Τετάρτη, 04 Μαϊος 2011 19:28

Αποφάσεις του υπουργείου Εσωτερικών για θέματα εργαζομένων στους ΟΤΑ

Γράφτηκε από την

Το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προωθεί προς ψήφιση στη Βουλή τροπολογία στο σχέδιο νόμου για την «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση», με την οποία ρυθμίζονται τα εξής:

 

1. Κατοχυρώνεται και νομοθετικά η κατά προτεραιότητα καταβολή των αποδοχών του προσωπικού ορισμένου χρόνου των δήμων και των νπδδ αυτών, καθώς και του προσωπικού που απασχολείται σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και πληρώνεται από τα ανταποδοτικά τέλη, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα καθυστερήσεων στην καταβολή των εν λόγω αποδοχών.

 

2. Ρυθμίζεται η αναγνώριση προϋπηρεσίας για την βαθμολογική εξέλιξη του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που μεταφέρθηκε στους ΟΤΑ α βαθμού

 

3. Προβλέπεται η υποχρέωση των δήμων και των περιφερειών να παρέχουν νομική υποστήριξη σε υπαλλήλους τους που διώκονται ποινικά, με εξαίρεση την περίπτωση εκείνη που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας.


NEWSLETTER