Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012 09:28

Το μεγάλο ρουσφέτι των υπουργών

Γράφτηκε από την
Το μεγάλο ρουσφέτι των υπουργών

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΝΝΑΣ

 

Γιώργης Θεοδώρου Μπένος

Με αφορμή την απάντηση του εκπροσώπου της Κεντρικής Διοίκησης στην εφημερίδα σας, στις 12.10.2012, ότι το «υπουργείο θεωρεί ότι τήρησε απολύτως την διαδικασία» για τη «μετατόπιση του κόμβου του περιφερειακού δρόμου Καλαμάτας από το Νέδοντα στην Αγιάννα», έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Η πεντάχρονη επιμονή των υπουργών να κινούνται εκτός πολεοδομικού σχεδιασμού για τη μετατόπιση του ανισόπεδου κόμβου από το χείμαρρο Νέδοντα στον ελαιώνα της Αγίας Αννης συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά μεγάλου ρουσφετιού.

Ας επιχειρήσουμε μία αναδρομή στα γεγονότα:

Ο ανισόπεδος κόμβος του Νέδοντα εικονίζεται στη δυτική πλευρά της κοίτης του χειμάρρου και στην αρχή της παρόχθιας οδού του Νέδοντα, της οδού Αρτέμιδος, στο σχέδιο το οποίο συνοδεύει την απόφαση του τότε υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Γεωργίου Σουφλιά με την οποία καθόρισε τις ελάχιστες αποστάσεις των κτηρίων από τους άξονες των οδών ή τα όριά τους κατά μήκος της χάραξης του νέου αυτοκινητόδρομου (ΦΕΚ 903Δ της 01.09.2005, σελίδες  8671, 8711 και 8713) 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, στις 14.12.2007, ζήτησε από τον τότε υπουργό ΠΕΧΩΔΕ να επανεξεταστεί η σύνδεση της περιμετρικής οδού με την οδό Αρτέμιδος «με τρόπο τεχνικά ηπιότερο και να χωροθετηθεί, όπου τεχνικά είναι ορθό (περιοχές Αγιάννα ή Νέδοντα), με την προϋπόθεση ότι δεν θα τροποποιήσει το Σχέδιο Πόλης και δε θα γίνει αιτία καθυστέρησης του έργου.»

Ο κ. Σουφλιάς ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας και στις 18.02.2009  μετακίνησε τον ανισόπεδο κόμβο από το χείμαρρο Νέδοντα, 500 μέτρα δυτικότερα και  νότια του Αγίου Φανουρίου. Ακόμη, «χωροθέτησε» τη σύνδεση του νέου κόμβου της περιμετρικής οδού  μέχρι τη γέφυρα της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας δια μέσου του ρέματος «Ανδριανού», στην Αγία Αννα.

Ο τότε υπουργός αποφάσισε να ικανοποιήσει το αίτημα του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας ενώ:

α. Ο Δήμος Καλαμάτας είχε αναθέσει τη σύνταξη του νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του καποδιστριακού δήμου και την αναθεώρηση του υφισταμένου ΓΠΣ του οικισμού Καλαμάτας.

β. Επρόκειτο να συζητηθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας η αναγκαστική απαλλοτρίωση και των ακινήτων για την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου του Νέδοντα στη δυτική πλευρά της κοίτης του χειμάρρου και στην αρχή της παρόχθιας οδού του Νέδοντα, της οδού Αρτέμιδος.

Ακολούθησε, στις 11 Ιανουαρίου 2011 η τροποποιητική κοινή υπουργική απόφαση  περιβαλλοντικών όρων, η οποία προέβλεπε τη μετακίνηση, ανατολικότερα,  στον ελαιώνα της Αγίας Αννης, της συνδετήριας οδού της περιμετρικής οδού με την οδό Αρτέμιδος, στο ύψος της γέφυρας της  Κεντρικής Αγοράς  Καλαμάτας.

