Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012 21:27

Παγώνει χρέος 278.000 ευρώ για λόγους υγείας του οφειλέτη με απόφαση του Ειρηνοδικείου Παμίσου

Γράφτηκε από την
Παγώνει χρέος 278.000 ευρώ για λόγους υγείας του οφειλέτη με απόφαση του Ειρηνοδικείου Παμίσου

Μια νέα απόφαση του Ειρηνοδικείου Παμίσου "παγώνει" το χρέος ύψους 278.209,79 ευρώ ενός άνδρα, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και γι’ αυτό έχει σταματήσει να εργάζεται. Πρόκειται για οφειλές προς τρεις τράπεζες και δύο ιδιώτες, και συγκεκριμένα: Σε μια τράπεζα καταναλωτικό δάνειο, για το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους 28.579,4. Επιχειρηματική πίστωση 30.137,50 ευρώ, μαζί με τους τόκους. Στεγαστικό δάνειο, στο οποίο οφείλει μαζί με τόκους και έξοδα 72.071,07 ευρώ. Σε δεύτερη τράπεζα, από κεφάλαιο κίνησης επιχειρήσεων οφείλει μαζί με τους τόκους 36.616,52 ευρώ. Καταναλωτικό δάνειο στο οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους 8.264,67 ευρώ. Σε τρίτη τράπεζα, καταναλωτικό δάνειο από το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους 8.251,51 ευρώ. Επίσης σε ιδιώτη οφείλει ως υπόλοιπο αλληλόχρεου λογαριασμού ποσό 79.500 ευρώ. Και σε μια ακόμη ιδιώτη, μετά από έκδοση πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα το ποσό των 14.789,09 ευρώ.
Εκτός των άλλων, όπως και στην απόφαση η οποία δημοσιεύτηκε  τις προηγούμενες μέρες, το σπίτι που αποκτήθηκε με στεγαστικό γλυτώνει τον πλειστηριασμό.
Συγκεκριμένα η απόφαση του δικαστηρίου: «Ορίζει μηδενικές μηνιαίες καταβολές προς όλους τους πιστωτές για διάστημα ενός έτους από τη δημοσίευση της παρούσας και για τον επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών προσδιορίζει νέα δικάσιμο την πρώτη στο παρόν δικαστήριο κατά την προκειμένη διαδικασία μετά την παρέλευση του έτους από τη δημοσίευση της παρούσας. Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος. Επιβάλλει στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κατοικίας του στην τράπεζα το ποσό των 141,66 ευρώ το μήνα για διάστημα 240 μηνών. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του πρώτου μήνα δύο χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας».


NEWSLETTER