Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011 16:21

Επιμελητήριο Μεσσηνίας: Αμεσα μέτρα για την ανακούφιση των επιχειρήσεων»

Γράφτηκε από Γεώργιος Καραμπάτος

Κύριε Υπουργέ,
Αφού σας ευχηθούμε «κάθε επιτυχία» στο δύσκολο έργο, που μόλις αναλάβατε, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας το πρόβλημα που έχει προκύψει για το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΤΕΜΠΜΕ και αδυνατούν λόγω της κρίσης να ανταπεξέλθουν στις πληρωμές των δόσεων των δανείων τους.
Μπροστά σε αυτή την τραγική οικονομική κατάσταση προτείνουμε μα ληφθούν άμεσα τα εξής μέτρα:
Τροποποίηση του νόμου για αλλαγή του επιτοκίου βάσης και την υποκατάσταση του επιτοκίου του ΕΓΕΔ, με αυτό του EURIBOR, δηλαδή με το επιτόκιο της διατραπεζικής αγοράς της Ευρωζώνης. Αυτό θα έχει ως συνέπεια και την εξοικονόμηση ενός σημαντικού ποσού για το Κράτος, αφού όπως γνωρίζετε τα επιτόκια των πυροδανείων επιδοτούνται με 50% δημοσία δαπάνη και θα διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Επιμήκυνση αποπληρωμής οφειλών από τους δανειολήπτες του αρχικού ΤΕΜΠΜΕ Ι και ΙΙ σε χρονικό διάστημα 8 ετών, ώστε να περιοριστεί κατά 70% η εξαμηνιαία επιβάρυνση των εν λόγω επιχειρήσεων. Εναλλακτικά θα μπορούσε να δοθεί στις επιχειρήσεις περίοδος χάριτος 3 ετών για την αποπληρωμή των δανείων.
Εξάμηνη παράταση αναστολής πλειστηριασμών με πράξη νομοθετικού περιεχομένου ή τροπολογία που θα επικυρωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι τράπεζες έχουν προσδιορίσει δεκάδες πλειστηριασμούς από τις πρώτες μέρες του Ιουλίου.
Με την βεβαιότητα ότι θα αντιμετωπίσετε το αίτημα μας θετικά και άμεσα, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.


Με εκτίμηση,


Γεώργιος Καραμπάτος
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Μεσσηνίας


NEWSLETTER