Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011 19:46

Τροπολογία για τη ρύθμιση χρεών ΟΤΑ και για την τακτοποίηση της μεταφοράς μαθητών

Γράφτηκε από την

Με τροπολογία, που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του υπουργείου Οικονομικών», από τους υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομικών και Παιδείας, ρυθμίζονται οι οφειλές από δάνεια, που έλαβαν οι υπερχρεωμένοι ΟΤΑ, οι επιχειρήσεις και τα νομικά τους πρόσωπα, ενώ επιλύεται και το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών.
Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Εσωτερικών, με την τροπολογία «δίνεται η δυνατότητα στο ΔΣ του Τ.Π. & Δανείων να ρυθμίζει οφειλές από δάνεια που έχει χορηγήσει στους δήμους και τις πρώην κοινότητες, ή τους καθολικούς διαδόχους αυτών, καθώς και στις Περιφέρειες, κατόπιν αιτήσεώς τους. Συγκεκριμένα, ρυθμίζεται το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις δανειακές συμβάσεις, δηλαδή κεφάλαιο, τόκοι, τόκοι υπερημερίας, και λοιπές επιβαρύνσεις με ταυτόχρονη τη δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών αυτών με συνομολόγηση νέου δανείου για το σκοπό αυτό».
Επίσης, με την ίδια τροπολογία επιλύεται το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τη μεταφορά μαθητών από το τόπο διαμονής τους στο σχολείο φοίτησης με τη παράταση της ισχύουσας μεταβατικής ρύθμισης έως το τέλος του τρέχοντος σχολικού έτους, οπότε και θα τεθεί σε ισχύ το νέο σύστημα μεταφοράς με ευθύνη των δήμων.
Με την τροπολογία για το θέμα των χρεών των ΟΤΑ δίνεται η δυνατότητα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να αυξήσει τη διάρκεια αποπληρωμής των οφειλών των δήμων και των Περιφερειών, των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεών τους, στα 25 έτη με παράλληλη μείωση των επιτοκίων, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερόμενων. Παράλληλα, οι οφειλές αυτές μπορούν να εξοφληθούν με νέο δάνειο που μπορεί να ληφθεί έως 31.12.2011 από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών σημειώνεται ότι οι δαπάνες, που δεν έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους (ιδιοκτήτες λεωφορείων) από τις νομαρχίες, θεωρούνται νόμιμες εφόσον «ο γενικός γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπιστώσει με σχετική πράξη του την εκτέλεση του μεταφορικό έργου και το ύψος της σχετικής δαπάνης». Παράλληλα, ορίζεται ότι «εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί έως 31.12.10 οι σχετικοί διαγωνισμοί για την ανάδειξη νέων μειοδοτών, η μεταφορά των μαθητών πραγματοποιείται από τις οικείες περιφέρειες, κατόπιν παράτασης των συμβάσεων που είχαν συναφθεί για το σχολικό έτος 2009-2010». Σημειώνεται ότι, όπως προβλέπει ο «Καλλικράτης», από το επόμενο σχολικό έτος η μεταφορά των μαθητών θα γίνεται με ευθύνη των δήμων.


NEWSLETTER