Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011 22:39

Από φυτοπλαγκτόν η βλέννη λέει το ΕΛΚΕΘΕ - Καθαρά τα νερά στην παραλία της Καλαμάτας

Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα θαλάσσιας ρύπανσης από το στρώμα βλέννης που εντοπίστηκε κάποιες ημέρες στην παραλιακή ζώνη Καλαμάτας και προκάλεσε διαμαρτυρίες. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από εξέταση δείγματος που έκανε το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) με πρωτοβουλία της ΔΕΥΑΚ.

Η δειγματοληψία έγινε στην Ανατολική Παραλία στις 15 Ιουλίου και στο έγγραφο του ΕΛΚΕΘΕ τονίζεται ότι "κατά τη μικροσκοπική εξέταση του δείγματος δεν καταμετρήθηκαν πληθυσμοί δυνητικά τοξικών φυτοπλαγκτονικών ειδών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα σε θαλάσσιους οργανισμούς ή ανθρώπους". Προστίθεται ακόμη ότι "το δείγμα είχε ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις για την εποχή, φυτοπλαγκτού της ομάδας των διατόμων και κυρίαρχο είδος το Climacosphenia sp. που έφθασε τα 680.000 κύτταρα ανά λίτρο. Το συγκεκριμένο είδος εμφανίζεται συνήθως σε γλυκά ή υφάλμυρα νερά". Καταλήγοντας το ΕΛΚΕΘΕ τονίζει ότι "άτομα των ανωτέρω ειδών έχουν και παλαιότερα συνδεθεί με την παραγωγή και παρουσία βλέννης σε ελληνικές θάλασσες".