Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012 11:30

Ενίσχυση των επιχειρήσεων ζητούν οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Γράφτηκε από την
Ενίσχυση των επιχειρήσεων ζητούν οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου31/08/2012

Ερώτηση

Προς τον Υπουργό

  • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Θέμα: «Προκήρυξη για την ενίσχυση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Στις 30/04/2012 έγινε η προδημοσίευση της προκήρυξης δράσης από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η προκήρυξη αφορούσε στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών, στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων, με σκοπό την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Η προδημοσίευση της προκήρυξης του παραπάνω Προγράμματος ενώ αφορά το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, στην κατανομή των προς διάθεση κονδυλίων εξαιρεί την περιφέρεια Πελοποννήσου.

Δηλαδή δεν προβλέπεται η ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω επιχορήγησης, όπως συμβαίνει για τις υπόλοιπες 12 Περιφέρειες της χώρας, αλλά η ενίσχυση των επιχειρήσεων, μέσω εξειδικευμένου χρηματοδοτικού εργαλείου, με τη μορφή είτε δανείων είτε εγγυήσεων επιχειρηματικών δανείων.

Η εξαίρεση αυτή πραγματοποιήθηκε εξαιτίας παρεμβάσεων της ηγεσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου η οποία παρουσίασε ψευδώς, -όπως έχει ήδη ενημερωθεί το υπουργείο από προηγούμενη παρέμβαση στις 29/05/2012 των Βουλευτών Μεσσηνίας Πετράκου Αθ., Αρκαδίας Ζαχαριά Κων. και Αργολίδος Κοδέλα Δημ.-, σαν αποτέλεσμα διαβούλευσης την απαίτηση εξαίρεσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου από την ενίσχυση στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας μέσω εξειδικευμένου χρηματοδοτικού εργαλείου με τη μορφή είτε δανείων χαμηλού επιτοκίου προς τις επιχειρήσεις, είτε εγγυήσεων επιχειρηματικών δανείων.

Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι στελέχη της περιφέρειας Πελοποννήσου με συνεντεύξεις και άλλους τρόπους δημοσιότητας, αναγάγουν αυτή την εξαίρεση σαν μέγιστης σημασίας και σαν καινοτομία για τις «υγιείς» επιχειρήσεις της Περιφέρειας. Η αλήθεια είναι ότι οι επιχειρήσεις όλης της χώρας, άρα και της περιφέρειας Πελοποννήσου έχουν ανάγκη πρώτα από όλα ισότιμων όρων.

Είναι γνωστό άλλωστε, ότι το «χρηματοδοτικό εργαλείο» των δανείων χαμηλού επιτοκίου και των εγγυήσεων επιχειρηματικών δανείων, όπου και αν εφαρμόστηκε μονόπλευρα και μονοδιάστατα χωρίς επιχορηγήσεις, αποδείχτηκε ότι δεν συμβάλλει στο ελάχιστο στις σημερινές ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, απλά τους δίνει μια πολύ μικρή παράταση ζωής.

Αποτέλεσμα της εξαίρεση αυτής αν δεν αλλάξει η προκήρυξη κατά την δημοσίευση της θα είναι να υπάρξουν ανισότιμοι και δυσμενείς όροι για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε σχέση με τις επιχειρήσεις της υπόλοιπης χώρας. Για παράδειγμα μια επιχείρηση π.χ. στη Ζαχάρω Ηλείας (περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας) σε μια επένδυση 100.000 ευρώ θα επιδοτηθεί κατά 50% και θα ενισχυθεί με το ποσό των 50.000 ευρώ. Ενώ μία αντίστοιχη επιχείρηση στην Κυπαρισσία (περιφέρεια Πελοποννήσου) θα βοηθηθεί για τη σύναψη δανείου. Και φυσικά υπάρχει αντίδραση και από τα Επιμελητήρια και από τους ενδιαφερόμενους.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο Κύριος υπουργός:

  1. Πότε επιτέλους θα γίνει η δημοσίευση της ανωτέρω προκήρυξης;

  2. Θα υπάρξει διόρθωση στην προκήρυξη ώστε να μην εξαιρούνται οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου από την επιχορήγηση που θα λάβουν οι επιχειρήσεις των υπολοίπων περιφερειών της χώρας.

  3. Γιατί για πρώτη φορά έστω και στην προδημοσίευση στο πλαίσιο επιδοτούμενων Προγραμμάτων πανελλαδικής εμβέλειας, εξαιρείται μια Περιφέρεια;

  4. Από πότε το Υπουργείο δημιουργεί ανισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις μιας περιφέρειας σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα (και μάλιστα δυσμενείς) επειδή το ζήτησε ο Περιφερειάρχης. Δηλαδή γιατί οι επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια θα επιδοτούνται σε ποσοστό πάνω στο ύψος της όποιας επένδυσης που υλοποιούν, ενώ οι επιχειρήσεις της περιφέρειας Πελοποννήσου θα ενισχύονται με χαμηλότοκα δάνεια και με εγγυήσεις δανείων;

  5. Δεδομένο ότι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Τομέα του Εμπορίου και της Παροχής Υπηρεσιών θα είναι ίσως η τελευταία τους ευκαιρία για επιχορήγηση και επενδύσεις μέσω των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007- 2013, γιατί η στόχευση του Υπουργείου και της Ευρώπης για τα ΠΕΠ θα αφορά πλέον τις επιχειρήσεις της Μεταποίησης, του Τουρισμού, των Νέων Τεχνολογιών και Ενέργειας, με ποιο σκεπτικό απέκλεισαν τις επιχειρήσεις των Τομέων του Εμπορίου και της Παροχής Υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε πλήρη αντίθεση με την υπόλοιπη Ελλάδα από επενδύσεις που αφορούν τον εκσυγχρονισμό τους, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα;Οι ερωτώντες βουλευτέςΠετράκος ΑθανάσιοςΚοδέλας ΔημήτριοςΖαχαριάς Κωνσταντίνος  


NEWSLETTER