Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011 16:45

Οι λογιστές Μεσσηνίας σε πρόγραμμα κατάρτισης

Γράφτηκε από την

Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Λογιστών Ν. Μεσσηνίας θα συμμετάσχει στο Πρόγραμμα «Επαγγελματική Κατάρτιση Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) Έτους 2010-11» που έχει προκηρύξει ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) σε συνεργασία με την «ΕΤ.Α.Π. Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης».
Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 40 ώρες και κάθε εργαζόμενος που επιθυμεί να το παρακολουθήσει δικαιούται αποζημίωση 5,00€  ανά ώρα κατάρτισης
Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι επιχειρήσεις:
- που επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους, είναι μέλη του Συλλόγου και απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους
- που καταβάλλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά 0,45%  για το έτος 2009,
- που οι εργαζόμενοι που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ και του ΛΑΕΚ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα μπορείτε να απευθυνθείτε στην «ΕΤ.Α.Π. Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης»,

Ηροδότου 6 Καλαμάτα,
Τηλ. 27210 24174

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Π. Παπουτσής
Η γραμματέας του Δ.Σ. Κ. Βαβαλη


NEWSLETTER