Τρίτη, 05 Ιουλίου 2011 17:51

Απολογισμός της Τροχαίας στη Λακωνία

Γράφτηκε από την

Εβδομαδιαία  δραστηριότητα  των Υφιστάμενων Υπηρεσιών της Αστυνομικής  Διεύθυνση Λακωνίας, σε θέματα Τροχαίας.

Η Δραστηριότητα των Υφιστάμενων Υπηρεσιών, της Αστυνομικής  Διεύθυνση Λακωνίας, σε θέματα Τροχαίας για το  χρονικό διάστημα από 27-06-2011  έως 03-07-2011, είναι:

Συνέβησαν συνολικά δύο (02) τροχαία ατυχήματα:
Ένα (01) άτομο με αυτοκίνητο
Ένα (01) άτομο με δίκυκλο.
Ως συνέπεια, των ανωτέρω τροχαίων ατυχημάτων, ήταν να τραυματιστούν ελαφρά τρία (03) άτομα:
Δύο (02) άτομα με αυτοκίνητα.
Ένα (01) άτομο με δίκυκλο.

Βεβαιώθηκαν συνολικά δεκατρείς (13) παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σε αυτοκίνητα:
Μία (01) για μέθη Οδηγών.
Δώδεκα (12) για ταχύτητα.Βεβαιώθηκαν συνολικά είκοσι μία (21) παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σε δίκυκλα:
Μία (01) για μέθη Οδηγών.
Τέσσερις (04) για μη χρήση προστατευτικού κράνους
Πέντε (05) για στέρηση άδεις ικανότητας οδηγού
Τρείς (03) για στέρηση ασφαλιστηρίου συμβολαίου
Οκτώ (08)  λοιπές παραβάσεις.

Από την ΑΔ Λακωνίας