Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011 22:45

Χωρίς ιδιοκτήτη είναι το Διοικητήριο Μεσσηνίας

Γράφτηκε από την
Χωρίς ιδιοκτήτη είναι το Διοικητήριο Μεσσηνίας

Χωρίς ιδιοκτήτη είναι το… Διοικητήριο Μεσσηνίας! Στο Κτηματολογικό Γραφείο Καλαμάτας και στο Εθνικό Κτηματολόγιο έχει εγγραφεί ως "ιδιοκτησία αγνώστου". Αυτό αποκαλύφθηκε χθες στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία όρισε δικαστικό επιμελητή από την Αθήνα (Νέλη Πατεροπούλου), που θα παραδώσει στον υπουργό Οικονομικών το δικόγραφο με το οποίο ζητείται να αναγνωριστεί ως αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος η Περιφέρεια, η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας ως διάδοχος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Με την αίτηση αυτή προς το Πρωτοδικείο Καλαμάτας η Περιφέρεια ζητεί «να διαταχθεί η προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμάτας να προβεί στη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής από τα οικεία κτηματολογικά φύλλα του Κτηματολογικού Γραφείου ως προς το ακίνητό μου και αντί του φερομένου ως "αγνώστου ιδιοκτήτη", να καταχωρηθεί ότι το εν λόγω ακίνητο ανήκει στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητά μου».


NEWSLETTER