Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2011 19:52

144 προσλήψεις με 5μηνη σύμβαση στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Συνολικά 144 άτομα θα απασχοληθούν με 5μηνες συμβάσεις -από φέτος τον Οκτώβριο μέχρι του χρόνου το Σεπτέμβριο- σε ισάριθμες θέσεις εργασίας τις οποίες θα δημιουργήσει το Νοσοκομείο Καλαμάτας.
Η πρωτοβουλία αυτή του νοσοκομείου προκύπτει από το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε πρόσφατα με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας.
Οι θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους και από ασφαλισμένους στον ΟΓΑ με ατομικό εισόδημα μικρότερο από 10.500 ευρώ. Η αμοιβή έχει οριστεί στα 25 ευρώ την ημέρα -και όχι περισσότερα από 625 ευρώ μηνιαίως- για διάστημα όχι μεγαλύτερο των 5 μηνών.
Οι ωφελούμενοι θα έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη από τον ΟΑΕΔ. Η προκήρυξη των θέσεων αλλά και η επιλογή και πληρωμή των δικαιούχων θα γίνεται από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.
Οι θέσεις που ζητήθηκε η κάλυψή τους και βρίσκονται στη διαδικασία της έγκρισης από τη Διαχειριστική Αρχή του υπουργείου Εργασίας είναι στο σύνολό τους 144 - και συγκεκριμένα:
12 Μαιευτικής ΤΕ, 9 Νοσηλευτικής ΤΕ, 12 Επισκεπτριών/τών Υγείας ΤΕ, 9 Κοινωνικής Εργασίας ΤΕ, 3 Φυσιοθεραπείας ΤΕ, 6 Μουσικών, 6 Θεατρικών Σπουδών, 15 Απόφοιτων Λυκείου, 3 Φυτικής Παραγωγής ΤΕ, 12 Κηπουρών, 15 Γενικών Καθηκόντων, 6 Ηλεκτρολόγων, 6 Υδραυλικών, 9 Ελαιοχρωματιστών, 6 Ψυχολόγων ΠΕ, 3 Νηπιαγωγών ΠΕ, 3 Ειδικών Παιδαγωγών ΠΕ, 3 Λογοθεραπείας ΤΕ, 3 Βιβλιοθηκονομίας ΤΕ.