Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012 22:30

Από τους βουλευτές Θαν. Πετράκο και Μιχ. Κριτσωτάκη: Ερώτηση για την αργομισθία του Νίκου Φλαούνα

Γράφτηκε από την
Από τους βουλευτές Θαν. Πετράκο και Μιχ. Κριτσωτάκη: Ερώτηση για την αργομισθία του Νίκου Φλαούνα

Ερώτηση για την επιστροφή των μισθών και των ασφαλιστικών εισφορών  από τον -όπως τον χαρακτηρίζουν- υπάλληλο - φάντασμα  του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δημοσιογράφου Νίκου Φλαούνα κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Θανάσης Πετράκος και Μιχάλης Κριτσωτάκης. Στην ερώτησή τους οι δυο βουλευτές αναφέρουν: "Επανερχόμαστε στο ερώτημα με θέμα «Γιατί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν έχει εφαρμόσει την ομόφωνη απόφαση του Ν.Σ.Κ. για επιστροφή μισθών, ασφαλιστικών εισφορών και άλλων καταβολών με καταλογισμό ευθυνών σε υπάλληλο – φάντασμα;» που είχε κατατεθεί από τον κ. Κριτσωτάκη Μιχάλη στις 23/03/2012 το οποίο και παραμένει αναπάντητο πιθανό λόγω διάλυσης της Βουλής των Ελλήνων για τις εκλογές της 6ης Μαΐου.
Ενώ εδώ και δύο χρόνια οι κυβερνήσεις σας περικόπτουν μισθούς και συντάξεις, την ίδια στιγμή διαπιστώνουμε ότι δεν δείχνετε καμία ευαισθησία  για πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις παρανομιών.
Μία τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση, την οποία αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Γεράσιμος Λιόντος στην εφημερίδα «Κόντρα», αφορά στην αργομισθία του δημοσίου υπαλλήλου - φάντασμα Νίκου Φλαούνα.
Η τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κατερίνα Μπατζελή απευθύνθηκε στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) για τη νομική διερεύνηση της υπόθεσης. Το Ν.Σ.Κ. εξέδωσε ομόφωνη απόφαση – γνωμοδότηση, την υπ’ αρ. 134/2010, την οποία και παρέδωσε στην τότε υπουργό κ. Κατερίνα Μπατζελή. 
Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με την παραπάνω απόφαση – γνωμοδότησή του, ομόφωνα αποφάσισε ότι:
1) Η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που συνέδεε τον Νίκο Φλαούνα με το Ελληνικό Δημόσιο, λύθηκε μετά την παρέλευση 15 ημερών από την ημερομηνία τοποθέτησής του στη Δ/νση Οικον. Ελέγχου και Επιθεώρησης που έλαβε χώρα στις 17-7-1996, ήτοι λύθηκε από 2-8-1996, λόγω της μη εμφάνισής του και της έκτοτε συνειδητής αδικαιολόγητης συνεχούς απουσίας από την εργασία του, η οποία (απουσία), κρινόμενη αντικειμενικά, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, συνιστά αναμφισβήτητα σιωπηρή εκ μέρους του καταγγελία της συμβάσεως εργασίας.
Συνεπώς η υποβληθείσα την 12-1-2010 «παραίτηση», ουδεμία έννομη συνέπεια παρήγαγε, αφού η σύμβασή του είχε ήδη προ πολλού καταγγελθεί σιωπηρά από τον ίδιο.
2) Η Διοίκηση προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, πρέπει να προβεί άμεσα, χωρίς καθυστέρηση στις ακόλουθες ενέργειες:
α) Να καταλογίσει σε βάρος του Νίκου Φλαούνα, κάθε ποσό που το Δημόσιο κατέβαλε για μισθούς και εν γένει απολαβές, για ασφαλιστικές εισφορές υπέρ αυτού και για κάθε άλλη αιτία, αφού προηγουμένως του κοινοποιήσει έγγραφη πρόσκληση, για παροχή εξηγήσεων και επιστροφή από αυτόν, μέσα σε εύλογο χρόνο, (που δεν θα υπερβαίνει το μήνα), των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών,
β) Να συντάξει και να υποβάλει άμεσα στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή μηνυτήρια αναφορά, με όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, προς άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου.
γ) Να διενεργήσει ΕΔΕ για τη διαπίστωση τυχόν πειθαρχικών  παραπτωμάτων και υπευθύνων υπαλλήλων του υπουργείου, και εφόσον προκύψουν ευθύνες για την ζημία του Δημοσίου, να ασκηθούν πειθαρχικές διώξεις και να καταλογιστούν οι υπεύθυνοι υπάλληλοι εις ολόκληρο με τον λαβόντα, έκαστος όμως υπάλληλος για το μέρος της οφειλής για το οποίο ευθύνεται.
Κατόπιν όλων αυτών,
Ερωτάσθε κ. υπουργέ:
Εχετε προβεί σε όλες τις παραπάνω αναφερόμενες ενέργειες που αποφάσισε ομόφωνα το Ν.Σ.Κ. με την υπ’ αρ. 134/2010 απόφασή του;
Εάν έχετε ήδη προβεί στις παραπάνω ενέργειες ποια είναι τα αποτελέσματά τους;
Εάν όχι, γιατί; Σκέπτεστε να προβείτε σε άλλες ενέργειες για την  προστασία των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου;
Εχει πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια από πλευράς του υπουργείου;".
                                                                    
NEWSLETTER