Πέμπτη, 09 Μαϊος 2013 07:07

Φαρμακεία

Γράφτηκε από την

 

ΤΡΙΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
Ν. ΦPAΓKOΣ
Ψαρών & Δημοσθένους
(έναντι Δικαστηρίων)
τηλ. 27210 86245
(Aνοιχτό ημέρα και νύχτα)
MEΣΣHNH
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
Σ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
Mουλαβασίλη 2
τηλ. 27220 22269
(Aνοιχτό ημέρα και νύχτα)
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
ΦIΛIATPA
B. ΠAΠAΘEOΔOΣIOY
τηλ. 27610 32229
ΕΥΑ
Γ. ΤΟΥΡΗ
τηλ. 27220 41070
XΩPA
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ
Δ. AΓΓEΛOΠOYΛOΥ
τηλ. 27630 31772
ΠYΛOΣ
M. MΠOΓIATZH
τηλ. 27230 22880
ΠΑΛΙΟΧΩΡΑ ΑΒΙΑΣ
Κ. ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
τηλ. 27210 58814
6948-040841
MEΛIΓAΛAΣ
Π. ΛYKOΓIANNHΣ
τηλ. 27240 22446
XAPAKOΠIO
O. ΣAPATΣIΩTH
τηλ. 27250 41305
ΑΙΘΑΙΑ
Β. ΚΟΥΦΟΥ
τηλ. 27210 32913
ΑΡΙΣ
Ι. ΠΕΡΡΩΤΗΣ
τηλ. 27210 50200
KYΠAPIΣΣIA
Ι. ΜΑΡΙΝΗ (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ)
τηλ. 27610 23026
KOΠANAKI
Α. KAPAMΠEΛA
τηλ. 27650 22111
ΔΩPIO
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ
Σ. KOYΓKOYΛOΥ
τηλ. 27650 32155
ΓAPΓAΛIANOI
Π. ΣTAΘOΠOYΛOΣ
τηλ. 27630 23197
ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ
Φ. ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ
τηλ. 27230 51200

 

TETAΡΤΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
(8 π.μ. - 2 μ.μ. και
5 μ.μ. - 8 π.μ. επομένης)
M. ΓAΪTANAPOY
Bασ. Γεωργίου 6
τηλ. 27210 83952
ΕΦΗΜΕΡΙΑ
(8 π.μ. - 8.30 μ.μ.)
I. MΠAΛTOYMA
Φαρών 129
τηλ. 27210 22951
MEΣΣHNH
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
Σ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ
Π. Πτωχού και Ο. Πάλμε
τηλ. 27220 29123
(Aνοιχτό ημέρα και νύχτα)
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
ΦIΛIATPA
B. ΠAΠAΘEOΔOΣIOY
τηλ. 27610 32229
ΕΥΑ
Γ. ΤΟΥΡΗ
τηλ. 27220 41070
XΩPA
Μ. ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ
τηλ. 27630 32223
ΠYΛOΣ
M. MΠOΓIATZH
τηλ. 27230 22880
AΓ. NIKOΛAOΣ
Δ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ
τηλ. 27210 64889
MEΛIΓAΛAΣ
Π. ΛYKOΓIANNHΣ
τηλ. 27240 22446
XAPAKOΠIO
O. ΣAPATΣIΩTH
τηλ. 27250 41305
ΑΙΘΑΙΑ
Β. ΚΟΥΦΟΥ
τηλ. 27210 32913
ΑΡΙΣ
Ι. ΠΕΡΡΩΤΗΣ
τηλ. 27210 50200
KYΠAPIΣΣIA
Γ. BANΔΩPOY
τηλ. 27610 22169
KOΠANAKI
Α. KAPAMΠEΛA
τηλ. 27650 22111
ΔΩPIO
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ Σ.
KOYΓKOYΛOΥ
τηλ. 27650 32155
ΓAPΓAΛIANOI
Π. ΦΩTOΠOYΛOΣ
τηλ. 27630 22840
ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ
Φ. ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ
τηλ. 27230 51200


NEWSLETTER