Δευτέρα, 07 Φεβρουαρίου 2011 21:37

Οι υπηρεσίες όπου μετατάσσονται οι σιδηροδρομικοί της Μεσσηνίας

Γράφτηκε από την
Οι υπηρεσίες όπου μετατάσσονται οι σιδηροδρομικοί της Μεσσηνίας

Από το blog των σιδηροδρομικών ανακοινώθηκε σε ποιες υπηρεσίες μετατάσσονται οι σιδηροδρομικοί, που φεύγουν από τον ΟΣΕ.
Για τη Μεσσηνία αναφέρονται οι ακόλουθες μετατάξεις:
Αξιωτόπουλος Σπύρος, ΔΕ διοικητικών γραμματέων - Περιφέρεια Πελοποννήσου Τμήμα Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.
Αργυράκης Σταύρος, ΔΕ φυλάκων αρχαιοτήτων Μεσσηνίας - υπουργείο Πολιτισμού.
Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος, ΔΕ διοικητικών γραμματέων Μεσσηνίας - Περιφέρεια Πελοποννήσου Τμήμα Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.
Γιαννόπουλος Παναγιώτης, ΥΕ εργατών - ΤΕΙ Καλαμάτας.
Γιαννόπουλος Γεώργιος, ΔΕ φυλάκων αρχαιοτήτων - υπουργείο Πολιτισμού.
Γκόγκας Αντώνιος, ΥΕ νυχτοφυλάκων - υπουργείο Παιδείας.
Γκόγκας Αναστάσιος, ΥΕ εργατών - υπουργείο Πολιτισμού.
Γκομέσης Δημήτριος,ΥΕ εργατών - υπουργείο Πολιτισμού.
Γούλας Θεοδόσιος, ΔΕ διοικητικών γραμματέων - ΙΚΑ.
Γριβοκωστόπουλος Ευστάθιος, ΔΕ διοικητικών γραμματέων - ΙΚΑ.
Γρίτης Δημήτριος, ΔΕ διοικητικών γραμματέων - ΙΚΑ.
Δημητρουλόπουλος Μαρίνος, ΥΕ εργατών - υπουργείο Πολιτισμού.
Δημόπουλος Γεώργιος, ΔΕ διοικητικού - οικονομικού - Δημόσια Βιβλιοθήκη Πεταλιδίου.
Δρούγας Θεόδωρος, ΔΕ φυλάκων αρχαιοτήτων - υπουργείο Πολιτισμού.
Δωδέκατος Κωνσταντίνος, ΔΕ φυλάκων αρχαιοτήτων - υπουργείο Πολιτισμού.
Ηλιακόπουλος Κωνσταντίνος, ΔΕ φυλάκων αρχαιοτήτων - υπουργείο Πολιτισμού.
Κακούρος Παναγιώτης, ΔΕ διοικητικού - υπουργείο Παιδείας.
Καλημέρη Φωτεινή, ΔΕ διοικητικού - ΤΕΙ Καλαμάτας.
Καλογερόπουλος Δημήτριος, ΥΕ νυχτοφυλάκων - υπουργείο Παιδείας.
Κανελλόπουλος Σωτήριος, ΔΕ φυλάκων αρχαιοτήτων - υπουργείο Πολιτισμού.
Καπετανάκης Χρήστος, ΔΕ φυλάκων αρχαιοτήτων - υπουργείο Πολιτισμού.
Καπόγιαννης Παναγιώτης, ΔΕ διοικητικών γραμματέων - ΙΚΑ.
Καρανάνος Ιωάννης, ΥΕ νυχτοφυλάκων - υπουργείο Παιδείας.
Καρβέλης Αθανάσιος, ΥΕ νυχτοφυλάκων - υπουργείο Παιδείας.
Κατσιαμπάνης Γρηγόριος, ΥΕ εργατών - υπουργείο Πολιτισμού.
Κλάπας Δημήτριος, ΥΕ εργατών - υπουργείο Πολιτισμού.
