Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012 21:53

Επιστολή Τατούλη στον Επίτροπο Μπαρνιέ για το τέλος ακινήτων

Γράφτηκε από την
Επιστολή Τατούλη στον Επίτροπο Μπαρνιέ για το τέλος ακινήτων

Την ελληνική κυβέρνηση καταγγέλλει με επιστολή του στον Επίτροπο της ΕΕ για την εσωτερική αγορά Μισέλ Μπαρνιέ, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης για το Ειδικό Τέλος Ακινήτων που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ αλλά και για την διακοπή ρεύματος σε πολίτες που αδυνατούν να καταβάλουν το χαράτσι, λίγες μέρες μετά την συμφωνία που έκλεισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου με τον Περιφερειακό Διευθυντή της ΔΕΗ ώστε να μη γίνει καμία διακοπή ηλεκτρικής σύνδεσης πριν ενημερωθεί η Περιφέρεια.
Αντισυνταγματική η άσκηση δημόσιας εξουσίας από τη ΔΕΗ, η οποία είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.
Ο Πέτρος Τατούλης αναφέρει στην επιστολή του προς τον Μισέλ Μπαρνιέ ότι με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011, θεσπίστηκε ένα έκτακτο ειδικό τέλος με την αιτιολογία ότι δήθεν με την άμεση είσπραξή του θα επιτευχθούν οι τιθέμενοι δημοσιονομικοί στόχοι για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας. Πλην όμως, αν και αυτό αποτελεί ένα κατ’ εξοχήν δημόσιο έσοδο, ο νομοθέτης εκχώρησε την αρμοδιότητα των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών προς είσπραξή του στη ΔΕΗ, η οποία είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και λειτουργεί υπό μορφή ανώνυμης εταιρείας, αλλά και σε εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, στους οποίους κατά αυτόν τον τρόπο παραχωρήθηκε η άσκηση δημόσιας εξουσίας.


Αντίκειται στις συμβάσεις για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
Το ανωτέρω, συνεπώς, έκτακτο ειδικό τέλος συνεχίζει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, συνιστά αναμφισβήτητα κατ’ ουσίαν φορολογική επιβάρυνση, η επιβολή της οποίας αντίκειται στις διατάξεις του Συντάγματος, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα.

Θέτει σε κίνδυνο την υγεία αλλά και τη ζωή των πολιτών
Κατ’ αρχάς, αντικείμενο της ΔΕΗ και των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος αποτελεί η παροχή ενός κοινωνικού-ζωτικού αγαθού, η διακοπή της οποίας επαπειλείται ως άμεσο μέτρο καταναγκασμού για την είσπραξη του εν λόγω τέλους σημειώνει ο Πέτρος Τατούλης υπογραμμίζοντας ότι αυτή όμως η μορφή εξαναγκασμού έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος, καθώς η κατ’ αυτόν τον τρόπο στέρηση του ανωτέρω αγαθού προσβάλλει την αξία του ανθρώπου και θέτει σε κίνδυνο την υγεία του αλλά και τη ζωή του.


Δεν είναι ανταποδοτικό τέλος όπως τα επιβαλλόμενα από τη ΔΕΗ τέλη

Σημειώνει δε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ότι τα επιβαλλόμενα από τη ΔΕΗ τέλη έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, παρέχουν δηλαδή κάποια ειδική ωφέλεια προς τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Πλην όμως, το εν λόγω «τέλος», δεν συνδέεται με την παροχή καμίας ειδικής ωφέλειας προς αυτούς. Αποτελεί, όπως προαναφέρθηκε, αδιαμφισβήτητα μία φορολογική επιβάρυνση, και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το σκοπό λειτουργίας των ανωτέρω νομικών προσώπων.


Τα στοιχεία φορολόγησης δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης
Επιπλέον, ο προσδιορισμός του ύψους του τέλους γίνεται κατά παραπομπή στις μεθόδους υπολογισμού που χρησιμοποιεί η ΔΕΗ, δηλαδή γίνεται κατ’ εξουσιοδότηση προσδιορισμός και μάλιστα από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, παραβιάζοντας κατά αυτόν τον τρόπο το άρθρο 78 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος, όπου αναφέρονται ρητά τα στοιχεία της φορολόγησης που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης.


Η ανάθεση άσκησης δημόσιας εξουσίας σε ΑΕ παραβιάζει τη διάκριση των εξουσιών
Πρέπει, επίσης, να τονιστεί ότι η ανάθεση της άσκησης δημόσιας εξουσίας, όπως η βεβαίωση και η είσπραξη φόρων σε ιδιωτικές ανώνυμες εταιρείες, παραβιάζει κατάφωρα τις διατάξεις του Συντάγματος περί διακρίσεως των εξουσιών και  κράτους δικαίου.


Παραβιάζει την τη φορολογική ισότητα των πολιτών και το δικαίωμα δικαστικής προστασίας
Περαιτέρω, το εν λόγω τέλος επιβάλλεται αδιακρίτως χωρίς καμία κλιμάκωση ανάλογα με τη φοροδοτική ικανότητα του κάθε φορολογούμενου και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του παράγοντες αντικειμενικοί και καθοριστικοί που διαφοροποιούν την αξία των ακινήτων, παραβιάζοντας κατά αυτόν τον τρόπο τις διατάξεις του Συντάγματος και των διεθνών συμφώνων για τη φορολογική ισότητα των πολιτών, το δικαίωμα δικαστικής προστασίας και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας.
Η διπλή φορολόγηση του ίδιου αντικειμένου εντός του ίδιου έτους, απαγορεύεται.
Εξάλλου, η επιβολή του τέλους αυτού αποτελεί εκ νέου φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, η οποία έχει ήδη φορολογηθεί. Πλην όμως, η δεύτερη φορολόγηση του ίδιου αντικειμένου εντός του ίδιου οικονομικού έτους, απαγορεύεται.


Είναι κατάφωρα παράνομη και αντισυνταγματική
Επιπρόσθετα, παραβιάζονται και οι διατάξεις του Συντάγματος και των διεθνών συμφώνων που κατοχυρώνουν το σεβασμό της περιουσίας και της ιδιοκτησίας, καθώς επιβάλλονται υπέρμετρες φορολογικές επιβαρύνσεις στην ακίνητη περιουσία είτε αυτή παράγει εισόδημα είτε όχι, οδηγώντας ουσιαστικά σε αποστέρηση αυτής.
Επομένως, από όλα τα ανωτέρω προκύπτει ότι η επιβολή του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών προσβάλλει βασικά ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και είναι κατάφωρα παράνομη και αντισυνταγματική.

Από την Περιφέρεια Πελοποννήσου


NEWSLETTER