Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011 17:42

ΤΕΕ Πελοποννήσου: Δεν προστατεύει το δημόσιο συμφέρον η κατάργηση του κώδικα ελάχιστων αμοιβών των Μηχανικών

Γράφτηκε από την

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου στη συνεδρίαση που πραγματοποίησε στις 24/1/2011 επαναβεβαίωσε την πάγια θέση του Τ.Ε.Ε. για την αναγκαιότητα ύπαρξης του κώδικα ελάχιστων αμοιβών των Μηχανικών ως το μόνο σήμερα μέσο διασφάλισης του πλαισίου άσκηση του επαγγέλματος
Ο τεχνικός κόσμος, στο σύνολο του,  εδώ και μήνες βιώνει καθημερινά:
Την ανεργία και τις πολιτικές συρρίκνωσης του τεχνικού αντικειμένου σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, στον δημόσιο τομέα, στη βιομηχανία, στη μεταποίηση, στην παιδεία, στην έρευνα, στην καινοτομία, με άμεσες συνέπειες στην ανάπτυξη, στην απασχόληση των μηχανικών και όλων των υπολοίπων κλάδων και εργαζόμενων που συμμετέχουν στο σύστημα παραγωγής έργου.
Τη μαζική εξαγωγή του μεγαλύτερου εθνικού μας πλούτου, των επιστημόνων, στο εξωτερικό ή την περιθωριοποίησή μας στην ανεργία και τα αδιέξοδα της. Ένα αναιτιολόγητα άθλιο ασφαλιστικό και ένα Ταμείο, που λόγω της υποστελέχωσης και της εγκατάλειψης από το Υπουργείο, αποτελεί καθημερινή ταλαιπωρία, κύρια πηγή της μαύρης εργασίας και ύβρη στους συνταξιοδοτούμενους και στους υπο συνταξιοδότηση μηχανικούς.
Ενα δημόσιο τομέα που συνεχώς υποβαθμίζει το ρόλο και τη στελέχωση των τεχνικών του υπηρεσιών, ενώ συμπεριφέρεται στον Μηχανικό με προσβλητικό τρόπο στην εξέλιξη του, στη μοριοδότησή του, στις αμοιβές του.
Ενα κράτος που μειώνει το ΠΔΕ, δεν δημοπρατεί και δεν προγραμματίζει νέα έργα και μελέτες, δεν τρέχει το ΕΣΠΑ αλλά ούτε καν πληρώνει τις οφειλές του προς τις εργοληπτικές και μελετητικές εταιρείες, ενώ ταυτόχρονα ζητά να προπληρωθούν Φ.Π.Α., να καταβληθούν ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις.
Ενα τραπεζικό σύστημα, που καταδυναστεύει τον πολίτη και τον επιχειρηματία και προσπαθεί να διατηρήσει τα υπερκέρδη του και την απόλυτη κυριαρχία στον κατασκευαστικό τομέα σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, χωρίς κανένα περιορισμό από την πολιτεία, χωρίς τη θέσπιση των ίδιων κανόνων ή τομών που απαιτούνται για όλους τους υπόλοιπους
Ενα φορολογικό πλαίσιο άδικο, στρεβλό και υπεύθυνο για την ώθηση του κλάδου σε μη επιθυμητές καταστάσεις.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες της άγριας εργασιακής και κοινωνικής ανασφάλειας, η Κυβέρνηση προχωρά με την κατάθεση σχετικού σχεδίου Νόμου στην κατάργηση του κώδικα αμοιβών των Μηχανικών, στα πλαίσια του ανοίγματος των «κλειστών» επαγγελμάτων, χωρίς καμία μελέτη επιπτώσεων, χωρίς επαρκή αιτιολόγηση για τους στόχους, χωρίς μια ολοκληρωμένη αντίληψη και σχέδιο για το συνολικό θεσμικό πλαίσιο παραγωγής έργων.
Το ΤΕΕ Πελοποννήσου τονίζει ότι, ειδικά κάτω από την πίεση της σημερινής οικονομικής συγκυρίας, η κατάργηση του κώδικα ελάχιστων αμοιβών θα οδηγήσει σε στρεβλώσεις στο επάγγελμα και στην αγορά, σε αφανισμό των μικρών ιδιωτικών μελετητικών γραφείων, θα επιφέρει επιπτώσεις που θα βαρύνουν την ποιότητα και ασφάλεια των κατασκευών και  δεν θα διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον.
Σχετικά με το επάγγελμα και τις αμοιβές των Μηχανικών επισημαίνομε για άλλη μία φορά ότι:
Καμία κοινοτική οδηγία δεν κατατάσσει το επάγγελμα του Μηχανικού στα κλειστά και άρα το άνοιγμά του δεν αποτελεί επιταγή των Βρυξελλών. Το επάγγελμα του Μηχανικού στην Ελλάδα δεν είναι κλειστό αφού σε αυτό μπορεί να εισέλθει οποιοσδήποτε πληροί τα τυπικά προσόντα χωρίς ποσοτικούς και γεωγραφικούς προσδιορισμούς.
