Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011 16:25

Γ. Σπίνος: "Πολεοδομικό μνημόνιο" για την Καλαμάτα το ΓΠΣ

Γράφτηκε από Γεώργιος Φ. Σπίνος

Η εντιμότητά μου, το ήθος μου, το να μη φοβάμαι να λέω και να υποστηρίζω την άποψή μου δημόσια καθώς και να αναλαμβάνω τις όποιες πολιτικές ευθύνες μου αναλογούν, ήταν τα βασικά στοιχεία που με χαρακτήριζαν κατά την ενασχόλησή μου με τα κοινά.
Αυτά τα στοιχεία, ακόμα και σήμερα που δεν συμμετέχω στο Δημοτικό Συμβούλιο με κάνουν να θέλω να τοποθετηθώ δημόσια για ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως το ΓΠΣ, η έγκριση του οποίου δικαιολογημένα έχει δημιουργήσει κοινωνική δυσαρέσκεια και αντίδραση. Πόσο μάλλον αφού και εγώ συμμετείχα στην διαχείριση του θέματος κατά την διάρκεια της προηγούμενης τετραετίας.
Εκτιμώ βαθιά την έως τώρα στάση του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου, του Δημάρχου και των επικεφαλής των παρατάξεων διότι δεν ακολούθησαν την εύκολη λύση και να μου καταλογίσουν τις όποιες πολιτικές ευθύνες για το συγκεκριμένο θέμα, λόγω της θέσης που κατείχα, γνωρίζοντας βεβαίως ότι αυτό δεν είναι ορθό.
Όμως, δεν είναι του χαρακτήρα μου να κρύβομαι και σε κάθε περίπτωση πάνω από την πολιτική μου οντότητα βάζω την κοινωνική μου υπόσταση. Δεν ανέχομαι να μεταφέρεται στον αγανακτισμένο κόσμο, είτε από άγνοια είτε από άλλη σκοπιμότητα, ότι εγώ υπήρξα ο κύριος υπεύθυνος της εικόνας που έχει σήμερα η μελέτη του ΓΠΣ.
Η μέχρι σήμερα σιωπή μου δεν υποδηλώνει αδυναμία θέσης ή έλλειψη άποψης γι’ αυτό και νοιώθω την ανάγκη να πω τα πράγματα με τ’ όνομά τους. 
Με απόφαση του Δημάρχου ανέλαβα τη διαχείριση του ΓΠΣ κατά την θητεία μου ως Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 1-1-07/31-12-2010 όπου και παρέλαβα την σύμβαση που είχε υπογραφεί με τους μελετητές σε προηγούμενο χρόνο.
Είναι σημαντικό να τονίσουμε τους ρόλους των εμπλεκομένων μερών που απορρέουν από την συγκεκριμένη σύμβαση και διέπονται από τους νόμους περί εκπόνησης μελετών των ΓΠΣ.

Με απλά λόγια :
το Υπουργείο και οι αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας συνεργάζονται και δίνουν κατευθύνσεις στους μελετητές που ανέλαβαν το έργο.
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου έχει ως ρόλο να ελέγχει αν τηρείται η ως άνω σύμβαση και να διευκολύνει τους μελετητές στην παροχή στοιχείων.
Η Δημοτική αρχή έχει την ευθύνη της Δημόσιας διαβούλευσης.
Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν καθαρά γνωμοδοτικό χαρακτήρα και ΤΕΛΙΚΑ
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας δίνει την τελική και καθοριστική έγκριση λαμβάνοντας υπ’ όψη ΤΟΥ την πρόταση των μελετητών, την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας.