Μία εβδομάδα αργότερα,  το Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας  με την υπ΄αριθμ. 40/18.01.2011 απόφασή του, καθόρισε τις προσωρινές τιμές της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και των ακινήτων του ανισόπεδου κόμβου του Νέδοντα στη δυτική πλευρά της κοίτης του χειμάρρου και στην αρχή της παρόχθιας οδού του Νέδοντα, της οδού Αρτέμιδος.

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο  Καλαμάτας,  εγκρίθηκε στις 29 Μαρτίου 2011, και ο  ανισόπεδος κόμβος του Νέδοντα εικονίζεται στο χάρτη ο οποίος συνοδεύει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο  Καλαμάτας,  στην ίδια θέση με εκείνη του κτηματολογικού διαγράμματος το οποίο αναφέρεται στην απόφαση 40/18.01. 2011 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας.  (ΦΕΚ 77 Αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών θεμάτων. 03.05.2011)

Στο μεταξύ το υπουργείο είχε αλλάξει το σχεδιασμό κατασκευής της περιμετρικής οδού, με δεδομένο την κατασκευή του ανισόπεδου  κόμβου στην Αγία Αννα, βόρεια και νότια της περιμετρικής οδού και σύνδεσής της  με την  οδό Αρτέμιδος, στο ύψος της γέφυρας της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας, με οδό μήκους 1.000 περίπου μέτρων, διά μέσου του ελαιώνα της Αγίας Αννης.

Η Κεντρική Διοίκηση προσπάθησε να ολοκληρώσει το «Μεγάλο Ρουσφέτι  των Υπουργών» με τη διαδικασία της συμπληρωματικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου στην Αγία Αννα και την κατασκευή της συνδετήριας οδού της περιμετρικής οδού με την οδό Αρτέμιδος στο ύψος της γέφυρας της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας.

Η προσπάθειά τους απέτυχε, διότι στις 22 Αυγούστου 2012, στο δημαρχείο Καλαμάτας, επισημάναμε στους εκπροσώπους της κεντρικής διοίκησης ότι η επιχειρούμενη συμπληρωματική απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών του ελαιώνα της Αγίας Αννης θα προσκρούσει στην πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, επειδή το έργο αυτό δεν εντάσσεται στα πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού του οδικού δικτύου της περιοχής. (ΣτΕ 385/2010) (*)

Πέντε μέρες αργότερα το υπουργείο ζήτησε από το Δήμο Καλαμάτας να ξεκινήσει τη διαδικασία τροποποίησης του Γενικού  Πολεοδομικού Σχεδίου Καλαμάτας. Στο έγγραφό του όμως δεν αναφέρονταν – όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία - ποιες ήταν και πότε προέκυψαν οι εξαιρετικές  πολεοδομικές ανάγκες που δεν μπορούσαν να καλυφθούν στο πλαίσιο του ισχύοντος από τις  03.05.2011 Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Καλαμάτας.

Οι δύο αυτές προϋποθέσεις ήταν απαραίτητες για να εκτιμηθεί αν ήταν κατ΄ εξαίρεση δυνατή η τροποποίηση του ΓΠΣ Καλαμάτας πρίν παρέλθει η πενταετία από τις  03.05.2011. 

Τη Δευτέρα 15.10.2012 το Εφετείο Καλαμάτας θα ασχοληθεί με τον προσδιορισμό οριστικών τιμών μονάδος για την απαλλοτρίωση και των ακινήτων για την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου του Νέδοντα στη δυτική πλευρά της κοίτης του χειμάρρου και στην αρχή της παρόχθιας οδού του Νέδοντα, της οδού Αρτέμιδος, σύμφωνα με το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καλαμάτας. 