Μηχανισμό καθορισμού των αμοιβών των Μηχανικών και μάλιστα με υποχρεωτικό κώδικα αμοιβών διαθέτουν το 90% των χωρών της Ε.Ε.
Η αμοιβή του Μηχανικού στην Ελλάδα ανέρχεται στο 3-4% του συνολικού κόστους κατασκευής του έργου και κυμαίνεται στα κατώτατα επίπεδα του μέσου όρου των αμοιβών των Ευρωπαίων Συναδέλφων. Αλήθεια ποιος κρατικός ή Ευρωπαϊκός μηχανισμός–οργανισμός ελέγχει τις ιλιγγιώδεις αυξήσεις των οικοδομικών υλικών που πραγματοποιούνται στη χώρα κάθε τόσο;
Υπάρχει Νομικό Πλαίσιο για μια σειρά Ευθυνών που αναλαμβάνει εφ’ όρου ζωής ο μελετητής-επιβλέπων Μηχανικός για ένα κτίριο ή μια εγκατάσταση και είναι λογικό αυτές να αμείβονται.
Η κατάργηση του κώδικα ελαχίστων αμοιβών είναι μία ακόμη μεθόδευση στην επιχείρηση σπίλωσης και κοινωνικής απαξίωσης των Επιστημόνων Μηχανικών στην Ελλάδα.
Αντιδρούμε στην προώθηση της πολιτικής εμπορευματοποίησης του επιστημονικού έργου και αντιστεκόμαστε  στην ισοπέδωση και τον λαϊκισμό. Δεν  αποτελούν οι Μηχανικοί το νέο φθηνό εργατικό δυναμικό που κάποιοι ελάχιστοι επιθυμούν και ονειρεύονται.
Χωρίς την αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού των Μηχανικών δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
Το ΤΕΕ Πελοποννήσου επιβεβαιώνει τις τέσσερις βασικές προτάσεις οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν μαζί με τον κώδικα ελαχίστων αμοιβών Μηχανικών στην κατεύθυνση της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Αυτές είναι :
Η ύπαρξη μηχανισμού ελέγχου και αποτροπής του αθέμιτου ανταγωνισμού. 
Η θεσμοθέτηση Φορέα Μητρώων, Διαβάθμισης και Πιστοποίησης τεχνικών επαγγελμάτων με τη συμμετοχή της ΓΕΣΕΒΕ, της ΓΕΣΕΕ και των αρμόδιων Υπουργείων ΥΠΟΜΕΔΙ, ΥΠΕΚΑ και ΥΠΑΝΑ.
Η θεσμοθέτηση του Μητρώου Συντελεστών Ιδιωτικών Έργων και η λειτουργία του από το ΤΕΕ.
Η διατήρηση του συστήματος ελέγχων της ποιότητας των ιδιωτικών έργων και των προϋπολογισμών τους, καθώς και του συστήματος πληρωμών. 
Με άξονα αυτές τις προϋποθέσεις το ΤΕΕ, με τεκμηριωμένο λόγο, θα μετέχει στην διαβούλευση για τη διαμόρφωση του τελικού νομοθετικού πλαισίου και των εκτελεστικών διαταγμάτων και αποφάσεων.
Παράλληλα το ΤΕΕ Πελοποννήσου αποφάσισε τη συνέχιση των κινητοποιήσεων με στόχο την ενημέρωση των Πολιτών.
Συγκεκριμένα:    
Την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2011, θα γίνουν καταλήψεις στα 5 Πολεοδομικά Γραφεία των πρωτευουσών Πόλεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τη συμμετοχή της ΕΜΔΥΔΑΣ, των επιστημονικών Συλλόγων και των Συλλόγων ελεύθερων Επαγγελματιών.
Σκοπός είναι η ανάδειξη της ανυπαρξίας μηχανισμών ελέγχου, των συνθηκών της άσκησης του επαγγέλματος, της ελλιπούς στελέχωσης, της ανεπάρκειας υλικοτεχνικής και ηλεκτρονικής υποδομής των υπηρεσιών, δεδομένα τα οποία γεννούν αδιαφάνεια και θίγουν τους Διπλωματούχους Μηχανικούς και τους Πολίτες.
Την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2011, θα γίνει κατάληψη των γραφείων του ΤΣΜΕΔΕ στην Περιφέρειά μας.
Σκοπός είναι η ανάδειξη των τριτοκοσμικών καταστάσεων λειτουργίας του ΤΣΜΕΔΕ, η άνευ λόγου, άρνηση στελέχωσής του, από τα αρμόδια Υπουργεία, η ταλαιπωρία των Μηχανικών, η ανυπαρξία ταμείου, οι αδικαιολόγητα μικρές παροχές, η διαχείριση των αποθεματικών του πλέον εύρωστου Ταμείου και οι δυσβάσταχτες εισφορές του, οι οποίες έχουν καταστεί κυρία αιτία της «μαύρης εργασίας».

Η Πρόεδρος ΤΕΕ Πελ/σου 
Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη


NEWSLETTER