Τετάρτη, 03 Ιουλίου 2024 14:24

Καθαρά τα νερά κολύμβησης της Μεσσηνίας

Καθαρά τα νερά κολύμβησης της Μεσσηνίας

Με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλου «επιτρέπεται η χρήση των θαλάσσιων νερών για κολύμβηση σε όλες τις ακτές κολύμβησης του Νομού μας, διότι πληρούν τα πρότυπα της κείμενης νομοθεσίας για την ποιότητα των νερών κολύμβησης».

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση:
«- Συνίσταται η αποφυγή κολύμβησης στις εκβολές αγωγών ομβρίων υδάτων (50μ. εκατέρωθεν) Ιδίως μετά από βροχή.
- Απαγορεύεται η κολύμβηση σε απόσταση μικρότερη των 200μ. από τα στόμια εκβολής των αγωγών. εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων και τις εκβολές ποταμών, χειμάρρων.
- Απαγορεύεται η κολύμβηση εντός των λιμανιών, των μόνιμων αγκυροβολίων και των ναυπηγείων
- Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων στις περιοχές κολύμβησης.
Οι Δήμοι των περιοχών κολύμβησης υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την τήρηση της καθαριότητας στις ακτές κολύμβησης σε συνεχή βάση όπως:
- Τακτική αποκομιδή απορριμμάτων και τοποθέτηση ικανού αριθμού δοχείων συλλογής αυτών.
-Ορισμός υπευθύνου για την τήρηση της καθαριότητας των ακτών και την επισήμανση/αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και αρχές.
- Δημιουργία εγκαταστάσεων υγιεινής όπως αποχωρητήρια, αποδυτήρια, ντους κ.α.
Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ θα διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους του θαλασσινού νερού στις περιοχές κολύμβησης κατά την τρέχουσα κολυμβητική περίοδο».