Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2011 15:59

Εβδομαδιαία δραστηριότητα της Αστυνομικής Διεύθυνση Λακωνίας, σε θέματα Τροχαίας

Γράφτηκε από την

Η Δραστηριότητα των Υφιστάμενων Υπηρεσιών, της Αστυνομικής  Διεύθυνση Λακωνίας, σε θέματα Τροχαίας για το  χρονικό διάστημα από 11-07-2011  έως 17-07-2011, είναι:


Συνέβησαν συνολικά τρία (03) τροχαία ατυχήματα:
Ένα (01) ατύχημα με αυτοκίνητο.
Δύο (02) ατυχήματα με δίκυκλο.

Ως συνέπεια, των ανωτέρω τροχαίων ατυχημάτων, ήταν να τραυματιστούν ένα (1) άτομο σοβαρά και τρία (03) άτομα ελαφρά:
Δύο (02) άτομα με αυτοκίνητα.
Δύο (02) άτομα με δίκυκλο.

Βεβαιώθηκαν συνολικά δέκα εννέα (19) παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σε αυτοκίνητα:
Μία (01) για μέθη Οδηγού.
Δέκα οχτώ (18) για ταχύτητα.
Βεβαιώθηκαν συνολικά δέκα εννέα (19) παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σε δίκυκλα:
Τέσσερις (04) για μη χρήση προστατευτικού κράνους.
Μία (01) για Μέθη.
Έξι (06) για στέρηση άδειας ικανότητας οδηγού.
Μία (01) για θορύβους.
Επτά (07)  λοιπές παραβάσεις.