Δευτέρα, 09 Ιουλίου 2012 19:09

Το νέο Δ.Σ. του ΙΟΝΕ

Γράφτηκε από την
Το νέο Δ.Σ. του ΙΟΝΕ

Σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού Ανασύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου, με αριθμό πρωτοκόλλου 40/28-6-2012,  του  συλλόγου  «ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ι.Ο.Ν.Ε.)», με έδρα τη Μαρίνα Καλαμάτας, η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Αδαμόπουλος Ιωάννης

Αντιπρόεδρος Α’: Μακλέοντ Γάιος

Αντιπρόεδρος Β’ και Έφορος Υλικού: Γεωργούλης Ιωάννης

Γενική Γραμματέας: Δούκα Σταυρούλα

Ταμίας: Νακόπουλος Αθανάσιος

Έφορος Ανοικτής Θαλάσσης: Ζευγίτης Κωνσταντίνος

Βοηθός Εφόρου Ανοικτής Θαλάσσης: Φερλές Χαρίλαος

 


NEWSLETTER