Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012 21:54

Το Ειρηνοδικείο Παμίσου "πάγωσε" τις δόσεις - Χρέος 783.836 ευρώ από κάρτες σε 10 τράπεζες

Γράφτηκε από την

Μια απίστευτη ιστορία υπερδανεισμού ήρθε στο φως έπειτα από απόφαση του Ειρηνοδικείου Παμίσου: Το δικαστήριο αποδέχτηκε αίτημα δύο συζύγων από τη Μεσσήνη και «πάγωσε» το χρέος που είχαν σε 10 τράπεζες από δάνεια και πιστωτικές κάρτες, το οποίο ανερχόταν -μαζί με τους τόκους- σε 783.836,6 ευρώ.
Ο σύζυγος χρωστούσε σε 9 τράπεζες 417.915,81 ευρώ από δάνεια και πιστωτικές κάρτες (τα 143.409,32 ευρώ είναι για το στεγαστικό του ζευγαριού). Η σύζυγός του χρωστούσε επίσης σε 9 τράπεζες συνολικό ποσό 365.920,79 ευρώ, το οποίο προέρχεται από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Εκτός των άλλων, με την απόφαση του δικαστηρίου το σπίτι του ζευγαριού που αποκτήθηκε με στεγαστικό γλυτώνει τον πλειστηριασμό.
Συγκεκριμένα η απόφαση του δικαστηρίου: «Ορίζει μηδενικές μηνιαίες καταβολές και για τους δύο αιτούντες προς όλους τους πιστωτές αντίστοιχα για διάστημα 5 μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας και για τον επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών προσδιορίζει νέα δικάσιμο την πρώτη στο παρόν δικαστήριο κατά την προκειμένη διαδικασία μετά τη παρέλευση των 5 μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας. Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος. Επιβάλλει στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλλει για τη διάσωση της κατοικίας του στην τράπεζα το ποσό των 304,58 ευρώ το μήνα για διάστημα 240 μηνών. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του πρώτου μήνα δύο χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδας αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας».