Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011 21:04

Απαγόρευση διακοπής ρεύματος σε βιομηχανίες από το Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας

Γράφτηκε από την
Απαγόρευση διακοπής  ρεύματος σε βιομηχανίες από το Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε χθες 2 ακόμα προσωρινές διαταγές που απαγορεύουν τη διακοπή παροχής της ηλεκτροδότησης σε 2 βιομηχανικές επιχειρήσεις μέχρι την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων έχει γίνει «επειδή το τέλος ακινήτων είχε επιβληθεί παράνομα σε βιομηχανικές επιχειρήσεις από εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος». 
Συγκεκριμένα, το Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας έκανε χθες δεκτές τις αιτήσεις προσωρινής διαταγής των ανώνυμων εταιρειών «Οινομεσσηνιακή» και «Αστήρ», που εδρεύουν στη Σπερχογεία, μέχρι τη συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων στις 28 Φεβρουαρίου 2012.
Η εταιρεία «Οινομεσσηνιακή Α.Ε.» στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε αναφέρει: «Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις του εργοστασίου παραγωγής και τυποποίησης οινικών προϊόντων που διατηρώ, ως ακίνητα και ειδικότερα ως ηλεκτροδοτούμενες, δομημένες επιφάνειες, με αμιγώς βιομηχανικό χαρακτήρα, σκοπό και χρήση, εξαιρούνται του επιβαλλομένου, ειδικού τέλους σε βάρος των ακινήτων, σύμφωνα με την ρητή πρόβλεψη του άρθρου 53 του οικείου νόμου 4021/2011. Κατ’ επέκταση δε, το ως άνω επιβαλλόμενο ειδικό τέλος, ποσού 1.045,80 ευρώ, που έχει συμπεριληφθεί, ως πληρωτέο, στον ανωτέρω λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος από την καθ’ ης, είναι προδήλως μη νόμιμο και αυθαίρετο, αφού δεν βαρύνομαι με αυτό και δεν το οφείλω, κατά το νόμο, με αποτέλεσμα να προσβάλλονται και ζημιώνονται παράνομα και αυθαίρετα τα νόμιμα συμφέροντα και δικαιώματά μου».
Η εταιρεία «Αστήρ Α.Ε.» στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε αναφέρει: «Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις του εργοστασίου παραγωγής και τυποποίησης προϊόντων χυμών και οίνων που διατηρώ, ως ακίνητα και ειδικότερα ως ηλεκτροδοτούμενες, δομημένες επιφάνειες, με αμιγώς βιομηχανικό χαρακτήρα, σκοπό και χρήση, εξαιρούνται του ανωτέρω επιβαλλομένου, ειδικού τέλους σε βάρος των ακινήτων, σύμφωνα με την ρητή πρόβλεψη του άρθρου 53 του οικείου νόμου 4021/2011.
Κατ’ επέκταση δε, το ως άνω επιβαλλόμενο ειδικό τέλος, ποσού 1.557 ευρώ, που έχει συμπεριληφθεί, ως πληρωτέο, στον ανωτέρω λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος από την καθ’ ης, είναι προδήλως μη νόμιμο και αυθαίρετο, αφού δεν βαρύνομαι με αυτό και δεν το οφείλω, κατά το νόμο, με αποτέλεσμα να προσβάλλονται και ζημιώνονται παράνομα και αυθαίρετα τα νόμιμα συμφέροντα και δικαιώματά μου».


NEWSLETTER