Αφού το Ελληνικό Δημόσιο έχει απαλλοτριωμένη γη για την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου στο Νέδοντα, γιατί εδώ και πέντε χρόνια επιμένει στο «μεγάλο ρουσφέτι των υπουργών»; 


 

(*) Η απόφαση 385/2010 του Συμβουλίου της Επικρατείας

“ 3. Επειδή το μεν άρθρο 24 του Συντάγματος ορίζει ότι η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. Το Κράτος υποχρεούται να λαμβάνη ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα προς διαφύλαξη αυτού (παρ. 1) και ότι η χωροταξική αναδιάρθρωση της Χώρας τελεί υπό την ρυθμιστική αρμοδιότητα και τον έλεγχο του Κράτους επί τω τέλει της εξυπηρετήσεως της λειτουργικότητος και αναπτύξεως των οικισμών και της εξασφαλίσεως των καλυτέρων δυνατών όρων διαβιώσεως (παρ. 2). Εξ άλλου, κατά την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Η.Π. 15393/2332/5.8.2002 (Β΄ 1022/2002) η οποία εξεδόθη κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 3 του 15393/2332/5.8.2002 (Β΄ 1022/2002) η οποία εξεδόθη κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 3 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160) ως αντικατεστάθη με το άρθρο 1 του ν. 3010/2002 (Α΄ 91) τα έργα οδοποιίας κατατάσσονται στις κατηγορίες Α΄ και Β΄ και ειδικότερα κατά το Παράρτημα Ι, τα έργα που αφορούν το Εθνικό Οδικό Δίκτυο κατατάσσονται στην πρώτη υποκατηγορία της πρώτης κατηγορίας έργων, για την πραγματοποίηση καθώς και για την επέκταση, τροποποίηση ή εκσυγχρονισμό, των οποίων απαιτείται κατά το άρθρο 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002, υποβολή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και έγκριση των περιβαλλοντικών όρων με κοινή απόφαση του υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και του συναρμοδίου κατά περίπτωση υπουργού.

4. Επειδή, με την πρώτη από τις προαναφερθείσες διατάξεις προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον και επιτάσσεται συναφώς προς την προστασία αυτή ο ορθολογικός χωροταξικός σχεδιασμός, ουσιώδες στοιχείο του οποίου είναι το οδικό δίκτυο, υποκείμενο λόγω της διασυνδέσεως των επί μέρους υποσυστημάτων του και της μεταξύ των ιεραρχήσεως εις συνολικό σχεδιασμό επί τη βάσει των οικείων νομίμων κριτηρίων, έτσι ώστε να καθίσταται και τούτο βιώσιμο. Τούτου έπεται, ότι το οδικό δίκτυο υπόκειται σε συνολικό σχεδιασμό και διαχείριση. Στη διαχείριση περιλαμβάνεται και ο εκσυγχρονισμός του οδικού δικτύου δηλ. μεταξύ άλλων, και η τροποποίησή του διά της διανοίξεως νέας ή της καταργήσεως υπαρχούσης οδού, προκειμένου τούτο να προσαρμοσθή προς νέες ανάγκες και απαιτήσεις. Εν πάση, όμως, περιπτώσει τα κριτήρια σχεδιασμού και διαχειρίσεως του οδικού δικτύου πρέπει να είναι σαφή, εξειδικευμένα και να συνδέονται προς τα υπόλοιπα στοιχεία του χωροταξικού σχεδίου. Πρέπει, επίσης, να ενσωματώνουν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, έτσι ώστε το οδικό δίκτυο να καθίσταται βιώσιμο σύστημα επικοινωνίας (ΣΕ 746/2007, 4033/98, 2502/99, 3076/2004 κ.ά.).

