασκευή κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Κορώνης¨ είχε ξεκινήσει από την ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ και είχαν γίνει οι ακόλουθες ενέργειες:
α) αγορά οικοπέδου με όρο την ανέγερση Σχολικού συγκροτήματος, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 14755/7-12-2009 Συμβόλαιο, της Συμβολαιογράφου Κορώνης κας Μαρίας Βαγγελινού – Γιαλλελή.
β) Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Μεσσηνίας έλαβε την υπ’ αριθμ. 3/2010 απόφαση, με θέμα: «Έγκριση παραχώρησης χρήσης οικοπέδου Γυμνασίου – Λυκείου Κορώνης στον Ο.Σ.Κ.» και
γ) Ένταξη στο πρόγραμμα Σ.Δ.Ι.Τ. για κατασκευή του κτιρίου από τον Ο.Σ.Κ., με προϋπολογισμό € 6.000.000,00 (€ Έξι εκατομμύρια).
Προκειμένου να κατασκευαστεί το έργο και μετά την κατάργηση του φορέα εκτέλεσης (Ν.Α.Μ.) απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες:
α) απόφαση Δ.Σ. Πύλου περί ένταξης του έργου στο Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας – Πελ/νήσου – Ιονίων Νήσων, στην κατηγορία «Υποδομές εξοπλισμών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» με δικαιούχο φορέα κατασκευής τον Ο.Σ.Κ.
β) Αίτηση λήψης Απόφασης από το Περιφερειακό Συμβούλιο περί έγκρισης παραχώρησης της χρήσης του αγορασθέντος οικοπέδου στον Ο.Σ.Κ. με σκοπό την ανέγερση Σχολικού κτιρίου, σε  συνέχεια της υπ’ αριθμ. 3/2010 απόφασης της Ν.Α.Μ., για (5) πέντε χρόνια ή όσο διάστημα απαιτηθεί.
Τέλος, πρέπει να σας ενημερώσω ότι:
ο αριθμός των μαθητών αυξάνεται (σήμερα διδάσκονται 200 μαθητές σε Γυμνάσιο – Λύκειο),
η ευρύτερη περιοχή του τέως Δήμου Κορώνης είναι αναπτυσσόμενη λόγω των ιδιαίτερων γεωγραφικών χαρακτηριστικών της και
επιβάλλεται η μετεγκατάσταση του νυν Σχολικού συγκροτήματος για Πολεοδομικούς λόγους (κατασκευή νέας εισόδου Κορώνης) και ανάπτυξη της παραλιακής ζώνης.
Προς τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε όπως προανέφερα η αγορά ακινήτου έκτασης 11.654,90 τ.μ., με το υπ’ αρ. 14755/07.12.2009 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Κορώνης κας Μαρίας Βαγγελινού – Γιαλλελή από την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, με μόνο σκοπό την ανέγερση Γυμνασίου – Λυκείου Κορώνης κατ’ επιθυμία και του αποβιώσαντος Ιωάννου Αρβανίτη (πρώην ιδιοκτήτη του οικοπέδου). Στο συμβόλαιο αυτό υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι μεταξύ των οποίων και η δέσμευση κατασκευής Σχολικού συγκροτήματος εντός (15) δεκαπέντε ετών ειδάλλως θα αναστραφεί η πώληση.
Με απόφασή της, η Διυπουργική Επιτροπή Σ.Δ.Ι.Τ. την 01.09.2008 αποφάσισε την ένταξη στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 του έργου με τίτλο «Κατασκευής Γυμνασίου – Λυκείου Κορώνης», προϋπολογισμού € 6.000.000,00 (€ Έξι εκατομμυρίων) και συγκεκριμένα την κατασκευή 6/θέσιου, με (3) τρείς ειδικές αίθουσες (Γυμνάσιο) και 6/θέσιο με (3) τρείς ειδικές αίθουσες (Λύκειο), καθώς και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.
Από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλου – Νέστορος έχει αποφασιστεί η ένταξη του έργου στο Ε.Σ.Π.Α. και εκκρεμεί η έγκριση των όρων δόμησης.
Επίσης να ζητήσουμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3/2010 απόφασης της Ν.Α.Μ., για (5) πέντε χρόνια ή όσο διάστημα απαιτηθεί και να παραχωρηθεί η οικοπεδική έκταση στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. (Ο.Σ.Κ.) με την παράλληλη ένταξή του στο Ε.Σ.Π.Α. Πελοποννήσου για να είναι δυνατόν ο Ο.Σ.Κ. να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης του έργου στο Ε.Σ.Π.Α. της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Η μελέτη του έργου να εκπονηθεί από τον Ο.Σ.Κ. ο οποίος να είναι και ο φορέας εκτέλεσής του.
Η χωροθέτηση, η καταλληλότητα και το τοπογραφικό να εκπονηθούν από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Πύλου – Νέστορος.
Το λόγο στην συνέχεια ζήτησε και έλαβε ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος κ. Δημήτριος Καφαντάρης του Παναγιώτη, ο οποίος ενημέρωσε το Σώμα για την πρόσφατη επίσκεψή του, μαζί με τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Πύλου - Νέστορος κ. Παναγιώτη Καρβέλα του Θεοδώρου, στον Ο.Σ.Κ. στην Αθήνα και για τις ενέργειές τους, για το θέμα που συζητείται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλου – Νέστορος.
Το λόγο στην συνέχεια ζήτησε και έλαβε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Τσορώνης Αναστάσιος του Κωνσταντίνου, ο οποίος είπε ότι συμφωνεί με τις ενέργειες για την ανέγερση του Σχολικού Συγκροτήματος.
Το λόγο στην συνέχεια ζήτησε και έλαβε ο εισηγητής της πρώτης ελάσσονος μειοψηφίας κ. Γεώργιος Χρονόπουλος του Διονυσίου, ο οποίος και αυτός συμφώνησε με τις ενέργειες για την ανέγερση του Σχολικού Συγκροτήματος.
Το λόγο στην συνέχεια ζήτησε και έλαβε η εισηγήτρια της δεύτερης ελάσσονος μειοψηφίας κα Σοφία Αποστολοπούλου του Παναγιώτη, η οποία διερωτήθηκε για το τι θα γίνει εάν το παραπάνω έργο δεν ενταχθεί στο Ε.Σ.Π.Α.
Πάντως, όπως είπε, συμφωνώ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου - Νέστορος, αφού άκουσε την εισήγηση και πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου και Αντιδημάρχου Πύλου - Νέστορος κ. Παναγιώτη Καρβέλα του Θεοδώρου, μετά από διαλογική συζήτηση
ΟΜΟΦΩΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Την ένταξη του έργου με τίτλο «Κατασκευή κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Κορώνης» στο Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013 με την παράλληλη υποβολή σχετικού αιτήματος προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3/2010 απόφασης της Ν.Α.Μ., για χρονικό διάστημα (5) πέντε χρόνων ή όσο διαστήματος απαιτηθεί και την παραχώρηση της οικοπεδικής έκτασης στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. (Ο.Σ.Κ.), για να είναι δυνατόν ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. (Ο.Σ.Κ.) να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης του έργου στο Ε.Σ.Π.Α. της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
2. Η μελέτη του έργου να εκπονηθεί από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. (Ο.Σ.Κ.), ο οποίος να είναι και ο φορέας εκτέλεσής του.
3. Η χωροθέτηση, η καταλληλότητα και το τοπογραφικό να εκπονηθούν από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Πύλου – Νέστορος.


NEWSLETTER