Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2011 15:03

Αντίθετο με τη μετατροπή σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης το δ. σ. του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ

Γράφτηκε από την

Το Δ.Σ. του Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ. Μεσσηνίας συνήλθε εκτάκτως σήμερα 12 Σεπτεμβρίου 2011 με αφορμή την ανάρτηση του νέου σχεδίου νόμου για την  «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ και άλλες Διατάξεις» και ομόφωνα αποφάσισε να εκφράσει τη ριζική του διαφωνία για την μετονομασία του σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και να υποβάλει τις προτάσεις του με το παρακάτω κείμενο, το οποίο και σας επισυνάπτουμε.

Με τιμή,

Δ.Σ. Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ. Μεσσηνίας

Πρόεδρος Δήμητρα Ψαρούλη
Αντιπρόεδρος, Χριστίνα Μπουγά
Μέλη, Αγγελική Ρουμελιώτου
Κυριακή Φωτοπούλου
Αναπλ. Αθανασία Καρούνου
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σας καταθέτουμε τη ριζική μας διαφωνία   επί του  σχεδίου νόμου «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ και άλλες Διατάξεις» ,

καθώς η επιχειρούμενη αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής  Φροντίδας δεν επιτυγχάνει τους στόχους που στηρίζει η αιτιολογική  έκθεση σε σχέση με τη διατήρηση και τη βελτίωση του υφιστάμενου επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας αφού:

Τα υπό σχεδιασμό Κέντρα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης όπως αποτυπώνεται  στο κεφ. Β΄,  άρθρα 10, 11 και ιδιαιτέρως 12, ουσιαστικά καταργούν το μεγάλο μέρος από τις μέχρι τώρα παρεχόμενες υπηρεσίες των Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ. προς τα άτομα με αναπηρία, ειδικότερα δε τις υπηρεσίες πρόληψης, πρώιμης παρέμβασης αλλά κυρίως τις υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και  κοινωνικής αποκατάστασης. Ειδικότερα για το Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ. Μεσσηνίας που ιδιαίτερα επιτυχώς  παρείχε αυτές τις υπηρεσίες όλα αυτά τα χρόνια, το νέο Νομοσχέδιο καταργεί την υφιστάμενη δομή, ακυρώνει τα μέχρι τώρα προγράμματα που με πολύ κόπο σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν και διακόπτει τις μέχρι τώρα παρεχόμενες υπηρεσίες σε 150 ΑμεΑ του τόπου μας, εβδομαδιαίως.

Παράλληλα αποδιοργανώνει το σημαντικό δίκτυο των 64 ενεργών εθελοντών που καθημερινά στηρίζουν μαζί με τα στελέχη του Κέντρου και τους φορείς της πόλης, τις 44 και πλέον  ομάδες συμβουλευτικής, αγωγής υγείας, δεξιοτήτων, δημιουργικής απασχόλησης, κοινωνικοποίησης κλπ, που λειτουργούν από 8 το πρωί έως 8 το βράδυ. Καταργεί τη διαχρονική, σταθερή και πολυσήμαντη στήριξη των δύο συλλόγων, τόσο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων όσο και του Συλλόγου Φίλων του Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ. Μεσσηνίας,  που όλα αυτά τα χρόνια έδωσαν μάχη ώστε να στηρίξουν πολύπλευρα όλες τις δράσεις του Κέντρου. Τέλος, αξίζει να τονιστεί  ότι προσπερνά τη σημαντικότητα της μείωσης της κρατικής οικονομικής επιβάρυνσης  καθώς το Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ. Μεσσηνίας εξοικονόμησε σημαντικούς πόρους, ενεργοποίησε εθελοντές, εξασφάλισε χορηγίες  και αξιοποίησε κονδύλια του ΕΣΠΑ.

Το νέο σχέδιο νόμου στοχεύει μόνο στη φυσική και ιατρική αποκατάσταση ασθενών, αγνοώντας παντελώς την αναγκαιότητα κοινωνικής αποκατάστασης και σταθερής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των ατόμων με αναπηρίες όπως με νοητική υστέρηση, αυτισμό, αισθητηριακές ή και πολλαπλές αναπηρίες.

Αποτέλεσμα του νέου σχεδίου νόμου είναι τα άτομα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, μη λαμβάνοντας καμία  υποστήριξη, να περιθωριοποιηθούν και να αποκλειστούν εκ νέου στα σπίτια τους, μετά από μια οκταετία κατά την οποία το Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ. Μεσσηνίας λειτούργησε ευεργετικά για την εξέλιξη των δυνατοτήτων και την κάλυψη των αναγκών τους.

Επιπρόσθετα σας κάνουμε γνωστό ότι στο Νομό Μεσσηνίας και στους όμορους νομούς δε λειτουργεί καμία άλλη υποστηρικτική δομή για ΑμεΑ.
Ως εκ τούτου, ζητούμε:

Α. Να μην μετονομαστεί το Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ. σε μόνο Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης

Β. Να συμπεριληφθούν στην ομάδα στόχο και τα ΑμεΑ με άλλες αναπηρίες  όπως νοητική υστέρηση, αυτισμό, αισθητηριακές ή και πολλαπλές αναπηρίες, ώστε να υπάρχει δυνατότητα σε όσα Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ. λειτουργούν αντίστοιχα προγράμματα, να τα συνεχίσουν

Γ. Να συμπεριληφθούν στους στόχους και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, οι υπηρεσίες κοινωνικής αποκατάστασης  και ψυχοκοινωνικής στήριξηςΔιαφορετικά, σας κάνουμε γνωστό ότι δεν υφίσταται λόγος να παραμείνει η παρούσα Διοίκηση, που εσείς ορίσατε, για να συνεχίσει να προσφέρει  τις υπηρεσίες της σε μια δομή που σύμφωνα με το παρόν σχέδιο νόμου εξαιρεί τον ψυχοκοινωνικό σκοπό λειτουργίας του Κέντρου. 
Με τιμή
Για το Δ.Σ. του
Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ. Μεσσηνίας

Η Πρόεδρος
Δήμητρα ΨαρούληNEWSLETTER