Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012 19:58

Νομική στήριξη πολιτών για το "χαράτσι" από το Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου

Γράφτηκε από την
Νομική στήριξη πολιτών για το "χαράτσι" από το Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ¨ΤΕΛΟΣ¨ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας με την υπ’ αριθμ. 8/2012 απόφασή του, αποφάσισε την συγκρότηση ομάδας δικηγόρων, μελών του Συλλόγου μας, οι οποίοι θα υποστηρίξουν νομικά τους πολίτες που επιθυμούν να προσφύγουν δικαστικώς εναντίον της απειλούμενης διακοπής παροχής ηλεκτροδότησης στο ακίνητό τους από την ΔΕΗ και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα προς τούτο (σύνταξη και συζήτηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, υποβολή αίτησης και συζήτηση προσωρινής διαταγής και λοιπές συναφείς ενέργειες).

Κατόπιν των ανωτέρω εκλήθησαν με ανακοίνωση του Συλλόγου μας οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες οι οποίοι επιθυμούν να παράσχουν εθελοντικώς τις υπηρεσίες τους στους ανωτέρω πολίτες να το δηλώσουν στην Γραμματεία του Συλλόγου, δεομένου δε ότι οι προσφερθέντες συνάδελφοι ήταν πολλαπλάσιοι του αριθμού που όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο (τρεις), κατά την Γενική Συνέλευση της Τετάρτης 22-2-2012, διενεργήθηκε κλήρωση και έτσι εξελέγησαν τρεις συναδέλφισσες οι οποίες θα αναλάβουν την υποστήριξη των υποθέσεων αυτών .

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου προβαίνει στην παραπάνω ενέργεια θέλοντας να υπογραμμίσει τον θεσμικό και κοινωνικό του ρόλο και να στηρίξει τους πολλαπλώς δοκιμαζόμενους πολίτες που αδυνατούν να καταβάλουν το ανωτέρω ¨τέλος¨ και απειλούνται  εκβιαστικώς με διακοπή της παροχής ρεύματος στο ακίνητό τους και μάλιστα εν μέσω πολικού ψύχους και ως πράξη αντίδρασης στην επιβολή άδικων, κοινωνικά ανάλγητων και αντισυνταγματικών μέτρων και ¨΄τελών¨.

Είναι αυτονόητο ότι οι πολίτες που θα καταφύγουν στην ομάδα που όρισε ο Σύλλογός μας, προκειμένου να τύχουν της νομικής υποστήριξης των δεν θα έχουν καμμία οικονομική επιβάρυνση.

Οι ανωτέρω τρεις δικηγόροι, μέλη του Συλλόγου μας, θα ευρίσκονται στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου (Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου, 1ος όροφος) και θα δέχονται τους ενδιαφερόμενους πολίτες εκάστη Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, αρχής γενομένης από την ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012, ΑΠΟ ΩΡΑ 13:00 ΕΩΣ ΩΡΑ 14:00.

Κόρινθος, 28-2-2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΑΘ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ          ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΝΟΥ

 


NEWSLETTER