Τετάρτη, 04 Απριλίου 2012 20:51

Σκανδαλίδης σε Κουσελά για το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών.

Γράφτηκε από την
 Σκανδαλίδης σε Κουσελά   για το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων,   Εφοδίων και Εισροών.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κώστας Σκανδαλίδης απάντησε στην 6402/7-3-2012 Ερώτηση του βουλευτή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρη Κουσελά.

Με την Ερώτηση, ο Μεσσήνιος βουλευτής ζητούσε να πληροφορηθεί το λόγο καθυστέρησης στη συγκρότηση του Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων του ν. 3955/20-4-2011, κατά τέθηκε σε λειτουργία η αντίστοιχη ηλεκτρονική βάση δεδομένων και τέλος πως εξειδικεύεται η απαιτούμενη παροχή διασφαλίσεων εκ μέρους των εγγραφόμενων εμπόρων, ώστε να καλύπτονται εγκαίρως, με σαφήνεια και επαρκώς οι παραγωγοί, σε περίπτωση καθυστέρησης ή και αθέτησης της οφειλόμενης πληρωμής.

 

Το πλήρες κείμενο της Απάντησης έχει ως εξής:

«Το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία από τις 9-3-2012 στο διαδικτυακό ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων εγγραφής από τους ενδιαφερομένους.

Επισημαίνεται ότι η θεσμοθέτηση του εν λόγω Μητρώου, το οποίο καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να αποτελεί απλή και λειτουργική ηλεκτρονική βάση δεδομένων και πληροφοριών, εξυπηρετεί σημαντικούς σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και ιδιαίτερα:

-Τη μεγαλύτερη δυνατή εξασφάλιση της διαφάνειας και της ασφάλειας στις εμπορικές συναλλαγές αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών.

-Την ενίσχυση της υγιούς και βιώσιμης επιχειρηματικότητας, καθώς και τη διασφάλιση των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

-Τη μέγιστη δυνατή πιστοποίηση της οικονομικής αξιοπιστίας και της βιωσιμότητας των εμπόρων αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών.

-Την προστασία των ελλήνων αγροτών κατά την εμπορική διακίνηση των προϊόντων τους.

-Τη στατιστική τεκμηρίωση της εν γένει εμπορικής δραστηριότητας στον αγροτικό τομέα, με σκοπό την προστασία του αγροτικού εισοδήματος και του αγροτικού κόσμου.

 

Όσον αφορά στην παροχή διασφαλίσεων εκ μέρους των εγγραφόμενων εμπόρων, ώστε να καλύπτονται εγκαίρως, με σαφήνεια και επαρκώς οι παραγωγοί σε περίπτωση καθυστέρησης ή και αθέτησης της οφειλόμενης πληρωμής, αυτές αναφέρονται στο σχετικό Νόμο 3955/2011(ΦΕΚ 89/τ.Α΄/20-4-2011) που είναι ανηρτημένος στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ.»

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER