Πέμπτη, 06 Σεπτεμβρίου 2012 17:26

Η Φεβρωνία Πατριανάκου για το Λεύκτρο - Σπάρτη

Γράφτηκε από την
Η Φεβρωνία Πατριανάκου για το Λεύκτρο - Σπάρτη

Κατάθεση Ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Καθυστέρηση αποπεράτωσης και ανάγκη παρεμβάσεων στο υπό εκτέλεση οδικό έργο κλάδου Λεύκτρου – Σπάρτης».

 

Η βουλευτής Λακωνίας Φεβρωνία Πατριανάκου κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για τις καθυστερήσεις στην κατασκευή του οδικού έργου του κλάδου Λεύκτρου – Σπάρτης. Ζητά την κατασκευή δύο  εισόδων – εξόδων στις περιοχές Φουνταίϊκων και Καστορείου, καθώς και παράπλευρου βοηθητικού δρόμου κατά μήκος της οδού, προς διευκόλυνση της πρόσβασης κατοίκων και αγροκτηνοτρόφων. Τέλος ζητά να εξασφαλιστεί ότι δεν θα καταβάλλουν διόδια οι κάτοικοι των παρόδιων περιοχών.

 

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

 

Η αποπεράτωση του υπό κατασκευή ακόμα οδικού έργου του κλάδου Λεύκτρου – Σπάρτης αν και είχε αρχικά καθοριστεί για την 31η-08-2012 όχι μόνο δεν έχει ολοκληρωθεί αλλά συνεχίζεται με αργούς ρυθμούς.

Να επισημανθεί δε ότι η Λακωνία είναι ο μοναδικός Νομός της Περιφέρειας Πελοποννήσου που δεν διαθέτει αυτοκινητόδρομο, με τις αντίστοιχες επιπτώσεις στην αναπτυξιακή πορεία του Νομού.

Για να είναι λειτουργικό ένα τέτοιο έργο υποδομής πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και οι οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες των κατοίκων των παρόδιων περιοχών, όπως μάλιστα αυτές καταγράφονται μέσα από αιτήματα φορέων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κατοίκων.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό κρίνεται απαραίτητη η κατασκευή εισόδου - εξόδου στην περιοχή Φουνταίϊκα, χιλιομετρική θέση 22+01766 της οδού, δεδομένου ότι τόσο χωροταξικά όσο και από πλευράς αγροτικής εκμετάλλευσης, η εν λόγω περιοχή αποτελεί προορισμό όχι μόνο των κατοίκων, αλλά και των αγροκτηνοτρόφων οι οποίοι αναγκάζονται να χρησιμοποιούν παλιό και επικίνδυνο οδικό δίκτυο.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η προσβασιμότητα στην περιοχή αυτή, μέσω της απαιτούμενης εισόδου - εξόδου, θα ενισχύσει και την πυρασφάλειά της, δεδομένου ότι το υφιστάμενο οδικό της δίκτυο δεν επιτρέπει την προσπελασιμότητα μεγάλων πυροσβεστικών οχημάτων.

Απαραίτητη, επίσης, κρίνεται και η κατασκευή εισόδου - εξόδου στην περιοχή Καστορείου, χιλιομετρική θέση 31+427 της οδού, δεδομένου ότι διασφαλίζει πρόσβαση στο Τοπικό Διαμέρισμα Καστορείου, το οποίο διαθέτει Κέντρο Υγείας, Ειρηνοδικείο, Συμβολαιογραφείο, Υποθηκοφυλακείο, Σχολεία και Υποκατάστημα ΕΛ.ΤΑ. και πρέπει επομένως να διευκολύνονται οι κάτοικοι του Δημοτικού Διαμερίσματος Πελλάνας στην καθημερινή τους λειτουργία και εξυπηρέτηση.

Τονίζεται ότι για την κατασκευή των προτεινόμενων παρεμβάσεων αφενός δεν απαιτούνται πρόσθετες απαλλοτριώσεις και αφετέρου δεν θα απαιτηθούν παρά μόνο συμπληρωματικές εργασίες μικρής κλίμακας.

Θεωρώ εξαιρετικά σημαντική την υλοποίηση της υποχρέωσης να διαμορφωθεί παράπλευρος βοηθητικός δρόμος κατά μήκος της υπό κατασκευή εθνικής οδού, δεδομένου ότι η μη ύπαρξή του σε ορισμένα τμήματα προκαλεί αποκλεισμό της πρόσβασης των αγροκτηνοτρόφων και μονίμων κατοίκων της περιοχής στις εκμεταλλεύσεις τους.

Τέλος σας μεταφέρω τις δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Λογκανίκου, σχετικώς με την κατασκευή νέων πλευρικών σταθμών διοδίων στην περιοχή τους, που θα συνεπάγεται -εφ΄ όσον δεν ληφθεί σχετική μέριμνα- την υποχρέωσή τους να καταβάλλουν διόδια κατά τις καθημερινές μετακινήσεις τους, καθώς και τα μεγάλα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η κατασκευή του έργου στην καθημερινότητα των κατοίκων των περισσότερων παρόδιων περιοχών και ιδίως των αγροτών και κτηνοτρόφων, που στερούνται, σε επίμαχες για αυτούς εποχικές περιόδους, την πρόσβαση στις εκμεταλλεύσεις τους.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

1.- Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του οδικού έργου του  κλάδου Λεύκτρου – Σπάρτης, η οποία είχε αρχικώς καθοριστεί για την 31η-08-2012 ;

2.- Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί οι Υπηρεσίες του Υπουργείου ώστε να κατασκευαστούν οι επιπλέον απαιτούμενες είσοδοι - έξοδοι για την εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και για την τοπική ανάπτυξη των εν λόγω περιοχών;

3.- Θα διαμορφωθεί παράπλευρος βοηθητικός δρόμος κατά μήκος της οδού, προκειμένου να διευκολύνεται η πρόσβαση κατοίκων, αγροτών και κτηνοτρόφων ;

4.- Τι προτίθεται να πράξει, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα καταβάλλουν διόδια, κατά τις καθημερινές τους μετακινήσεις, οι κάτοικοι των παρόδιων περιοχών;

 

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2012

 

Η ερωτώσα Βουλευτής

Φεβρωνία Πατριανάκου

 


NEWSLETTER