Δευτέρα, 02 Απριλίου 2012 20:53

Ερώτηση Λαμπρόπουλου για ασφαλιστικές εισφορές και ρύθμιση δανείων

Γράφτηκε από την
Ερώτηση Λαμπρόπουλου για ασφαλιστικές εισφορές και ρύθμιση δανείων

ΠΡΟΣ : Τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Με την αριθ. 5906/Π.Ε/Α.325/5-3-2012  Κοινή  Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Υποδομών , Μεταφορών και Δικτύων  (ΦΕΚ 656/7-3-2012 τ’ Β΄) έγινε η οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια και προσωρινή στέγαση των πληγέντων από τους σεισμούς του Αυγούστου και Οκτωβρίου 2011 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Μετά απ’ αυτό

 

Ε ρ ω τ ά τ α ι   ο  κ.  Υπουργός

Προτίθεται η Κυβέρνηση να προβεί στην ρύθμιση ή παράταση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών , καθώς και στην ρύθμιση δανείων τόσο των επιχειρήσεων όσο και των φυσικών προσώπων που ασκούν δραστηριότητα ή διαμένουν μόνιμα στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας που έχουν οριοθετηθεί με την ανωτέρω Κ.Υ.Α ; .

 

Αθήνα  2  -  4  -   2012

 

Ο  Ερωτών   Βουλευτής

ΙΩΑΝΝΗΣ  Δ.  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ


NEWSLETTER