Κοντοδήμος Λεωνίδας, ΥΕ εργατών - υπουργείο Πολιτισμού.
Κορμπόπουλος Δημήτριος, ΥΕ εργατών - υπουργείο Πολιτισμού.
Κορμπόπουλος Αθανάσιος, ΥΕ εργατών - υπουργείο Πολιτισμού.
Κουλαφέτης Σπυρίδων, ΥΕ εργατών - υπουργείο Πολιτισμού.
Κουραμπάς Δημήτριος - ΥΕ εργατών - ΤΕΙ.
Κουτσουρόπουλος Χαράλαμπος, ΔΕ νυχτοφυλάκων - υπουργείο Πολιτισμού.
Κουτσουρόπουλος Μιχάλης, ΔΕ νυχτοφυλάκων - υπουργείο Πολιτισμού.
Λίβας Παναγιώτης, ΥΕ εργατών - υπουργείο Πολιτισμού.
Λυμπερόπουλος Ιωάννης, ΥΕ νυχτοφυλάκων - υπουργείο Παιδείας.
Μαλλοπούλου Τμικολίτσα, ΔΕ διοικητικών γραμματέων - ΙΚΑ.
Μαλώτσης Δημήτριος, ΔΕ νυχτοφυλάκων - υπουργείο Πολιτισμού.
Μητσέας Γεώργιος, ΔΕ διοικητικού - ΤΕΙ Καλαμάτας.
Μίντζας Παναγιώτης, ΥΕ εργατών - ΤΕΙ Καλαμάτας.
Μπάκας Βασίλειος, ΥΕ εργατών - υπουργείο Πολιτισμού.
Μπάλλας Κωνσταντίνος, ΔΕ φυλάκων αρχαιοτήτων - υπουργείο Πολιτισμού.
Μπινίσκος Δημήτριος, ΔΕ φυλάκων αρχαιοτήτων - υπουργείο Πολιτισμού.
Μπόμπος Μιχάλης, ΔΕ διοικητικού - ΤΕΙ Μεσσηνίας.
Μπουζαλάς Βασίλειος, ΔΕ φυλάκων αρχαιοτήτων - υπουργείο Πολιτισμού.
Μπούζας Κωνσταντίνος, ΔΕ Φυλάκων αρχαιοτήτων - υπουργείο Πολιτισμού.
Μπούρας Νικόλαος, ΔΕ φυλάκων αρχαιοτήτων - υπουργείο Πολιτισμού.
Μπούρκουλας Ιωάννης, ΔΕ διοικητικών γραμματέων - ΙΚΑ.
Μπούτσης Γεώργιος, ΔΕ διοικητικών γραμματέων - ΙΚΑ.
Μυλωνάς Θεόδωρος, ΥΕ εργατών - ΤΕΙ Καλαμάτας.
Μυλωνάς Βασίλειος, ΥΕ εργατών - υπουργείο Πολιτισμού.
Μυλωνόπουλος Δημήτριος, ΔΕ φυλάκων αρχαιοτήτων, υπουργείο Πολιτισμού.
Μωραγιάννης Ηλίας, ΥΕ εργατών - υπουργείο Πολιτισμού.
Νίκας Δημήτριος, ΥΕ εργατών - ΤΕΙ Καλαμάτας.
Παναγιωτακόπουλος Γεώργιος, ΔΕ διοικητικών γραμματέων - ΙΚΑ.
Παναγιωτόπουλος Ηλίας, ΔΕ φυλάκων αρχαιοτήτων - υπουργείο Πολιτισμού.
Πανταζής Χαράλαμπος, ΔΕ φυλάκων αρχαιοτήτων - υπουργείο Πολιτισμού.
Πανταζόπουλος Αλέξανδρος, ΔΕ φυλάκων αρχαιοτήτων - υπουργείο Πολιτισμού.
Παντζής Χρήστος, ΔΕ διοικητικού - λογιστικού - ΟΠΑΔ.
Πλατανιάς Αντώνιος, ΔΕ διοικητικού - υπουργείο Παιδείας.
