Παρασκευή, 07 Ιανουαρίου 2011 20:37

Σπουδή Τατούλη για τον Συμπαραστάτη του Πολίτη

Γράφτηκε από την

"Ουρανοκατέβατος" ο πρώτος σοβαρός θεσμός στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς τη Δευτέρα καλείται το Περιφερειακό Συμβούλιο να αποφασίσει για την επιλογή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης χωρίς να γνωρίζει κανένας τίποτε. Αγνοια για το πρόσωπο που θα προταθεί από τον κ. Τατούλη δήλωσαν σε επικοινωνία που είχαμε χθες, τόσο ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Γ. Πουλοκέφαλος και ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Χρ. Μαλαπάνης, όσο και ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Δ. Δράκος και ο περιφερειακός σύμβουλος Θαν. Πετράκος.
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο νόμος απαιτεί ειδική πλειοψηφία και για να γίνει η επιλογή χρειάζεται να ψηφίσουν το σύνολο των συμβούλων της πλειοψηφίας και τουλάχιστον 3 σύμβουλοι των μειοψηφιών.
Την σημασία της επιλογής Συμπαραστατών στην περιφέρεια και τους δήμους της περιοχής παρουσιάζει παρακάτω ο αρχισυντάκτης της "Ε" Ηλίας Μπιτσάνης:

Κρίσιμο τεστ για το Περιφερειακό και τα νέα Δημοτικά Συμβούλια θα αποτελέσει η διαδικασία επιλογής Συμπαραστάτη του Πολίτη (Δημότη για τους δήμους) και της Επιχείρησης, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα στο Φεβρουάριο. Ο θεσμός του Συμπαραστάτη θα εφαρμοστεί στην Περιφέρεια και στους δήμους με πληθυσμό πάνω από 20.000 κατοίκους. Στη Νότια Πελοπόννησο η υπόθεση αφορά τους Δήμους Καλαμάτας, Μεσσήνης, Πύλου-Νέστορος, Τριφυλίας, Τρίπολης, Σπάρτης και Μονεμβασιάς. Και η κρισιμότητα έγκειται σε δύο παράγοντες:
- Ο πρώτος έχει να κάνει με το ρόλο που καλείται να παίξει και ο οποίος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ανάλογος του Συνήγορου του Πολίτη καθώς συγκεντρώνει, ερευνά και αποφαίνεται για καταγγελίες δημοτών.
- Ο δεύτερος σχετίζεται με το ότι ο Συμπαραστάτης δεν μπορεί να εκλεγεί μόνο με τις ψήφους των συμβούλων της πλειοψηφίας, καθώς απαιτείται να συγκεντρώσει τις ψήφους τουλάχιστον των 2/3 από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να ψηφιστεί και από συμβούλους της μειοψηφίας.
Η αυξημένη πλειοψηφία απαιτείται προκειμένου να υπάρξει συναίνεση στο πρόσωπο του Συμπαραστάτη, και φυσικά η πρόθεση αυτή ακυρώνεται στο ενδεχόμενο κατά το οποίο δεν υπάρχει πολιτική συμφωνία στην ψηφοφορία. Το στοίχημα για τους νέους δημοτικούς παράγοντες δεν είναι η… πλειοψηφία η οποία μπορεί να επιτευχθεί, αλλά να μη δημιουργηθούν ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που επιχειρεί να αντιμετωπίσει ο θεσμός. Το στοίχημα είναι η αναζήτηση και η υπόδειξη προσώπων τα οποία θα διαθέτουν κύρος ανάλογο με την αποστολή την οποία καλούνται να εκπληρώσουν, αλλά και γνώσεις για να διαχειριστούν τις καταγγελίες των δημοτών που αφορούν το σύνολο της δραστηριότητας της περιφέρειας και του δήμου.
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί η σπουδή του περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη να εκλεγεί Συμπαραστάτης στη συνεδρίαση της Δευτέρας, χωρίς να υπάρχει η οποιαδήποτε συζήτηση και ενημέρωση με τις μειοψηφίες, των οποίων η ψήφος είναι απαραίτητη για την εκλογή του. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται πλειοψηφία 2/3 των περιφερειακών συμβούλων, δηλαδή εν προκειμένω 34 ψήφους τη στιγμή που η πλειοψηφία διαθέτει 31 ψήφους. Μια τέτοια κίνηση εκ των πραγμάτων μπορεί να δυναμιτίσει το απαραίτητο κλίμα συνεννόησης για τα μεγάλα ζητήματα και ασφαλώς να οδηγήσει σε αδιέξοδα. Μπορεί η νομοθεσία κατά περίεργο τρόπο να μην προϋποθέτει την προκήρυξη της θέσης όπως συμβαίνει με τον Συμπαραστάτη στους δήμους, λόγοι δημοκρατίας και διαφάνειας όμως επέβαλλαν την ανάγκη να έχει προηγηθεί αυτή η διαδικασία, καθώς μάλιστα προβλέπεται η υποβολή υποψηφιοτήτων από ενδιαφερόμενους.

Ο ΘΕΣΜΟΣ


Σύμφωνα με το νόμο, στους δήμους άνω των 20.000 κατοίκων, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου, "πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης". Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται για τους υποψηφίους δημάρχους. Η θητεία του Συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.
Η διαδικασία για την επιλογή του Συμπαραστάτη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε προθεσμία 2 μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών. Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του Συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός 30 ημερών στους ενδιαφερόμενους.
Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.
Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής εντός 30 ημερών από την υποβολή της. Ο Συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεων της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του όσο και επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του Συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του Συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.
Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του Συμπαραστάτη ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους.
Ανάλογες ρυθμίσεις προβλέπονται για το Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης στην Περιφέρεια, με την διαφορά -όπως προαναφέρθηκε- ότι δεν γίνεται ρητή αναφορά στην προκήρυξη της θέσης.

Η συνεδρίαση του Περιφερειακού


Τον Περιφερειακό Συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης πρόκειται να εκλέξει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στην πρώτη ουσιαστική συνεδρίασή του, μεθαύριο Δευτέρα στις 5 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης.
Στην ίδια συνεδρίαση αναμένεται να εκλέξει τα μέλη των δύο θεματικών Επιτροπών: Προγραμματισμού - Ανάπτυξης - Επενδύσεων και Κοινωνικής Συνοχής - Πρόνοιας.
Ακόμα, θα αποφασίσει για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, προκειμένου να αποδοθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έγκαιρα η τακτική επιχορήγηση του Ιανουαρίου.

 

Γράφει ο Ηλίας Μπιτσάνης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER