Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011 17:54

Ρυθμίσεις για οφειλές καταστημάτων εστίασης ζητεί το Επιμελητήριο Λακωνίας

Γράφτηκε από ΠΑΝΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αποστέλλοντας σας την παρούσα επιθυμούμε να σας μεταφέρουμε τα εντονότατα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε μεγάλο αριθμό επαγγελματιών  που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εστίασης στο Νομό μας λόγω του γεγονότος πως Δημοτικές αρχές ανασύρουν παλαιές οφειλές (δημοτικό φόρο, τέλη πλατείας κ.λ.π.), κάποιες από αυτές συχνά αφορούν περιόδους από 1997 έως και σήμερα, χωρίς ουσιαστικά ποτέ τα μέλη μας να έχουν ενημερωθεί γι’ αυτές για να προβούν έγκαιρα στις σχετικές ενέργειες.
Η επιθυμία των μελών μας  είναι  να τακτοποιήσουν τις όποιες οικονομικές εκκρεμότητες με τους Δήμους. Το ισχύον Νομοθετικό πλαίσιο Ν.3979/2011 προβλέπει την ρύθμιση για τμηματική καταβολή πάσης φύσεως οφειλών που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν από 01/09/2009 και μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 3979/11 ΦΕΚ 138Α. Η πρακτική όμως αυτή υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να καταβάλουν άπαξ τα ποσά αυτά των οφειλών που ανάγονται σε περίοδο προγενέστερη της 01/09/2009, γεγονός που είναι ταυτόσημο  με το οριστικό τους κλείσιμο.

Κύριε Υπουργέ,

Επειδή γνωρίζετε καλά πως οι επιχειρήσεις καταβάλλουν  τιτάνιες προσπάθειες για να επιβιώσουν  μέσα  σε αυτή την τραγική οικονομική συγκυρία, η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία αποτελεί τη χαριστική βολή στην ήδη παραπαίουσα  επιχειρηματικότητα στο χώρο της εστίασης. Ζητούμε να επανεξετασθεί η δυνατότητα τμηματικής καταβολής των οφειλομένων στους Δήμους εκ μέρους των επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων και των περιόδων προ της 01/09/2009 και σε βάθος δεκαετίας.

Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΔΗΣ

NEWSLETTER