Πριν την επίσημη παρουσίαση της τελικής πρότασης από τους μελετητές και κατά την διάρκεια παροχής στοιχείων από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, τόσο από εμένα προσωπικά όσο και από τον Δήμαρχο κ. Νίκα, σε συζητήσεις μαζί τους, καταστήσαμε σαφές και ξεκάθαρο ότι η Δημοτική Αρχή είναι κάθετα αντίθετη σε οποιαδήποτε πρότασή τους για κατάργηση της εκτός σχεδίου Δόμησης και συγχρόνως πέραν των επεκτάσεων οι περιοχές να μείνουν «ως έχουν» όσον αφορά την χρήση και τη δόμηση.
Η Δημοτική αρχή ως όφειλε, όταν κατατέθηκε επίσημα η τελική πρόταση των μελετητών, ξεκίνησε την διαδικασία παρουσίασης και δημόσιας διαβούλευσης, η οποία κράτησε ύστερα από παρέμβαση του Δημάρχου πολύ περισσότερο από το σύνηθες, περίπου 6 μήνες.
Τον Μάιο του 2008 ο Δήμαρχος στέλνει στις τοπικές εφημερίδες πρόσκληση έναρξης της Δημόσιας διαβούλευσης η οποία και δημοσιεύτηκε, προκειμένου να ενημερωθούν οι δημότες και να μπορούν διατυπώσουν τυχόν ενστάσεις τους.
Το Ιούλιο του ιδίου έτους γίνεται στο Πνευματικό Κέντρο η παρουσίαση της μελέτης από τους μελετητές με την συμμετοχή πλήθους κόσμου.  
Αμέσως μετά επαναλήφθηκε η παρουσίαση της μελέτης τόσο στους επικεφαλής των παρατάξεων όσο και στην Τεχνική επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας η οποία αποτελούνταν από Ιδιώτες Μηχανικούς της Πόλης.
Η τελική πρόταση των μελετητών δόθηκε σε ηλεκτρονική μορφή σε 20 περίπου αρμόδιους φορείς του Νομού, επιστημονικούς και μη (ΤΕΕ, Επιμελητήριο, Δασαρχείο, τοπικές κοινότητες, Υπουργείο Πολιτισμού κλπ) από τους οποίους ζητήθηκαν οι απόψεις τους αναφορικά με το σχέδιο.
Αναρτήθηκε το σχέδιο στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, όπου κλιμάκιο μηχανικών έδινε τις απαραίτητες διευκρινήσεις σε δημότες – ιδιοκτήτες, ώστε να μπορέσουν σε εύλογο χρονικό διάστημα να καταθέσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο τις όποιες ενστάσεις τους.
Τέλος εγώ προσωπικά, σε πλήθος τηλεοπτικών συνεντεύξεων ενημέρωνα τους Δημότες για τα στάδια τα οποία βρισκόταν η Δημόσια διαβούλευση, καθώς και την πορεία των ενστάσεων που ήδη είχαν κατατεθεί από κατοίκους διαφόρων περιοχών.
Αξίζει να αναφέρω τρεις περιοχές Γουλιμίδες, Ακοβίτικα, Πανταζοπουλέϊκα - περιοχή Πανεπιστημίου, που όταν οι κάτοικοι έκαναν γνωστό στην Δημοτική Αρχή ότι η πρόταση των μελετητών ήταν η κατάργηση της χρήσης κατοικίας, δράσαμε άμεσα και αποτελεσματικά και ανατρέψαμε την συγκεκριμένη πρόταση αφού έγινε αποδεκτή και από την Περιφέρεια.
Το ίδιο δυστυχώς δεν επετεύχθη για την περιοχή του Κορδία, αφού παρ’ ότι υπήρξε ομόφωνη απόφαση –εισήγηση του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτή ακυρώθηκε από την Περιφέρεια.
Καθ’ όλη την διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης δεν υπήρξε καμία αντίδραση ή ένσταση από κανένα φορέα ή ιδιώτη, για τις προτάσεις των μελετητών στις περιοχές Βέργας, Μ. Μαντίνειας, Ελαιοχωρίου, Καρβελίου, Καλλιθέας, Τούρλες Αγ. Αννα, αναφορικά με την δόμηση και την κατάργηση της χρήσης κατοικίας, τόσο σε εμένα όσο και στον Δήμαρχο άλλα και από όσο γνωρίζω και στους επικεφαλείς των παρατάξεων.

Αυτό, δυστυχώς, είχε σαν συνέπεια να μην συζητηθούν μεμονωμένα οι παραπάνω περιοχές και οι προτάσεις των μελετητών επ’ αυτών στη συνεδρίαση του Δ.Σ, αλλά αντ’ αυτού να ληφθεί ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. (μετά από δική μου εισήγηση) περί μη κατάργησης της εκτός σχεδίου δόμησης στο σύνολο των ορίων του σχεδίου του ΓΠΣ. 

Η προσωπική μου άποψη για την παράληψη λήψης απόφασης από το Δ.Σ. για κάθε μία ξεχωριστά από τις ως άνω περιοχές επί των προτάσεων των μελετητών (ανεξάρτητα από την τελική απόφαση της περιφέρειας) ήταν: 
η ελλιπής έως κακή ενημέρωση από τους μελετητές, όπου σε κανένα στάδιο παρουσίασης των προτάσεών τους δεν θίχτηκαν οι σημαντικές αυτές παρεμβάσεις  και
η αδράνεια όλων των επιτροπών και εμπλεκομένων μερών που είχαν υποχρέωση και όφειλαν να παρατηρήσουν μέχρι και την τελευταία σπιθαμή γης που τροποποιείτο δυστυχώς επιβεβαιώνουν ότι στην Ελλάδα όλα γίνονται στο πόδι ακόμη και σε σοβαρά θέματα όπως αυτό και το κύριο μέλημά μας κατόπιν εορτής είναι η ρίψη ευθυνών. 

