Σεισμικότητα σε πραγματικό χρόνο από το τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τομέας Γεωφυσικής -Γεωθερμίας / Εργαστήριο Σεισμολογίας. Ο χρόνος είναι σε UTC.  Στο κάτω μέρος της σελίδας η σεισμικότητα από το European-Mediterranean Seismological Centre

Subscribe to RSS headline updates from:
Powered by FeedBurner

Subscribe to RSS headline updates from:
Powered by FeedBurner