Πέμπτη, 09 Μαϊος 2013 07:07

Φαρμακεία

Γράφτηκε από την

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

(8 π.μ. - 2 μ.μ. και 5 μ.μ. - 8 π.μ. επομένης)

E. BAΣIΛOΓIANNAKOΠOYΛOY-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Φαρών 55

τηλ. 27210 21736

ΕΦΗΜΕΡΙΑ

(8 π.μ. - 8.30 μ.μ.)

Κ. ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΛΗ

Κανάρη 50

τηλ. 27210 82555

MEΣΣHNH

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

Ι. KATΣOYΛH

Mπούκας 57

τηλ. 27220 22777

(Aνοιχτό ημέρα και νύχτα)

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

ΦIΛIATPA

A. ΞYΓKAΣ 

τηλ. 27610 33560

ΕΥΑ

Γ. ΤΟΥΡΗ

τηλ. 27220 41070

XΩPA

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ Δ. AΓΓEΛOΠOYΛOΥ

τηλ. 27630 31772

ΠYΛOΣ

Π. TΣAPΠAΛAΣ

τηλ. 27230 22556

KAPΔAMYΛH

Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

τηλ. 27210 73270

MEΛIΓAΛAΣ

Σ. MIΓΓAΣ

τηλ. 27240 22588

XAPAKOΠIO

Ε.-Μ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

τηλ. 27250 41000

ΘOYPIA

Κ. ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ

τηλ. 27210 32672

ΑΡΙΣ

Ι. ΠΕΡΡΩΤΗΣ

τηλ. 27210 50200

KYΠAPIΣΣIA

Α. AΓΓEΛINA

τηλ. 27610 22919

KOΠANAKI

Α. ZEPBAΣ

τηλ. 27650 22601

ΔΩPIO

Β. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

τηλ. 27650 31254

ΓAPΓAΛIANOI

Π. ΦΩTOΠOYΛOΣ

τηλ. 27630 22840

ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ

Φ. ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ

τηλ. 27230 51200


ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

I. ΛIAKOΠOYΛOΣ

Aκρίτα 108

τηλ. 27210 94500

(Aνοιχτό ημέρα και νύχτα)

MEΣΣHNH

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

Ε. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Mπούκας 23

τηλ. 27220 23542

(Aνοιχτό ημέρα και νύχτα)

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

ΦIΛIATPA

A. ΞYΓKAΣ 

τηλ. 27610 33560

ΕΥΑ

Γ. ΤΟΥΡΗ

τηλ. 27220 41070

XΩPA

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ Δ. AΓΓEΛOΠOYΛOΥ

τηλ. 27630 31772

ΠYΛOΣ

Π. TΣAPΠAΛAΣ

τηλ. 27230 22556

ΣΤΟΥΠΑ

Α. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

τηλ. 27210 77999

MEΛIΓAΛAΣ

Σ. MIΓΓAΣ

τηλ. 27240 22588

XAPAKOΠIO

Ε.-Μ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

τηλ. 27250 41000

ΘOYPIA

Κ. ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ

τηλ. 27210 32672

ΑΡΙΣ

Ι. ΠΕΡΡΩΤΗΣ

τηλ. 27210 50200

KYΠAPIΣΣIA

Α. AΓΓEΛINA

τηλ. 27610 22919

KOΠANAKI

Α. ZEPBAΣ

τηλ. 27650 22601

ΔΩPIO

Β. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

τηλ. 27650 31254

ΓAPΓAΛIANOI

Π. ΦΩTOΠOYΛOΣ

τηλ. 27630 22840

ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ

Φ. ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ

τηλ. 27230 51200


NEWSLETTER