Στη συνέχεια ο φάκελος με την απόφαση του Δ.Σ. και τις προτάσεις των μελετητών απεστάλη στην Περιφέρεια για το τελικό στάδιο έγκρισης του.
Έμεινε κάτι λιγότερο από 2 έτη στα συρτάρια του Γενικού Γραμματέα και δεν προσκληθήκαμε ποτέ να συζητήσουμε μαζί τους και να ενημερωθούμε για τις προθέσεις τους επί των προτάσεων αυτών, σε συνδυασμό με τις κατευθύνσεις που είχαν λάβει από το Υπουργείο.
Όταν τον Δεκέμβριο του 2010 και λίγο πριν παραδώσω, μαθαίνουμε ως Δημοτική αρχή ότι το σχέδιο του ΓΠΣ θα περάσει από το ΣΧΟΠ της Περιφέρειας και αφού ήδη είχαν αρχίσει να εντοπίζονται προβλήματα σε κατά τόπους περιοχές, ζήτησα να παραβρεθώ εγώ προσωπικά συνοδευόμενος από κλιμάκιο μηχανικών του Δήμου στην εν λόγω συνεδρίαση, ώστε να υπερασπιστούμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τότε δυστυχώς φάνηκαν οι προθέσεις της Πολιτείας αφενός με την απαγόρευση της εισόδου μου στην συνεδρίαση (σε αντίθεση με τους μελετητές) και αφετέρου με την αποδοχή της πρότασης των μελετητών σχετικά με την κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης (αλλαγή χρήσης γης, κατάργηση κατοικίας, αύξηση αρτιότητας κλπ).
Άμεσα και με το πέρας της συνεδρίασης ενημέρωσα τηλεφωνικά το Δήμαρχο και τους επικεφαλής των παρατάξεων για τη σοβαρότητα του προβλήματος και μετά από δύο ημέρες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη παρουσία των ανωτέρω όπου και τους ενημέρωσα πληρέστερα.
Από ‘κει και ύστερα τόνισα δημόσια ότι το θέμα του ΓΠΣ, είναι πια θέμα πολιτικό και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Γι’ αυτό το λόγο θα έπρεπε άμεσα να ενημερωθεί ο νέος αιρετός Περιφερειάρχης, ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, καθώς και οι βουλευτές του Νομού ώστε να υπάρξει συλλογική και άμεση αντίδραση.
Μάλιστα στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας πριν την λήξη της θητείας μου, ενημέρωσα το σώμα για την σοβαρότητα του θέματος και ότι θα πρέπει να είναι σε προτεραιότητα προς συζήτηση από το νέο δημοτικό συμβούλιο πριν υπογραφεί το σχέδιο του ΓΠΣ  από τον Γενικό Γραμματέα.
Η τοποθέτησή μου αυτή έχει καταγραφεί στα πρακτικά της Συνεδρίασης και μάλιστα για τις παραπάνω θέσεις μου εκείνη την περίοδο κατηγορήθηκα από αρκετούς ότι κινδυνολογώ και προκαλώ πανικό, ίσως γιατί αγνοούσαν τις δυσάρεστες εξελίξεις που θα είχαμε στον Δήμο μας.

Σήμερα ως παρατηρητής πια όλων των διαβουλεύσεων που ακολούθησαν μετά το πέρας της θητείας μου και με δεδομένες τις δυσμενείς εξελίξεις, αφού υπεγράφη εν τέλει το σχέδιο του ΓΠΣ από τον Γενικό Γραμματέα τον περασμένο Μάρτιο με τα αρνητικά του στοιχεία, επιβεβαιώνεται η άποψη μου ότι θέμα ήταν και είναι πολιτικό με την Δημοτική αρχή να είναι ανυπεράσπιστη αυτή την χρονική περίοδο.  Κάποιοι θέλουν να εφαρμόσουν στον Δήμο Καλαμάτας ένα πολεοδομικό μνημόνιο και να τον κάνουν πειραματόζωο στον βωμό της πράσινης ανάπτυξης. 

Δυστυχώς η Δημοτική Αρχή αντί να έχει ένα ΓΠΣ που θα ήταν εργαλείο ανάπτυξης, παίρνει ένα ΓΠΣ υποβάθμισης, οικονομικής μιζέριας και κοινωνικής αναταραχής.  Λίγο πριν την κατάθεση προσφυγής του Δήμου Καλαμάτας στο Συμβούλιο της Επικρατείας είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητό από όλους ιθύνοντες και μη, ότι πρέπει να είμαστε όλοι από την ίδια πλευρά, ανεξαρτήτως ευθυνών και να συστρατευτούμε στην ύστατη προσπάθεια του Δήμου για την ανατροπή της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.  

Γεώργιος Φ. ΣπίνοςΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER