Δευτέρα, 02 Απριλίου 2012 20:34

Απάντηση Παπαϊωάννου και Κουκουλόπουλου σε Νάντια για την ηλεκτρονική καταγραφή, αρχειοθέτηση και κωδικοποίηση των δημόσιων εγγράφων

Γράφτηκε από την
Απάντηση Παπαϊωάννου και Κουκουλόπουλου σε Νάντια για την ηλεκτρονική καταγραφή, αρχειοθέτηση και κωδικοποίηση των δημόσιων εγγράφων

Σε δηλώσεις προχώρησε η κα. Γιαννακοπούλου, μετά από απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Παπαϊωάννου και του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Κουκουλόπουλου σε ερώτηση που είχε καταθέσει η βουλευτής Μεσσηνίας, σχετικά με την ηλεκτρονική καταγραφή των δημόσιων εγγράφων, στην οποία αναφέρεται ότι τα έργα μηχανοργάνωσης μπορούν να συμβάλλουν στη δραστική μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Στις δηλώσεις της η κα. Γιαννακοπούλου αναφέρει:

«Η ηλεκτρονική καταγραφή, αρχειοθέτηση και κωδικοποίηση των πάσης φύσεως δημόσιων εγγράφων είναι ίσως το σημαντικότερο βήμα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Δυστυχώς, όμως, το σημείο στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η χώρα μας σε αυτό το πεδίο είναι κάθε άλλο παρά ικανοποιητικό, με αποτέλεσμα η χώρα μας να στερείται σημαντικούς πόρους από επενδύσεις που παραμένουν για χρόνια κολλημένες στα γρανάζια του Δημοσίου. Χωρίς αμφιβολία, πρέπει να γίνει περισσότερη και αποτελεσματικότερη δουλειά και ιδιαίτερα σε κατά τόπους υπηρεσίες όπως τα υποθηκοφυλακεία και το κτηματολόγιο που αποτελούν βασικό κρίκο της γραφειοκρατίας οποιασδήποτε επενδυτικής προσπάθειας προσπαθεί να αναπτυχθεί. Η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων της δημόσιας διοίκησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ηλεκτρονική καταγραφή, αρχειοθέτηση και κωδικοποίηση των δημόσιων εγγράφων, η οποία με τη σειρά της είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις.

Συγκεκριμένα, με ερώτηση της προς 5 Υπουργεία, μεταξύ των οποίων τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Εσωτερικών στις 24/02/10, η κα. Γιαννακοπούλου ζητούσε τη βέλτιστη αξιοποίηση και την ταχύτερη υλοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση, με στόχο τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, τη δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης και σύγχρονης και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης.

Όσον αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών, στην απάντηση του, ο Υφυπουργός κ. Κουκουλόπουλος αναφέρει ότι στην παρούσα φάση, δεν υπάρχει σε εξέλιξη κάποια δράση που αφορά σε επεξεργασία ή κωδικοποίηση δημόσιων εγγράφων. Προς το παρόν, παρέχονται προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ηλεκτρονικές υπηρεσίες πρώτου (Α) επιπέδου (ηλεκτρονική πληροφόρηση), ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών και άλλων δημόσιων φορέων λειτουργούν ολοκληρωμένες υπηρεσίες τρίτου (Γ) επιπέδου (αμφίδρομη αλληλεπίδραση).

Αναφορικά με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο κ. Παπαϊωάννου απέστειλε τους σχετικούς πίνακες στους οποίους εμφανίζονται τα έργα που υλοποιήθηκαν στο παρελθόν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης με την αξιοποίηση κοινοτικών και εθνικών πόρων, καθώς και τα έργα που έχουν ενταχθεί στα επιχειρησιακά προγράμματα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Διοικητική Μεταρρύθμιση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν προγράμματα που εγκρίθηκαν και υλοποιήθηκαν στα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες κάθε βαθμίδας και έργα πληροφορικής μικρότερης εμβέλειας, ενώ αναφορά γίνεται στη συσταθείσα Ομάδα Εργασίας για την ενεργή παρακολούθηση, υιοθέτηση και αξιοποίηση των προηγούμενων δράσεων για την Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη που αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο του προγράμματος e-CODEX.


NEWSLETTER