Πέμπτη, 04 Αυγούστου 2011 20:37

Δημοκρατική Οικολογική Συνεργασία κατά Ram για τα σκουπίδια

Γράφτηκε από την

Η γνώμη μου είναι ότι η σύμβαση είναι παράνομη για δύο λόγους. Πρώτον, αυτός ο τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων δεν περιλαμβάνεται στον ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου. Πρέπει να προηγηθεί αλλαγή του ΠΕΣΔΑ. Δεύτερον, είναι σε αντίθεση με την οδηγία 2008/98 στην οποία ορίζεται αυστηρή ιεράρχηση των δράσεων (πρόληψη, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση και διάθεση των αποβλήτων) πράγμα που δεν συμβαίνει εν προκειμένω. Όπως είναι κατανοητό το πολιτικό πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων (απουσία πολιτικής) θέλουν να το μετατρέψουν σε πρόβλημα εναλλακτικών τεχνικών λύσεων με μοναδικό σκοπό το κέρδος.

Νομικά υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής κατά του κύρους της σύμβασης στο ΣτΕ.

Κακαλέτρης Παναγιώτης

 


NEWSLETTER