Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011 15:33

Το "Ψυχαργώς" μεταφέρεται στην παλιά μονάδα τεχνητού νεφρού

Γράφτηκε από την

Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά του Προγράμματος «Ψυχαργώς» στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του παλαιού Νοσοκομείου, αφού εντός ολίγων ημερών ολοκληρώνονται οι τεχνικές εργασίες επισκευής και ανακαίνισης.
Η λυόμενη κατασκευή βαρέως τύπου αγοράστηκε από το Νοσοκομείο το 2000 έναντι 100.000.000 δρχ με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού και λειτούργησε περίπου για ένα (1) χρόνο.
Από το 2001 παρέμενε εγκαταλελειμένη με μοναδική χρήση την αποθήκευση άχρηστων υλικών, με αποτέλεσμα σήμερα να έχει υποστεί ζημιές και να χρήζει εργασιών επισκευής.
Ετσι οι 12 φιλοξενούμενοι του προγράμματος θα μεταφερθούν στην λυόμενη δομή που θα τους προσφέρει καλύτερες συνθήκες υγιεινής.
Ο Διοικητής του Νοσοκομείου κ.Γεώργιος Μπέζος για το παραπάνω θέμα δήλωσε:
«Με λύπη διαπίστωσα από τον πρώτο καιρό της ανάληψης των καθηκόντων μου, κατά την επίσκεψή μου, στο χώρο του παλαιού Νοσοκομείου ότι ένα θαυμάσιο από άποψης κατασκευής λυόμενο βαρέως τύπου παρέμενε αναξιοποίητο και ερειπωμένο μακροχρόνια και ταυτόχρονα  στο διπλανό κτίριο της παλαιάς καρδιολογικής κλινικής που παρουσιάζει πολλά προβλήματα υποδομής (υδραυλικά κ.λ.π) να στεγάζονται άνθρωποι και συγκεκριμένα οι φιλοξενούμενοι του Ψυχαργώς. Θεωρήσαμε ως Δ.Σ του Νοσοκομείου επιβεβεβλημένο και χρέος μας να πράξουμε το αυτονόητο. Να επισκευάσουμε δηλαδή τις όποιες φθορές και ζημιές στο λυόμενο και να μεταφερθούν αυτοί οι 12 άνθρωποι εκεί. Να μπορούν να μένουν σε πιο ανθρώπινο περιβάλλον. Δεν πράξαμε τίποτα σπουδαίο. Πράξαμε απλά το αυτονόητο και το ανθρώπινο».


NEWSLETTER