Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011 21:33

Με ηλιοθερμική ενέργεια το Νοσοκομείο Καλαμάτας - Εντάχθηκε στο πρόγραμμα του υπουργείου Περιβάλλοντος για εξοικονόμηση ενέργειας

Και τυπικά στο ειδικό πρόγραμμα του υπουργείου Περιβάλλοντος για την εξοικονόμηση ενέργειας εντάχθηκε το έργο της υποκατάστασης του πετρελαίου με ηλιοθερμική ενέργεια και υγραέριο στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, μετά την υπογραφή της σχετικής πράξης από τον ειδικό γραμματέα Υδάτων του ΥΠΕΚΑ Ανδρέα Ανδρεαδάκη.
Το έργο, με προϋπολογισμό 960.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη», αφορά στη δραστική αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης και εγκατάστασης
θέρμανσης του Νοσοκομείου Καλαμάτας και στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και στη μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή.
Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία εξόδων που ανακοινώθηκαν από το Νοσοκομείο Καλαμάτας, η ετήσια δαπάνη του για τη θέρμανση των χώρων και των νερών χρήσης, αλλά και του νερού-ατμού για τα πλυντήρια, ανήλθε πέρυσι σε 720.565 ευρώ. Με την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης η ετήσια δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 350.955 ευρώ.
Προκύπτει, επομένως, ετήσια μείωση των δαπανών προμήθειας καυσίμων που ανέρχεται σε 369.610 ευρώ ή περί το 51,3%.
Ταυτόχρονα η ετήσια μείωση της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα ανέρχεται στους 507,4 τόνους, περί το 36,5%, καθώς από 1.390,5 τόνους διοξειδίου του άνθρακα με την υφιστάμενη κατάσταση, η παραγωγή του θα μειωθεί σε 883,7 τόνους.
Εξ άλλου, το Νοσοκομείο Καλαμάτας γνωστοποίησε ότι εκδόθηκε η πολεοδομική άδεια για το περιφερειακό ιατρείο Αριος -καθώς το σχετικό έγγραφο αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» από την Πολεοδομία του Δήμου Καλαμάτας.
Ως εκ τούτου, η διοίκηση του νοσοκομείου, μέσα στις επόμενες ημέρες, θα υποβάλλει στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου τον φακέλο που αφορά το εν λόγω έργο συνολικού προϋπολογισμού 150.000 ευρώ, προκειμένου ο περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης να υπογράψει την πράξη ένταξης.