Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011 19:45

"Η μεταφορά των μαθητών ανήκει στους δήμους" υπενθυμίζει ο Αλευράς

Γράφτηκε από την
"Η μεταφορά των μαθητών ανήκει στους δήμους" υπενθυμίζει ο Αλευράς

Η μεταφορά των μαθητών ανήκει στους δήμους από την 1η Ιουλίου, υπενθυμίζει ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Π. Αλευράς. Διευκρινίζει ότι «η Περιφέρεια υποχρεούται μόνο να επαναφέρει σε ισχύ τον κωδικό στον οποίο εγγράφονται οι πιστώσεις για τη μεταφορά των μαθητών, ώστε να είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει τις παρατεινόμενες συμβάσεις της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης». Αναφέρει, επίσης, ότι «σύμφωνα με τη ΚΥΑ αρ. 35415/28-7-2011, οι δήμοι όφειλαν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τον καθορισμό των δρομολογίων και σε διαγωνιστικές διαδικασίες για τη μεταφορά των μαθητών, εφόσον έχουν την αποκλειστική ευθύνη».


NEWSLETTER