5. Επειδή, από τα ανωτέρω προκύπτει ειδικότερα, ότι ο σχεδιασμός του οδικού δικτύου λαμβάνει κατ’' αρχήν χώραν, ως προς τις γενικές κατευθύνσεις αυτού, σε επίπεδο τουλάχιστον περιφερείας και αποτελεί ουσιώδες και αναπόσπαστο τμήμα του οικείου περιφερειακού χωροταξικού σχεδίου, δεδομένου ότι δεν νοείται σχεδιασμός οδικού δικτύου ανεξάρτητος και ασύνδετος προς τις χρήσεις γης, τις οποίες προβλέπει το χωροταξικό τούτο σχέδιο. Οίκοθεν δε νοείται ότι το περιφερειακό τούτο σχέδιο εναρμονίζεται προς τις αρχές και κατευθύνσεις του εθνικού χωροταξικού σχεδίου. Η εξειδίκευση του ως άνω περιφερειακού οδικού δικτύου γίνεται τουλάχιστον στο επίπεδο νομού από τον οικείο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, ο οποίος, ως όργανο της Κεντρικής Διοικήσεως, λαμβάνει μέριμνα για την προσαρμογή αυτού προς τις τοπικές συνθήκες, αλλά και την εναρμόνισή του προς το συνολικό οδικό δίκτυο της περιφέρειας. Η εξειδίκευση στο επίπεδο αυτό περιλαμβάνει κάθε πράξη σχεδιασμού, διαχειρίσεως και εκσυγχρονισμού του οδικού δικτύου και περιλαμβάνει την διάνοιξη, κατάργηση, διαπλάτυνση κ.ο.κ. οδών, δεδομένου ότι, κατά τα προεκτεθέντα, οιαδήποτε επέμβαση στο οδικό δίκτυο, οσονδήποτε περιορισμένη, έχει επιπτώσεις επί των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και την οικιστική, τουριστική κ.λπ. ανάπτυξη, εν όψει μάλιστα των κατά την κείμενη νομοθεσία συνεπειών, τις οποίες επάγεται η απόκτηση προσώπου επί οδού, επί των εφαρμοστέων εκάστοτε όρων και περιορισμών δομήσεως. Το τελικό στάδιο της υλοποιήσεως του ως άνω σχεδιασθέντος οδικού δικτύου γίνεται διά της εκδόσεως των αναγκαίων για την εφαρμογή των διοικητικών πράξεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, εφ'’ όσον τούτο είναι αναγκαίο. Στο στάδιο αυτό ανήκει και η σημειακή χωροθέτηση και έγκριση περιβαλλοντικών όρων, οι οποίες εν όψει των προεκτεθέντων, έχουν περιορισμένο αντικείμενο, ήτοι αφορούν όχι εις την κατ'’ αρχήν απόφαση περί διανοίξεως, διαπλατύνσεως, καταργήσεως κ.λπ. οδού, η οποία ανήκει στο προηγούμενο στάδιο, αλλά εις την ενδεδειγμένη προσαρμογή του σχεδιασθέντος οδικού δικτύου επί των συγκεκριμένων συνθηκών του εδάφους και την όλως ειδική εκτίμηση των επιπτώσεων αυτής στο περιβάλλον (ΣτΕ 746/2007).

6. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, με την 2280/14.2.2006 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου, κηρύχθηκε υπέρ και με δαπάνη του Δημοσίου η αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεως συνολικού εμβαδού 158.324.81 τ.μ., κειμένη εκτός των ορίων του Δήμου Ελους του Νομού Λακωνίας, για την κατασκευή του οδικού υποτμήματος της εθνικής οδού Χανιά-Κροκέες-Μονεμβασιά (μετά της παράκαμψης οικισμού Μακρυνάρας) από χ.θ. 25+600 έως 30+540, τμήμα της οποίας, εμβαδού 4.143,32 τ.μ., φέρονται ως συνιδιοκτήτριες οι αιτούσες. Της κηρύξεως της απαλλοτριώσεως κατά τα ανωτέρω προηγήθηκε η 102345/2001 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί εγκρίσεως χωροθέτησης του έργου και η 131676/2003 κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Γεωργίας και Πολιτισμού περί εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων, όπως προκύπτει από το υπ'’ αριθμ. 141/17.1.2006 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου χωρίς όμως να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, ούτε ισχυρίσθηκε η Διοίκηση ότι το έργο αυτό εντάσσεται στα πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού του οδικού δικτύου σε επίπεδο περιφέρειας. Υπό τα δεδομένα αυτά η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτριώσεως για την εκτέλεση του εν λόγω έργου δεν είναι νόμιμος και για το λόγο αυτό, αυτεπαγγέλτως ερευνώμενον ως αναγόμενον στη δημόσια τάξη (ΣτΕ 746/2007), η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να ακυρωθεί κατά το μέρος που αφορά τους αιτούντες, παρελκούσης ως αλυσιτελούς της ερεύνης των λοιπών λόγων ακυρώσεως.”


NEWSLETTER