Ρουντζούνης Ευστράτιος, ΥΕ νυχτοφυλάκων - υπουργείο Παιδείας.
Ρούφος Ηλίας, ΥΕ νυχτοφυλάκων - υπουργείο Παιδείας.
Σακκάς Παναγιώτης, ΔΕ διοικητικού - Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας.
Σπηλιώτης Δημήτριος, ΔΕ διοικητικού - ΤΕΙ Καλαμάτας.
Σπυρόπουλος Βασίλειος, ΥΕ εργατών - υπουργείο Πολιτισμού.
Σταθάς Κωνσταντίνος, ΔΕ νυχτοφυλάκων - υπουργείο Πολιτισμού.
Σταθάς Αναστάσιος, ΥΕ εργατών - υπουργείο Πολιτισμού.
Σταθόπουλος Γεώργιος, ΔΕ φυλάκων αρχαιοτήτων - υπουργείο Πολιτισμού.
Σταθόπουλος Κωνσταντίνος, ΥΕ νυχτοφυλάκων - υπουργείο Παιδείας.
Σταματόπουλος Νικόλαος, ΔΕ διοικητικού - υπουργείο Παιδείας.
Σταυρόπουλος Πέτρος, ΥΕ εργατών - υπουργείο Πολιτισμού.
Τζεμόπουλος Παναγιώτης, ΔΕ νυχτοφυλάκων - υπουργείο Πολιτισμού.
Τζιούβελης Βασίλειος - ΔΕ διοικητικού - υπουργείο Παιδείας.
Τροχαλίτης Σταμάτης ΥΕ εργατών - υπουργείο Πολιτισμού.
Τσικάλογλου Βασίλης, ΔΕ φυλάκων αρχαιοτήτων - υπουργείο Πολιτισμού.
Τσιλίκας Γεώργιος, ΥΕ εργατών - υπουργείο Πολιτισμού.
Τσιόμης Δημήτρης, ΥΕ εργατών - ΤΕΙ Καλαμάτας.
Τσιονόπουλος Ανδρέας, ΔΕ φυλάκων αρχαιοτήτων - υπουργείο Πολιτισμού.
Τσώνης Πέτρος, ΤΕ διοικητικού - λογιστικού, Περιφέρεια Πελοποννήσου - Τμήμα Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.
Χριστόπουλος Αναστάσιος, ΥΕ εργατών - υπουργείο Πολιτισμού
Χρονόπουλος Σπυρίδων, ΔΕ φυλάκων αρχαιοτήτων - υπουργείο Πολιτισμού.
Χρονόπουλος Νικόλαος, ΥΕ εργατών - υπουργείο Πολιτισμού.

Ακόμα, στο blog αναφέρεται:
Αβραμόπουλος Δημήτριος, θα αναζητηθεί ειδικότητα από το υπουργείο Εσωτερικών.
Καλυβάς Δημοσθένης, δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.
Καμούζης Γεώργιος, δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.
Καρακασίλης Κωνσταντίνος, θα αναζητηθεί ειδικότητα από το υπουργείο Εσωτερικών.
Κατσαμπάνης Γεώργιος, θα αναζητηθεί ειδικότητα από το υπουργείο Εσωτερικών.
Κωστέας Σταύρος και Κωστέας Παναγιώτης, δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.
Λυμπερόπουλος Κωνσταντίνος, δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.
Μπουλούμπασης Δημήτριος, δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.
Μπουρής Παναγιώτης, θα αναζητηθεί ειδικότητα από το υπουργείο Εσωτερικών.
Νασιόπουλος Δημοσθένης, δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.
Ξαπλαντέρης Γεώργιος, θα αναζητηθεί ειδικότητα από το υπουργείο Εσωτερικών.
Παπαδόπουλος Παναγιώτης, θα αναζητηθεί ειδικότητα από το υπουργείο Εσωτερικών.
Φιλόπουλος Ευάγγελος, δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER